Zakres
Forma szkolenia
Adresaci
Szukaj
Tytuł formy Nr formy Obszar tematyczny Forma szkolenia Adresaci Liczba godzin Kierownik formy Planowany termin rozpoczęcia Termin rozpoczęcia rekrutacji Miejsce Kolejność
Tytuł formy Nr formy Zakres Forma szkolenia Adresaci Liczba godzin Kierownik formy Planowany termin rozpoczęcia Termin rozpoczęcia rekrutacji Miejsce Kolejność
Start-up jump - Przedsiębiorcze środy699e2Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoZajęcia edukacyjne

uczniowie szkół ponadpodstawowych

2Beata Grzelak beata.grzelak@wcies.edu.pl

2022-11-30

Zapisz się

888
Start-up jump - Przedsiębiorcze środy699e3Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoZajęcia edukacyjne

uczniowie szkół ponadpodstawowych

2Beata Grzelak beata.grzelak@wcies.edu.pl

2022-11-30

2022-11-09

889
Nauczyciel przygotowujący się do zawodu – zasady projektowania własnych działań558e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoSeminarium

Nauczyciele szkół bez stopnia awansu zawodowego, mentor nauczyciela przygotowującego się do zawodu

5Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

2022-11-30

Zapisz się

890
Ćwiczenia stosowane w terapii ręki u dzieci254e2Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

2022-11-30

Zapisz się

891
Popkultura dla średniozaawansowanych. „Książki zakazane” obecne nie tylko w podstawie programowej. Propozycje metodyczne.443e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki szkół ponadpodstawowych

4Małgorzata Bazan malgorzata.bazan@wcies.edu.pl

2022-11-30

Zapisz się

892
Popkultura dla średniozaawansowanych. „Książki zakazane” obecne nie tylko w podstawie programowej. Propozycje metodyczne.443e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki szkół ponadpodstawowych

4Małgorzata Bazan malgorzata.bazan@wcies.edu.pl

2022-11-30

Zapisz się

893
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego - wymagania i strategie edukacyjne.742e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSeminarium

nauczyciele jezyka polskiego przygotowujący uczniów do egzaminu ósmoklasisty

4Joanna Wenek joanna.wenek@wcies.edu.pl

2022-11-30

Zapisz się

894
Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela religii.606e2Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii dla wszystkich typów szkół

5Anna Parfenovich anna.zielinska@wcies.edu.pl

2022-11-30

Zapisz się

895
3, 2, 1, START! - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie704e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynający pracę.

15Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

2022-11-30

Zapisz się

896
Realizacja autorskiego spektaklu teatralnego na bazie doświadczeń i pomysłów uczestników159e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Nauczyciele prowadzący grupy teatralne, zainteresowani nauczyciele

104Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-11-30

Zapisz się

897
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Poznawaj i zmieniaj117e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

6Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-12-01

Zapisz się

898
Realizacja doradztwa zawodowego w pracy nauczyciela wczesnoszkolnego52e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoWarsztat metodyczny

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

5Katarzyna Mroczek-Ungier katarzyna.mroczek-ungier@wcies.edu.pl

2022-12-01

Zapisz się

899
Stosowanie i interpretacja Skali Leiter-3 w diagnozie prowadzonej w poradniach psychologiczno-pedagogicznych721e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs e-learningowy

psychologowie z poradni psychologiczno-pedagogicznych

16Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-12-01

Zapisz się

900
Wyzwania i potrzeby warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych A.D. 2023749e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSeminarium

dyrektorzy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

10Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-12-01

2022-11-25

901
Formularze i ankiety Forms (Microsoft Office 365) w pracy nauczyciela678e3Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

2Agnieszka Gałajda agnieszka.galajda@wcies.edu.pl

2022-12-01

Zapisz się

902
„Zimowe inspiracje" - prace plastyczno-techniczne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej151e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic

4Katarzyna Pilczuk-Pawłowska katarzyna.pilczuk@wcies.edu.pl

2022-12-01

Zapisz się

903
„Zimowe inspiracje" - prace plastyczno-techniczne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej151e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic

4Katarzyna Pilczuk-Pawłowska katarzyna.pilczuk@wcies.edu.pl

2022-12-01

Zapisz się

904
Rozwiązywanie konfliktów metodą negocjacji nastawionych na współpracę308e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKurs doskonalący

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

12Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-12-02

2022-11-14

905
Rozwiązywanie konfliktów metodą negocjacji nastawionych na współpracę308e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKurs doskonalący

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

12Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-12-02

2022-11-14

906
Ruch i praca z ciałem - wzmocnienie dobrostanu psychofizycznego727e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

nauczyciele i nauczycielki, psychologowie, pedagodzy

16Joanna Szeluga joanna.szeluga@wcies.edu.pl

2022-12-02

2022-11-15

907
Ruch i praca z ciałem - wzmocnienie dobrostanu psychofizycznego723e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

nauczyciele i nauczycielki, psychologowie, pedagodzy

16Izabela Podsiadło-Dacewicz izabela.dacewicz@wcies.edu.pl

2022-12-02

Zapisz się

908
Otulić potrzeby. Spektakl Teatru Forum "Zapętleni". Interaktywne pokoje w duchu self-care.726e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

6Joanna Szeluga joanna.szeluga@wcies.edu.pl

2022-12-02

Zapisz się

909
Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego - wymagania i strategie edukacyjne.738e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychSeminarium

nauczyciele jezyka angielskiego przygotowujący uczniów do egzaminu ósmoklasisty

4Dorota Jabłońska dorota.jablonska@wcies.edu.pl

2022-12-02

Zapisz się

910
Konsultacje dla osób wspierających uczniów z trudnościami z tożsamością płciową369e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKonsultacja ekspercka

Pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

3Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-12-02

Zapisz się

911
Tożsamość płciowa młodzieży w kontekście zdrowia psychicznego – aspekty medyczne, psychologiczne i prawne372e3Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWebinarium

psychologowie i pedagogowie z poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół, wychowawcy, nauczyciele

6Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-12-02

Zapisz się

912
Konsultacje dla osób wspierających uczniów z trudnościami z tożsamością płciową369e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKonsultacja ekspercka

Pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

3Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-12-02

Zapisz się

913
Wykorzystanie techniki origami w pracy nauczyciela religii - Boże Narodzenie725e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii dla wszystkich typów szkół

4Anna Parfenovich anna.zielinska@wcies.edu.pl

2022-12-02

Zapisz się

914
Rozwiązywanie problemów wychowawczych w szkole podstawowej i szkole średniej, SP 218, gr.2657e2Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

Nauczyciele szkół podstawowych klas 4-8 oraz szkół ponadpodstawowych

20Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-12-02

Zapisz się

915
Wsparcie psychologiczne i dobrostan uczniów z doświadczeniem migracji148e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele i nauczycielki, pedagodzy i psychologowie szkolni, asystenci kulturowi pracujący z uczniami z doświadczeniem migracji

8Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-12-03

Zapisz się

916
Wsparcie psychologiczne i dobrostan uczniów z doświadczeniem migracji148e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele i nauczycielki, pedagodzy i psychologowie szkolni, asystenci kulturowi pracujący z uczniami z doświadczeniem migracji

8Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-12-03

Zapisz się

917
Umiejętności coachingowe w pracy wychowawczej i wspieraniu indywidualnego rozwoju uczennic i uczniów.712e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.

60Izabela Podsiadło-Dacewicz izabela.dacewicz@wcies.edu.pl

2022-12-03

Zapisz się

918
Kiermasz Wydawców Szkolnych - nowy egzamin maturalny z języków obcych.735e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychForum

Nauczyciele języków obcych ze szkół ponadpodstawowych i inni zainteresowani.

5Dorota Jabłońska dorota.jablonska@wcies.edu.pl

2022-12-03

Zapisz się

919
Kiermasz Wydawców Szkolnych - nowy egzamin maturalny z języka polskiego732e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychForum

Nauczyciele języka polskiego ze szkół ponadpodstawowych

5Joanna Wenek joanna.wenek@wcies.edu.pl

2022-12-03

2022-11-21

920
Egzamin ósmoklasisty z matematyki - wymagania i strategie edukacyjne737e1Szkolenia w zakresie matematyki Seminarium

nauczyciele matematyki przygotowujący uczniów do egzaminu ósmoklasisty

4Dorota Swędzikowska dorota.swedzikowska@wcies.edu.pl

2022-12-03

2022-11-23

921
Teatralna Pracownia Inspiracji i Eksperymentu - Lalka hybrydowa163e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele prowadzący grupy teatralne w placówkach, zainteresowani nauczyciele

6Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-12-03

Zapisz się

922
Teatralna Pracownia Inspiracji i Eksperymentu - Lalka hybrydowa163e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele prowadzący grupy teatralne w placówkach, zainteresowani nauczyciele

6Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-12-03

Zapisz się

923
Pomiędzy relacjami a instytucjami - jak z nich korzystać według Janusza Korczaka?97e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych, zainteresowani wdrażaniem do pracy wychowawczej wartości pedagogiki Korczakowskiej.

3Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-12-05

Zapisz się

924
Pomiędzy relacjami a instytucjami - jak z nich korzystać według Janusza Korczaka?97e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych, zainteresowani wdrażaniem do pracy wychowawczej wartości pedagogiki Korczakowskiej.

3Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-12-05

Zapisz się

925
Techniki redukcji stresu - Trening relaksacyjny Jacobsona335e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy, zainteresowani nauczyciele

3Urszula Klimkowicz urszula.klimkowicz@wcies.edu.pl

2022-12-05

Zapisz się

926
Techniki redukcji stresu - Trening relaksacyjny Jacobsona335e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy, zainteresowani nauczyciele

3Urszula Klimkowicz urszula.klimkowicz@wcies.edu.pl

2022-12-05

Zapisz się

927
OneNote oraz Class Notebook - wirtualny notes nauczyciela i zeszyt ucznia563e6Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

3Agnieszka Gałajda agnieszka.galajda@wcies.edu.pl

2022-12-05

Zapisz się

928
Wypracowanie maturalne na poziomie rozszerzonym w formule 2023 - analiza w kontekście kryteriów oceniania.734e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki języka polskiego szkół ponadpodstawowych

5Katarzyna Szczudlińska katarzyna.szczudlinska@wcies.edu.pl

2022-12-05

Zapisz się

929
Jak wyznaczać cele i oceniać rezultaty działań? - Akademia Zarządzania295e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejWarsztat metodyczny

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-12-06

Zapisz się

930
Jak wyznaczać cele i oceniać rezultaty działań? - Akademia Zarządzania295e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejWarsztat metodyczny

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-12-06

Zapisz się

931
Wsparcie ucznia z niepełnosprawnością w rozwoju edukacyjno-zawodowym494e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoWarsztat metodyczny

doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematyką

10Aneta Nowakowska aneta.nowakowska@wcies.edu.pl

2022-12-06

2022-11-22

932
Wideo w edukacji - szybki start na smartfonie461e6Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele

4Zbigniew Cybulski zbigniew.cybulski@wcies.edu.pl

2022-12-06

2022-11-16

933
Lęk przed matematyką - od nauki do edukacji659e1Szkolenia w zakresie matematyki Webinarium

Nauczyciele matematyki

2Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

2022-12-06

Zapisz się

934
Psychoteka. Rodzeństwo z ADHD15e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-12-06

Zapisz się

935
Psychoteka. Rodzeństwo z ADHD15e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-12-06

Zapisz się

936
II moduł Praktycznej Akademii Terapeuty Pedagogicznego: jak skutecznie zorganizować i zaplanować terapię pedagogiczną273e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

terapeuci pedagogiczni o stażu pracy 0-5 lat

25Anna Zych anna.zych@wcies.edu.pl

2022-12-06

Zapisz się

937
Zachowania trudne u dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju. Interwencja behawioralna.748e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy pracujący z dziećmi ze spektrum autyzmu

9Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-12-06

Zapisz się

938
Praca z dzieckiem z zaburzeniami Integracji Sensorycznej256e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

2022-12-07

Zapisz się

939
Terapia miofunkcjonalna w pracy logopedycznej.367e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Logopedzi szkół, przedszkoli i poradni.

26Aneta Sokołowska aneta.sokolowska@wcies.edu.pl

2022-12-07

Zapisz się

940
Aspekty prawne wykonywania zawodu psychologa i psychoterapeuty371e4Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWebinarium

Psychologowie i psychoterapeuci z poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół, dyrektorzy placówek zatrudniających psychologów i psychoterapeutów

5Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-12-07

Zapisz się

941
Techniki redukcji stresu - Trening relaksacyjny Jacobsona335e2Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy, zainteresowani nauczyciele

3Urszula Klimkowicz urszula.klimkowicz@wcies.edu.pl

2022-12-07

Zapisz się

942
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie - co można robić na edukacji informatycznej?218e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynający pracę

4Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

2022-12-07

Zapisz się

943
Pomagamy ptakom przetrwać zimę205e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

5Joanna Borkowska joanna.borkowska@wcies.edu.pl

2022-12-07

Zapisz się

944
Zastosowanie map myśli podczas lekcji matematyki w szkole podstawowej522e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych klas 4-8

4Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

2022-12-07

Zapisz się

945
Profilaktyka uzależnień w szkole – doświadczenia i wyzwania731e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKonferencja

psycholodzy, pedagodzy szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków socjoterapii

8Anna Podgórska anna.podgorska@wcies.edu.pl

2022-12-08

2022-11-28

946
Pedagogika daltońska w praktyce przedszkolnej257e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

2022-12-08

Zapisz się

947
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Poznawaj i zmieniaj117e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

6Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-12-08

Zapisz się

948
Psycholog i pedagog w warunkach szkolnych533e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

psycholodzy, pedagodzy z krótkim stażem pracy (do 5 lat)

30Anna Podgórska anna.podgorska@wcies.edu.pl

2022-12-08

2022-11-24

949
Profilaktyka uzależnień w szkole – doświadczenia i wyzwania. Warsztat "Współ(praca) z rodzicami uczniów nadużywających substancji psychoaktywnych"744e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKonferencja

psycholodzy, pedagodzy szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków socjoterapii

8Anna Podgórska anna.podgorska@wcies.edu.pl

2022-12-08

Zapisz się

950
Profilaktyka uzależnień w szkole – doświadczenia i wyzwania. Warsztat "Dialog motywujący – efektywne wsparcie w procesie zmiany"745e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKonferencja

psycholodzy, pedagodzy szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków socjoterapii

8Anna Podgórska anna.podgorska@wcies.edu.pl

2022-12-08

Zapisz się

951
Profilaktyka uzależnień w szkole – doświadczenia i wyzwania. Warsztat "Profilaktyka szkolna poza schematem w praktyce – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach"746e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKonferencja

psycholodzy, pedagodzy szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków socjoterapii

8Anna Podgórska anna.podgorska@wcies.edu.pl

2022-12-08

Zapisz się

952
EDUKACYJNA MOC MINECRAFTA - podstawy740e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele klas 4-8

5Agnieszka Gałajda agnieszka.galajda@wcies.edu.pl

2022-12-08

Zapisz się

953
Zarządzanie sobą w czasie747e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoWarsztat metodyczny

Doradcy zawodowi oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką

6Monika Frąckowiak monika.frackowiak@wcies.edu.pl

2022-12-09

Zapisz się

954
Wychowanie przez sztukę733e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Nauczyciele języka polskiego,wiedzy o kulturze, muzyki, plastyki,animatorzy kultury szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek oświaty pozaszkolnej

5Joanna Wenek joanna.wenek@wcies.edu.pl

2022-12-09

Zapisz się

955
Szachy raz jeszcze w ramach "Wars i Sawa grają w szachy"665e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs doskonalący

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

16Lidia Korpak lidia.korpak@wcies.edu.pl

2022-12-09

2022-11-05

956
Biologia dzisiaj. Aktualizacja wiedzy biologicznej dla nauczycieli biologii540e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWebinarium

Nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych

5Elżbieta Zalewska elzbieta.zalewska@wcies.edu.pl

2022-12-09

2022-09-06

957
O!swój 22 - Reprezentacje niepełnosprawności614e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Zainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów i etapów edukacyjnych

16Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-12-09

2022-11-10

958
Poznaj, zrozum, pomóż-trudne zachowania dzieci w grupie przedszkolnej60e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoSeminarium

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

5Elwira Jeunehomme elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl

2022-12-09

Zapisz się

959
Ratujemy Mikołaja - zajęcia modelowe dla uczniów klas 2136e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

nauczyciele klas 1-3

3Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

2022-12-09

Zapisz się

960
Nowa formuła matury z matematyki od roku 2023130e2Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki ze szkół ponadpodstawowych

4Artur Smaga artur.smaga@wcies.edu.pl

2022-12-09

Zapisz się

961
Nowa formuła matury z matematyki od roku 2023130e2Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki ze szkół ponadpodstawowych

4Artur Smaga artur.smaga@wcies.edu.pl

2022-12-09

Zapisz się

962
Mediacje w szkole720e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.

84Izabela Podsiadło-Dacewicz izabela.dacewicz@wcies.edu.pl

2022-12-10

Zapisz się

963
Nowa matura z chemii - elektrochemia, redox649e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

Nauczyciele chemii i inni zainteresowani

3Ewa Sołowiej-Mędrzak ewa.solowiej.medrzak@wcies.edu.pl

2022-12-10

Zapisz się

964
Reagowanie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Jak zarządzać kryzysami w szkole?743e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Dyrektorzy/Wicedyrektorzyz szkół ponadpodstawowych dzielnicy Wola

8Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-12-12

Zapisz się

965
MATEMATYCZNA MOC MINECRAFTA - podstawy741e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki klas 4-8

5Agnieszka Gałajda agnieszka.galajda@wcies.edu.pl

2022-12-12

Zapisz się

966
Krótko i na temat. Jak wykorzystać film do rozmowy z dziećmi. Presja739e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówWarsztat metodyczny

Rodzice uczniów i uczennic szkół podstawowych.

3Małgorzata Bazan malgorzata.bazan@wcies.edu.pl

2022-12-12

Zapisz się

967
Praca oddziału przygotowawczego - szanse i wyzwania110e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Dyrektorzy i dyrektorki szkół, nauczyciele, nauczycielki pedagodzy i psychologowie szkolni, asystenci międzykulturowi pracujący w oddziałach przygotowawczych dla cudzoziemców

21Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-12-12

Zapisz się

968
Klocki i figury liczbowe w edukacji matematycznej przedszkolaków58e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

4Elwira Jeunehomme elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl

2022-12-13

Zapisz się

969
Klocki i figury liczbowe w edukacji matematycznej przedszkolaków58e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

4Elwira Jeunehomme elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl

2022-12-13

Zapisz się

970
Psychoteka. Nastolatek a depresja.16e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-12-13

Zapisz się

971
Psychoteka. Nastolatek a depresja.16e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-12-13

Zapisz się

972
Reagowanie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Jak zarządzać kryzysami w szkole?743e2Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Dyrektorzy/Wicedyrektorzyz szkół ponadpodstawowych dzielnicy Wola

8Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-12-14

Zapisz się

973
Popkultura dla średniozaawansowanych. Portrety kobiet w kulturze popularnej. Propozycje metodyczne.444e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki szkół ponadpodstawowych

4Małgorzata Bazan malgorzata.bazan@wcies.edu.pl

2022-12-14

2022-12-01

974
Popkultura dla średniozaawansowanych. Portrety kobiet w kulturze popularnej. Propozycje metodyczne.444e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki szkół ponadpodstawowych

4Małgorzata Bazan malgorzata.bazan@wcies.edu.pl

2022-12-14

2022-12-01

975
Zajęcia modelowe-Karty Grabowskiego w edukacji matematycznej389e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2Renata Świderska renata.swiderska@wcies.edu.pl

2022-12-14

2022-11-30

976
Co potrafi chusteczka – pomysły na kreatywne zabawy dla dzieci252e2Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

2022-12-14

2022-11-30

977
Prowadzenie rozmowy doradczej651e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoWarsztat metodyczny

Doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematyką

6Anna Borowska anna.borowska@wcies.edu.pl

2022-12-15

2022-12-01

978
Logopedycznie wszystko gra253e2Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

2022-12-15

2022-12-01

979
Jakie tajemnice kryje moja dzielnica?631e3Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele zainteresowani konkursem "Jakie tajemnice kryje moja dzielnica?"

3Grażyna Duszyńska grazyna.duszynska@wcies.edu.pl

2022-12-15

2022-11-10

980
Wycieczki wirtualne na lekcjach geografii281e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

Nauczyciele geografii i inni zaiteresowani nauczyciele

3Magdalena Zawiła-Niedźwiecka magdalena.zawila.niedzwiecka@wcies.edu.pl

2022-12-15

2022-12-01

981
Jak uczyć historii sztuki na plastyce? Średniowiecze397e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele plastyki II etap edukacyjny

3Katarzyna Jasińska katarzyna.jasinska@wcies.edu.pl

2022-12-15

2022-12-01

982
ABC nauczyciela wspomagającego- Dokumentacja pracy nauczyciela wspomagającego.426e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wspomagający rozpoczynający pracę w klasie integracyjnej lub nauczaniu włączającym

10Agata Samoraj agata.samoraj@wcies.edu.pl

2022-12-15

Zapisz się

983
Start-up jump - warsztaty719e2Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoZajęcia edukacyjne

uczniowie szkół ponadpodstawowych

4Beata Grzelak beata.grzelak@wcies.edu.pl

2022-12-16

2022-12-01

984
Techniki redukcji stresu - Trening autogenny Schultza336e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy, zainteresowani nauczyciele

3Urszula Klimkowicz urszula.klimkowicz@wcies.edu.pl

2022-12-19

2022-12-05

985
Techniki redukcji stresu - Trening autogenny Schultza336e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy, zainteresowani nauczyciele

3Urszula Klimkowicz urszula.klimkowicz@wcies.edu.pl

2022-12-19

2022-12-05

986
Aplikacje Office 365 wspomagające pracę z uczniami cudzoziemskimi645e4Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

3Agnieszka Gałajda agnieszka.galajda@wcies.edu.pl

2022-12-19

Zapisz się

987
Jak angażować i motywować pracowników ? - Akademia Zarządzania296e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejWarsztat metodyczny

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-12-20

2022-11-28

988
Karty Grabowskiego w edukacji matematycznej384e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Renata Świderska renata.swiderska@wcies.edu.pl

2022-12-21

2022-12-07

989
Dziecko nadpobudliwe – trudne prawdy255e2Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

2022-12-28

2022-12-14

990
Bajki matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej166e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej

16Katarzyna Pilczuk-Pawłowska katarzyna.pilczuk@wcies.edu.pl

2022-12-29

2022-12-08

991
Praca z dzieckiem z zaburzeniami Integracji Sensorycznej256e2Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

2022-12-29

2022-12-15

992
Niezbędnik aktywnego rodzica. Jak Rada Rodziców może wspierać inicjatywy i pomysły Samorządu Uczniowskiego?17e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

Rodzice, przedstawiciele rad rodziców, nauczyciele

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2023-01-10

2022-12-03

993
Tworzenie warunków edukacyjnych dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - najważniejsze założenia koncepcji kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Część I381e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

15Ewa Antoszkiewicz ewa.antoszkiewicz@wcies.edu.pl

2023-01-11

2022-12-21

994
Aplikacje mobilne w aktywizacji uczniów na lekcjach biologii434e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele biologii

3Elżbieta Zalewska elzbieta.zalewska@wcies.edu.pl

2023-01-12

2022-11-16

995
Nic nie powiem – jak budować kontakt z nastolatkiem337e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy

5Urszula Klimkowicz urszula.klimkowicz@wcies.edu.pl

2023-01-16

2023-01-02

996
Technika rusztowania w dwujęzycznym nauczaniu matematyki135e1Szkolenia w zakresie matematyki Lekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

2Artur Smaga artur.smaga@wcies.edu.pl

2023-01-17

2022-12-30

997
Psychoteka. Ciałopozytywność - jak rodzice mogą pomóc dziecku akceptować swoje ciało?18e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, nauczyciele

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2023-01-17

2022-12-17

998
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Pisać każdy może, cz.1. Pisz odważnie118e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

6Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2023-01-19

2022-12-22

999
Użycie oprogramowania matematycznego oraz kalkulatorów graficznych na lekcjach matematyki132e1Szkolenia w zakresie matematyki Kurs doskonalący

Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

16Artur Smaga artur.smaga@wcies.edu.pl

2023-01-20

2023-01-02

1000
Oferta warszawskich szkół a nowe trendy w edukacji zawodowej - cykl spotkań dla doradców zawodowych53e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSeminarium

doradcy zawodowi oraz inni nauczyciele

3Katarzyna Mroczek-Ungier katarzyna.mroczek-ungier@wcies.edu.pl

2023-01-23

2023-01-09

1001
Janusz Korczak jako pisarz - najważniejsze wątki twórczości94e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych, zainteresowani wdrażaniem do pracy wychowawczej wartości pedagogiki Korczakowskiej.

3Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2023-01-24

2022-12-29

1002
Rodzic na 6+. Kreatywność i zdolności społeczne, jako kluczowe kompetencje w dzisiejszej rzeczywistości.19e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, nauczyciele

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2023-01-24

2022-12-17

1003
Techniki pobudzające twórcze myślenie383e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Renata Świderska renata.swiderska@wcies.edu.pl

2023-01-25

2023-01-11

1004
Popkultura dla średniozaawansowanych. Świnka Peppa, Pinkfong i Baby Shark - Popkultura dla dzieci. Propozycje metodyczne.445e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki szkoł podstawowych (1-4) oraz przedszkoli

4Małgorzata Bazan malgorzata.bazan@wcies.edu.pl

2023-01-25

2023-01-08

1005
Szkolny program wspierania uzdolnionych83e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs doskonalący

Nauczyciele, dyrektorzy. Liderzy, członkowie szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych ze wszystkich typów szkół, aplikujących do XIV edycji Programu WARS i SAWA.

20Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2023-01-26

2023-01-09

1006
Rodzic na 6+. Jak zadbać o oczy swoich dzieci - jeszcze jedno wyzwanie XXI wieku.20e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2023-01-31

2022-12-23

1007
Techniki plastyczne pobudzające kreatywność390e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

2Renata Świderska renata.swiderska@wcies.edu.pl

2023-02-01

2023-01-18

1008
Nauczycielskie sposoby rozpoznawania uczniowskich zdolności146e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy, przedstwaiciele placówek należących do warszawskiej sieci wspierającej uzdolnionych oraz inni zainteresowani.

7Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2023-02-03

2023-01-10

1009
Aby uczeń osiągnął sukces – egzamin maturalny z biologii 2023436e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

Nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych

4Elżbieta Zalewska elzbieta.zalewska@wcies.edu.pl

2023-02-07

styczeń

1010
Rodzic 3.0. Domowe Zasady Ekranowe lepiej zapobiegać niż leczyć.21e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, nauczyciele

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2023-02-07

2023-01-06

1011
Tworzenie warunków edukacyjnych dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia. Część II382e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, specjaliści.

15Ewa Antoszkiewicz ewa.antoszkiewicz@wcies.edu.pl

2023-02-08

2023-01-25

1012
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Pisać każdy może, cz.2. Pisz z fantazją119e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

6Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2023-02-09

2023-01-23

1013
Jak dziś przybliżać dzieciom idee i postać Janusza Korczaka poprzez jego książki dla dzieci?107e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych, zainteresowani wdrażaniem do pracy wychowawczej wartości pedagogiki Korczakowskiej.

3Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2023-02-28

2023-01-26

1014
Rodzic 3.0 - jak chronić dziecko przed zagrożeniami w Internecie - cyberprzemoc, pornografia.22e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2023-02-28

2023-01-28

1015
Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym – stopień 285e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs doskonalący

Nauczyciele pracujący lub zamierzający rozpocząć pracę z uczniem metodą tutoringu, przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

48Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2023-03-03

2023-01-20

1016
Nowa formuła matury z matematyki od roku 2023130e3Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki ze szkół ponadpodstawowych

4Artur Smaga artur.smaga@wcies.edu.pl

2023-03-03

2023-02-13

1017
Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi metodami terapii behawioralnych338e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele

8Urszula Klimkowicz urszula.klimkowicz@wcies.edu.pl

2023-03-06

2023-02-20

1018
Psychoteka. Przygotowanie dziecka do szkoły – gotowość dziecka, gotowość rodzica, gotowość szkoły.23e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2023-03-07

2023-02-04

1019
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Wyobraź sobie120e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

6Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2023-03-09

2023-01-31

1020
Refleksje i inspiracje jak być placówką edukacyjną wyróżniającą się w obszarze wychowania, cz.180e1Szkolenia interdyscyplinarneKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.

4Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2023-03-14

2023-02-01

1021
Psychoteka. Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności?24e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2023-03-14

2023-02-11

1022
Zajęcia rewalidacyjne wspierające rozwój ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego376e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

pedagodzy specjalni, nauczyciele rewalidacji

20Ewa Antoszkiewicz ewa.antoszkiewicz@wcies.edu.pl

2023-03-15

2023-02-27

1023
Ocenianie ucznia cudzoziemskiego126e1Szkolenia interdyscyplinarneKonsultacja zbiorowa

nauczyciele

12Małgorzata Wysokińska malgorzata.wysokinska@wcies.edu.pl

2023-03-16

2023-03-01

1024
Biologia w terenie i w laboratorium WCIES.435e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych

6Elżbieta Zalewska elzbieta.zalewska@wcies.edu.pl

2023-03-16

2022-10-16

1025
Jak uczyć dziecko - podejście korczakowskie95e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych, zainteresowani wdrażaniem do pracy wychowawczej wartości pedagogiki Korczakowskiej.

3Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2023-03-21

2023-03-01

1026
Psychoteka. Nastolatek a zaburzenie osobowości borderline.25e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2023-03-21

2023-02-17

1027
„Wiosenne inspiracje - prace plastyczno-techniczne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej153e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic

4Katarzyna Pilczuk-Pawłowska katarzyna.pilczuk@wcies.edu.pl

2023-03-23

2023-03-09

1028
Wielokulturowa klasa szkolna - jak wzmacniać pozytywne procesy grupowe w klasie91e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele, pedagodzy szkolni i psycholodzy z wszystkich typów szkół pracujący w wielokulturowym środowisku szkolnym

24Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2023-03-24

2023-02-27

1029
Psychoteka. Czy zdolne dziecko to uczeń wzorowy?27e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, nauczyciele

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2023-03-28

2023-02-24

1030
Szkolny program wspierania uzdolnionych - konsultacje zbiorowe77e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele, dyrektorzy wszystkich typów szkół, aplikujących w roku szkolnym 2022/2023 o Certyfikat Prezydenta m. st. Warszawy WARS i SAWA, w ramach XIII edycji Programu.

4Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2023-03-30

2023-03-10

1031
Projektowanie gier edukacyjnych88e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs doskonalący

Nauczyciele wszystkich typów szkół, wszystkich edycji Programu WiS lub inni zainteresowani spoza Programu

20Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2023-03-30

2023-03-08

1032
Praca z dzieckiem i rodzicem w duchu dialogu motywującego339e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy szkolni oraz zainteresowani nauczyciele

8Urszula Klimkowicz urszula.klimkowicz@wcies.edu.pl

2023-04-03

2023-03-20

1033
Planowanie przyszłości edukacyjno - zawodowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (m.in. autyzm)36e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2023-04-04

2023-03-04

1034
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Zawsze jest jakieś wyjście. Rozwiąż problem121e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

6Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2023-04-13

2023-03-20

1035
Rozwój wychowawcy - Janusz Korczak jako "wychowawca wychowawców"- czego dziś może nas nauczyć?96e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych, zainteresowani wdrażaniem do pracy wychowawczej wartości pedagogiki Korczakowskiej.

3Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2023-04-18

2023-03-24

1036
Psychoteka. Jak pomóc dziecku opanować stres egzaminacyjny35e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, nauczyciele

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2023-04-19

2023-03-18

1037
Refleksje i inspiracje jak być placówką edukacyjną wyróżniającą się w obszarze wychowania, cz.281e1Szkolenia interdyscyplinarneKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.

4Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2023-04-20

2023-03-23

1038
Przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m. st. W-wy WARS i SAWA112e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy kolejnych edycji Programu WARS i SAWA, ubiegający się o przedłużenie Certyfikatu, po czterech latach realizacji programu w macierzystej placówce.

7Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2023-04-21

2023-03-28

1039
Model edukacji międzykulturowej WISE – praktyczne narządzie do wzmacniania integracji w wielokulturowej klasie150e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, pedagodzy szkolni i psycholodzy z wszystkich typów szkół pracujący w wielokulturowym środowisku szkolnym

12Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2023-04-25

2023-03-28

1040
Rekrutacja do szkoły ponadpodstawowej - co warto o niej wiedzieć?33e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2023-04-25

2023-03-15

1041
Rodzic 3.0. Prywatność w sieci - ochrona prywatności własnej i cudzej, reputacja online, niebezpieczne kontakty, seksting i inne zagrożenia związane z brakiem dbałości o własną prywatność.28e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

Rodzice, przedstawiciele rad rodziców, nauczyciele

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2023-05-09

2023-04-07

1042
Wczesna nauka czytania metodą globalno-sylabową uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi377e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSeminarium

pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci, logopedzi pracujący z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

10Ewa Antoszkiewicz ewa.antoszkiewicz@wcies.edu.pl

2023-05-10

2023-04-24

1043
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Wyrażaj siebie. Poznaj siebie116e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

6Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2023-05-11

2023-04-19

1044
Żydowska tożsamość Janusza Korczaka108e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych, zainteresowani wdrażaniem do pracy wychowawczej wartości pedagogiki Korczakowskiej.

3Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2023-05-16

2023-04-25

1045
„Letnie inspiracje" - prace plastyczno-techniczne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej154e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic

4Katarzyna Pilczuk-Pawłowska katarzyna.pilczuk@wcies.edu.pl

2023-05-16

2023-04-27

1046
Rodzic na 6+ Rodzicu "ogarnij się", czyli jak porozumiewać się z nastolatkiem.34e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2023-05-16

2023-04-15

1047
Refleksje i inspiracje jak być placówką edukacyjną wyróżniającą się w obszarze wychowania, cz.379e1Szkolenia interdyscyplinarneKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.

4Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2023-05-23

2023-04-18

1048
Rodzic 3.0. Uzależnienie od urządzeń ekranowych i gier komputerowych - jak rozpoznać i przeciwdziałać.29e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2023-05-23

2023-04-20

1049
Wykorzystanie oprogramowania matematycznego oraz kalkulatorów graficznych do ilustrowania rozwiązań zadań maturalnych134e2Szkolenia w zakresie matematyki Lekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

2Artur Smaga artur.smaga@wcies.edu.pl

2023-05-29

2023-05-12

1050
Technika rusztowania w dwujęzycznym nauczaniu matematyki135e2Szkolenia w zakresie matematyki Lekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

2Artur Smaga artur.smaga@wcies.edu.pl

2023-05-31

2023-05-12

1051
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Podaj dalej145e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

6Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2023-06-01

2023-05-15

1052
Diagnoza wstępna i jej wyniki w procesie tworzenia programu nauczania matematyki w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej131e3Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej

4Artur Smaga artur.smaga@wcies.edu.pl

2023-06-02

2023-05-15

1053
Nauczanie matematyki w klasach dwujęzycznych z językiem angielskim133e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych w klasach dwujęzycznych z językiem angielskim

4Artur Smaga artur.smaga@wcies.edu.pl

2023-06-09

2023-05-22

1054
Bliskość. Pomiędzy podejściem korczakowskim a wybranymi koncepcjami psychologicznymi99e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych, zainteresowani wdrażaniem do pracy wychowawczej wartości pedagogiki Korczakowskiej.

3Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2023-06-13

2023-05-22

1055
XXI Warszawsko-Wigierska Akademia Nauczycieli Przyrodników. Z GIS i IBSE - od eksploracji do świadomości432e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele biologii, chemii, geografii, fizyki

48Elżbieta Zalewska elzbieta.zalewska@wcies.edu.pl

2023-06-13

2022-08-25

1056
Przedłużenie Certyfikatu Prezydenta m. st. W-wy WARS i SAWA - konsultacje zbiorowe78e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKonsultacja zbiorowa

Przedstawiciele placówek, ubiegający się o przedłużenie Certyfikatu, po czterech latach realizacji programu WiS w macierzystej placówce.

4Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2023-06-20

2023-06-02

1057
Praca ucznia cudzoziemskiego z lekturą szkolą125e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

nauczyciele

8Małgorzata Wysokińska malgorzata.wysokinska@wcies.edu.pl

2023-07-06

2023-06-20

1058
Szkolenia i ich rola w rozwoju zespołu - wykorzystanie efektów szkoleń- Akademia Zarządzania297e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejWarsztat metodyczny

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

styczeń

grudzień

0
Wywieranie wpływu w pracy dyrektora - od czego zależy i jak to robić? - Akademia Zarządzania298e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejWarsztat metodyczny

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

styczeń

grudzień

1
Coaching jako forma indywidualnego wsparcia dyrektora szkoły/placówki310e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSesje coachingowe

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

12Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

styczeń

styczeń

2
Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami - doskonalenie kompetencji interpersonalnych kadry kierowniczej - grupa wsparcia311e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKonsultacja zbiorowa

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

25Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

styczeń

grudzień

3
Konsultacje z ekspertem - Prawo rodzinne i opiekuńcze - prawa i obowiązki dyrektora placówki oświatowej312e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKonsultacja ekspercka

Kadra kierownicza placówek oświatowych

20Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

luty

styczeń

4
Co warto wiedzieć przystępując do konkursu na dyrektora szkoły/placówki oświatowej ?313e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kandydaci na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oswiatowej

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

luty

styczeń

5
Statuty szkół/przedszkoli/placówek w świetle zapisów prawa oświatowego314e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół ponadpodstawowych, liderzy zespołów ds. statutu

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

listopad

październik

6
Kontrola zarządcza w szkole315e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

kadra kierownicza szkół

4Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

listopad

Zapisz się

7
Decyzje administracyjne i kierownicze dyrektora szkoły/ placówki oświatowej316e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza oraz zainteresowani nauczyciele przedszkoli/szkół/placówek oświatowych

4Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

listopad

listopad

8
Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego w praktyce szkoły/przedszkola317e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół/ przedszkoli/ placówek oświatowych

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

styczeń

styczeń

9
Procedura "Niebieskie Karty" w oświacie318e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

luty

styczeń

10
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole319e2Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

4Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

listopad

Zapisz się

11
Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana Rady m.st.Warszawy - spotkanie instruktażowo - informacyjne75e1Szkolenia interdyscyplinarneKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele, dyrektorzy ze wszystkich typów szkół oraz placówek wychowania pozaszkolnego i burs

4Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

styczeń

grudzień

12
Etyka zawodu nauczyciela a budowanie wizerunku, autorytetu dyrektora, rady pedagogicznej, placówki320e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

grudzień

Zapisz się

13
Warszawska Nagroda Wychowawcza im. Janusza Korczaka – zajęcia instruktażowo - informacyjne76e1Szkolenia interdyscyplinarneKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele, dyrektorzy ze wszystkich typów placówek edukacyjnych aplikujący o Warszawską Nagrodę Wychowawczą im. Janusza Korczaka

4Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

listopad

październik

14
Dobre praktyki wychowawcze. Warszawska Nagroda Wychowawcza imienia Janusza Korczaka100e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.

4Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

maj

maj

15
Technologie informacyjne i komunikacyjne na drodze awansu zawodowego479e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoKurs doskonalący

Nauczycielki i nauczyciele opiekunowie stażu oraz ubiegający się o kolejne stopnie awansu zawodowego

16Piotr Wróblewski piotr.wroblewski@wcies.edu.pl

luty

styczeń

16
Nauczyciel wychowania przedszkolnego przygotowujący się do zawodu – zasady projektowania własnych działań553e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWebinarium

Nauczyciele bez stopnia awansu zawodowego, mentor nauczyciela przygotowującego się do zawodu

5Małgorzata Narożnik malgorzata.naroznik@wcies.edu.pl

październik

wrzesień

17
Opiekun stażu w ścieżce awansu zawodowego nauczyciela554e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWebinarium

Opiekunowie stażu nauczycieli kontraktowych kontynuujących staż na dotychczasowych zasadach

3Małgorzata Narożnik malgorzata.naroznik@wcies.edu.pl

październik

październik

18
Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela wychowania przedszkolnego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego555e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele kontraktowi wychowania przedszkolnego ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego kontynuujący staż wg dotychczasowych zasad

5Małgorzata Narożnik malgorzata.naroznik@wcies.edu.pl

październik

wrzesień

19
Kreatywne Biesiady u Warsa i Sawy72e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychForum

Nauczyciele wszystkich typów szkół należących do Warszawskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnionych oraz inni zainteresowani

4Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

marzec

luty

20
Spotkania z grami - zagrajmy edukacyjne!73e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychForum

Nauczyciele wszystkich poziomów edukacyjnych, wszystkich typów szkół i placówek edukacji pozaszkolnej

5Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

czerwiec

maj

21
Różnice i podobieństwa systemów edukacji Ukrainy i Polski - ich wpływ na edukację w polskiej szkole68e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Dyrektorzy szkół przyjmujący uczniów i uczennice z Ukrainy

nauczyciele, wychowawcy pracujący z dziećmi ukraińskimi zarówno w klasach regularnych jak i w oddziałach przygotowawczych

2Oleksandr Pustovyi oleksandr.pustovyi@wcies.edu.pl

październik

październik

22
Sztuka motywowania siebie i innych87e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs doskonalący

Liderzy, członkowie szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych ze wszystkich typów szkół, wszystkich edycji Programu WARS i SAWA oraz zainteresowani nauczyciele spoza Programu

16Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

luty

styczeń

23
Wsparcie i ocenianie uczniów ukraińskich. Warszawska praktyka i teoria69e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Dyrektorzy szkół przyjmujący uczniów i uczennice z Ukrainy

nauczyciele wspomagający, nauczyciele, wychowawcy pracujący z dziećmi ukraińskimi w klasach regularnych, w oddziałach przygotowawczych

2Oleksandr Pustovyi oleksandr.pustovyi@wcies.edu.pl

październik

październik

24
Jestem mama, tatą, opiekunem ucznia z Ukrainy. Jak poradzimy sobie w polskiej szkole? (w j. ukraińskim Я мама/тато/опікун учня з України. Як впораємося у польській школі?)70e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Rodzice i opiekunowie uczniów z Ukrainy przebywających w Warszawie

2Oleksandr Pustovyi oleksandr.pustovyi@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

25
Letnie seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY101e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychSeminarium

Dyrektorzy, nauczyciele reprezentujący placówki z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdonionych (realizatorzy Programu WARS i SAWA).

7Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

czerwiec

maj

26
Quizy, fiszki i testy formatywne - przykładem technik "retrival practice"102e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychSeminarium

Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani efektywnymi metodami nauczania, które mają mocne oparcie w badaniach naukowych

4Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

luty

styczeń

27
Techniki sprawnego rozwiązywania problemów i nauczania nowego materiału - rusztowania myślowe, schematy rozwiązań, szczegółowe omówienia i kodowanie dualne103e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychSeminarium

Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani efektywnymi metodami nauczania, które mają mocne oparcie w badaniach naukowych

4Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

marzec

styczeń

28
Mechanizmy procesu nauki oraz retencji wiedzy - powtarzanie w odstępach i przeplatanie materiału104e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychSeminarium

Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani efektywnymi metodami nauczania, które mają mocne oparcie w badaniach naukowych

4Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

kwiecień

marzec

29
Urozmaicona edukacja - organizowanie pracy w grupie, eksperymenty, innowacje, nauczanie zdalne, "odwrócona klasa"105e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychSeminarium

Dyrektorzy, nauczyciele wszystkich typów szkół Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani efektywnymi metodami nauczania, które mają mocne oparcie w badaniach naukowych

4Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

maj

kwiecień

30
Fake newsy i krytyczne myślenie106e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychSeminarium

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani efektywnymi metodami nauczania, które mają mocne oparcie w badaniach naukowych

4Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

maj

maj

31
Oferta warszawskich szkół a nowe trendy w edukacji zawodowej - cykl spotkań dla doradców zawodowych39e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSeminarium

koordynatorzy doradztwa zawodowego i doradcy zawodowi

3Grażyna Pawłowska grazyna.pawlowska@wcies.edu.pl

grudzień

listopad

32
Oddziały międzynarodowe, dwujęzyczne oraz wstępne w szkołach ponadpodstawowych42e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSeminarium

koordynatorzy doradztwa zawodowego i doradcy zawodowi

3Grażyna Pawłowska grazyna.pawlowska@wcies.edu.pl

marzec

marzec

33
Wykorzystanie storytellingu w doradztwie zawodowym43e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoWarsztat metodyczny

koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi i inni nauczyciele zainteresowani tematem

5Grażyna Pawłowska grazyna.pawlowska@wcies.edu.pl

czerwiec

czerwiec

34
Oferta warszawskich liceów ogólnokształcących – cykl spotkań dla doradców zawodowych44e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSeminarium

Doradcy zawodowi, koordynatorzy doradztwa zawodowego oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką

3Grażyna Pawłowska grazyna.pawlowska@wcies.edu.pl

styczeń

styczeń

35
Oferta warszawskich szkół, a nowe trendy w edukacji zawodowej86e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSeminarium

doradcy zawodowi i inni zainteresowani nauczyciele

3Marta Kowalczyk marta.kowalczyk@wcies.edu.pl

marzec

marzec

36
Jak przeprowadzić angażujące zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas VIII?90e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoWarsztat metodyczny

doradcy zawodowi i inni zainteresowani nauczyciele

4Marta Kowalczyk marta.kowalczyk@wcies.edu.pl

listopad

październik

37
Warszawskie Mistrzostwa Start-up Jump - szkoły podstawowe488e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoZajęcia edukacyjne

zakwalifikowani uczniowie z 7-8 klas szkół podstawowych, opiekunowie zespołów

24Beata Grzelak beata.grzelak@wcies.edu.pl

listopad

październik

38
Mocne strony - test talentów Gallupa489e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoWarsztat metodyczny

doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematyką

12Aneta Nowakowska aneta.nowakowska@wcies.edu.pl

kwiecień

kwiecień

39
Mocne strony - test talentów Gallupa489e2Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoWarsztat metodyczny

doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematyką

12Aneta Nowakowska aneta.nowakowska@wcies.edu.pl

czerwiec

czerwiec

40
Mocne strony - test talentów Gallupa489e3Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoWarsztat metodyczny

doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematyką

12Aneta Nowakowska aneta.nowakowska@wcies.edu.pl

lipiec

czerwiec

41
Wsparcie ucznia z niepełnosprawnością w zakresie wyborów ścieżki edukacyjno–zawodowej490e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoKonferencja

Doradcy zawodowi, nauczyciele

5Aneta Nowakowska aneta.nowakowska@wcies.edu.pl

styczeń

grudzień

42
Oferta warszawskich szkół, a nowe trendy w edukacji zawodowej491e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSeminarium

Doradcy zawodowi i inni nauczyciele zainteresowani tematyką

3Hanna Jusis hanna.jusis@wcies.edu.pl

kwiecień

kwiecień

43
Wsparcie ucznia z niepełnosprawnością w rozwoju edukacyjno-zawodowym494e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoWarsztat metodyczny

doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematyką

10Aneta Nowakowska aneta.nowakowska@wcies.edu.pl

listopad

listopad

44
Oferta warszawskich szkół a nowe trendy w edukacji zawodowej - cykl spotkań dla doradców zawodowych496e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSeminarium

doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematyką

3Aneta Nowakowska aneta.nowakowska@wcies.edu.pl

marzec

marzec

45
Oferta warszawskich szkół a nowe trendy w edukacji zawodowej - cykl spotkań dla doradców zawodowych496e2Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSeminarium

doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematyką

3Aneta Nowakowska aneta.nowakowska@wcies.edu.pl

marzec

marzec

46
Prowadzenie rozmowy doradczej502e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoWarsztat metodyczny

Doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematyką

6Aneta Nowakowska aneta.nowakowska@wcies.edu.pl

grudzień

grudzień

47
Notatki wizualne w pracy doradcy zawodowego541e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoWarsztat metodyczny

doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematyką

6Beata Grzelak beata.grzelak@wcies.edu.pl

listopad

Zapisz się

48
Jak osiągnąć równowagę w życiu i pracy?543e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoWarsztat metodyczny

Doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematyką

6Anna Borowska anna.borowska@wcies.edu.pl

czerwiec

czerwiec

49
Erasmus+. Dobre praktyki - dzielenie się doświadczeniem.202e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychSeminarium

Nauczyciele języków obcych, nauczający dwujęzycznie, inni nauczyciele.

3Ewa Rysińska ewa.rysinska@wcies.edu.pl

październik

październik

50
Edukacja obywatelska w działaniu485e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języków obcych

4Małgorzata Zasuńska malgorzata.zasunska@wcies.edu.pl

styczeń

grudzień

51
Materiały autentyczne na lekcji języka obcego499e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języków obcych wszystkich poziomów edukacyjnych

3Sylwia Szeliga sylwia.szeliga@wcies.edu.pl

listopad

październik

52
QUIZLET- wirtualne fiszki na lekcji języka obcego501e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWebinarium

Nauczyciele języków obcych wszystkich poziomów edukacyjnych

2Sylwia Szeliga sylwia.szeliga@wcies.edu.pl

październik

wrzesień

53
Nakieruj działanie na słuchanie270e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

terapeuci pedagogiczni, logopedzi

6Anna Zych anna.zych@wcies.edu.pl

luty

styczeń

54
III moduł Praktycznej Akademii Terapeuty Pedagogicznego: metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych czyli warsztat pracy terapeuty274e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

terapeuci pedagogiczni o stażu pracy 0-5 lat

25Anna Zych anna.zych@wcies.edu.pl

marzec

marzec

55
Aplikacje i narzędzia cyfrowe w pracy logopedy361e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs e-learningowy (blended)

Logopedzi szkół i przedszkoli

10Aneta Sokołowska aneta.sokolowska@wcies.edu.pl

czerwiec

maj

56
ABC początkującego logopedy362e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Logopedzi szkół i przedszkoli rozpoczynający pracę.

10Aneta Sokołowska aneta.sokolowska@wcies.edu.pl

sierpień

czerwiec

57
Dziecko z autyzmem w grupie przedszkolnej364e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele, specjaliści pracujący z dzieckiem z autyzmem w wieku przedszkolnym

10Aneta Sokołowska aneta.sokolowska@wcies.edu.pl

kwiecień

kwiecień

58
Rozwijanie komunikacji dziecka ze spektrum autyzmu w pracy logopedycznej.365e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Logopedzi szkół, przedszkoli i poradni.

10Aneta Sokołowska aneta.sokolowska@wcies.edu.pl

maj

kwiecień

59
ABC nauczyciela wspomagającego V- Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.427e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wspomagający rozpoczynający pracę w klasie integracyjnej lub nauczaniu włączającym

10Agata Samoraj agata.samoraj@wcies.edu.pl

styczeń

grudzień

60
ABC nauczyciela wspomagającego VI- Dostosowanie poleceń, zadań i sprawdzianów do potrzeb i możliwości ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.428e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wspomagający rozpoczynający pracę w klasie integracyjnej lub nauczaniu włączającym

10Agata Samoraj agata.samoraj@wcies.edu.pl

luty

styczeń

61
ABC nauczyciela wspomagającego VII- Organizacja zajęć rewalidacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.429e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wspomagający rozpoczynający pracę w klasie integracyjnej lub nauczaniu włączającym

10Agata Samoraj agata.samoraj@wcies.edu.pl

marzec

luty

62
Trening Umiejętności Społecznych447e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

psycholodzy i pedagodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele

14Agnieszka Kowalczyk agnieszka.kowalczyk@wcies.edu.pl

listopad

listopad

63
Jak efektywnie motywować ucznia do współpracy449e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

psycholodzy, pedagodzy szkolni, nauczyciele

4Agnieszka Kowalczyk agnieszka.kowalczyk@wcies.edu.pl

grudzień

grudzień

64
II moduł Praktycznej Akademii Terapeuty Pedagogicznego: jak skutecznie zorganizować i zaplanować terapię pedagogiczną511e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

terapeuci pedagogiczni o stażu pracy 0-5 lat

25Zofia Komorowska zofia.komorowska@wcies.edu.pl

grudzień

grudzień

65
III moduł Praktycznej Akademii Terapeuty Pedagogicznego: metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych czyli warsztat pracy terapeuty512e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

terapeuci pedagogiczni o stażu pracy 0-5 lat

25Zofia Komorowska zofia.komorowska@wcies.edu.pl

kwiecień

kwiecień

66
Jak motywować uczniów do nauki?534e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy

4Anna Podgórska anna.podgorska@wcies.edu.pl

marzec

marzec

67
Budowanie konstruktywnych relacji uczeń - nauczyciel - rodzic. Jak komunikować się skutecznie?535e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy, psycholodzy

8Anna Podgórska anna.podgorska@wcies.edu.pl

kwiecień

kwiecień

68
Stres i techniki radzenia sobie z nim. Jak pracować z uczniami w szkole?536e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

psycholodzy, pedagodzy

8Anna Podgórska anna.podgorska@wcies.edu.pl

maj

maj

69
Praca z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu - wybrane aspekty548e2Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSeminarium

Nauczyciele wspomagający, specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu

8Beata Walkiewicz beata.walkiewicz@wcies.edu.pl

marzec

luty

70
Praca z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu - wybrane aspekty548e3Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSeminarium

Nauczyciele wspomagający, specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu

8Beata Walkiewicz beata.walkiewicz@wcies.edu.pl

maj

kwiecień

71
Praca z dzieckiem z zaburzeniami Integracji Sensorycznej256e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

grudzień

Zapisz się

72
Pedagogika daltońska w praktyce przedszkolnej257e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

grudzień

Zapisz się

73
Aktywności wspierające dziecko zdolne258e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

styczeń

grudzień

74
Edukacyjne zabawy rozwijające Integrację Sensoryczną259e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

styczeń

styczeń

75
Metoda projektów edukacyjnych w przedszkolu260e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

styczeń

grudzień

76
Emisja głosu w pracy nauczyciela261e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

luty

styczeń

77
Wykorzystanie inteligencji wielorakich w edukacji262e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

luty

styczeń

78
Dziecko trudne w grupie czyli jakie?263e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

luty

luty

79
Zabawy i łatwe ćwiczenia logopedyczne264e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

marzec

luty

80
Do kogo toczysz piłkę?265e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

marzec

marzec

81
Dziecko nieśmiałe w grupie - objawy i sposoby pomocy266e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

marzec

marzec

82
Tory przeszkód - zabawy ruchowe267e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

kwiecień

kwiecień

83
Jak pomóc na terenie przedszkola dziecku z zaburzeniami emocjonalnymi?268e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

kwiecień

kwiecień

84
Bawimy się kolorowymi kółeczkami269e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

maj

kwiecień

85
Jak pomóc dziecku w osiąganiu gotowości szkolnej?374e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Małgorzata Narożnik malgorzata.naroznik@wcies.edu.pl

październik

listopad

86
Lektura dobrze zilustrowana122e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

nauczyciele klas 1-3

4Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

luty

styczeń

87
Z pędzlem i nożyczkami na lekcję przyrody137e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele klas 1-3 oraz wychowawcy świetlic szkolnych

4Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

marzec

luty

88
Gry planszowe w edukacji wczesnoszkolnej138e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

nauczyciele klas 1-3 oraz wychowawcy świetlic szkolnych

5Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

marzec

marzec

89
Owocowe zakupy - zajęcia modelowe dla uczniów klas 2139e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

nauczyciele klas 1-3

3Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

kwiecień

kwiecień

90
Koralikowe zoo140e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele klas 1-3 oraz wychowawcy świetlic szkolnych

4Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

czerwiec

maj

91
Bajki matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej166e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej

16Katarzyna Pilczuk-Pawłowska katarzyna.pilczuk@wcies.edu.pl

grudzień

listopad

92
„Dlaczego i jak praktykować matematykę w edukacji wczesnoszkolnej?”167e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs e-learningowy (blended)

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic

16Katarzyna Pilczuk-Pawłowska katarzyna.pilczuk@wcies.edu.pl

marzec

luty

93
Zegar i kalendarz w pedagogice wczesnoszkolnej169e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs e-learningowy

Nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej

16Katarzyna Pilczuk-Pawłowska katarzyna.pilczuk@wcies.edu.pl

styczeń

grudzień

94
Łamanie główki, czyli zagadki, łamigłówki, gry i quizy w edukacji wczesnoszkolnej170e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs e-learningowy

Nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej

20Katarzyna Pilczuk-Pawłowska katarzyna.pilczuk@wcies.edu.pl

kwiecień

marzec

95
Wykorzystanie narzędzi TEAMS w czasie stacjonarnego nauczania171e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

16Grażyna Duszyńska grazyna.duszynska@wcies.edu.pl

grudzień

listopad

96
Procedura awansu zawodowego nauczycieli od 1 września 2022 r.552e3Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWebinarium

Nauczyciele rozpoczynający pracę od 1 września 2022 roku, mentorzy

5Małgorzata Narożnik malgorzata.naroznik@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

97
Nauczyciel przygotowujący się do zawodu – zasady projektowania własnych działań558e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoSeminarium

Nauczyciele szkół bez stopnia awansu zawodowego, mentor nauczyciela przygotowującego się do zawodu

5Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

98
Ocenianie w edukacji wczesnoszkolnej172e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

16Grażyna Duszyńska grazyna.duszynska@wcies.edu.pl

kwiecień

marzec

99
Pomysły na pracę z lekturą173e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej

16Grażyna Duszyńska grazyna.duszynska@wcies.edu.pl

luty

styczeń

100
Praca metodą projektu w edukacji wczesnoszkolnej174e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

16Grażyna Duszyńska grazyna.duszynska@wcies.edu.pl

marzec

luty

101
Opowiadanie lektury metodą ścieżki opowieści197e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Grażyna Duszyńska grazyna.duszynska@wcies.edu.pl

luty

styczeń

102
Szukamy wiosny - doświadczenia na lekcjach198e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Grażyna Duszyńska grazyna.duszynska@wcies.edu.pl

marzec

luty

103
Przygotowanie gry edukacyjnej metodą stolików eksperckich199e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Grażyna Duszyńska grazyna.duszynska@wcies.edu.pl

kwiecień

marzec

104
Jesteśmy częścią Europy - Mokotowski Turniej Wiedzy o Europie203e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

3Joanna Borkowska joanna.borkowska@wcies.edu.pl

maj

kwiecień

105
Przyloty i odloty - wiosenne spotkanie z ptakami206e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

5Joanna Borkowska joanna.borkowska@wcies.edu.pl

kwiecień

marzec

106
Organizacja pracy świetlicy szkolnej w roku 2023/2024207e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSeminarium

Kierownicy i liderzy świetlic szkolnych

5Joanna Borkowska joanna.borkowska@wcies.edu.pl

sierpień

sierpień

107
I Forum Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej: Jakie tajemnice kryje moja dzielnica?211e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejForum

nauczyciele klas 1-3

8Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

maj

kwiecień

108
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie - edukacja przyrodnicza, czyli co?219e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynający pracę

5Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

styczeń

grudzień

109
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie - matematyka w pigułce220e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynający pracę

8Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

styczeń

styczeń

110
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie - przygoda z czytaniem221e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynający pracę.

4Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

marzec

luty

111
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie - muzyka nie tylko dla wirtuozów222e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynający pracę

4Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

kwiecień

marzec

112
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie - dokąd na wycieczkę w Warszawie?223e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynający pracę.

4Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

maj

kwiecień

113
Efektywne nauczanie i uczenie się - badania naukowe a praktyka113e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani efektywnymi metodami nauczania, które mają mocne oparcie w badaniach naukowych

12Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

114
Parki narodowe Polski229e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

16Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

marzec

luty

115
Aktywne słuchanie muzyki z małymi dziećmi230e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic szkolnych

16Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

maj

kwiecień

116
Alternatywne metody nauczania231e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej

16Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

marzec

luty

117
Praca z dzieckiem mającym trudności w czytaniu i pisaniu232e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

16Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

kwiecień

kwiecień

118
Kodowanie i programowanie dla dzieci off-line237e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

5Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

kwiecień

marzec

119
Edukacja przyrodnicza nad Wisłą238e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic szkolnych

4Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

maj

maj

120
Przyrodnicze inspiracje w plastyce i technice239e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic szkolnych

4Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

luty

styczeń

121
Tańce w kręgu241e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic

4Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

styczeń

styczeń

122
Słoneczny brzeg Grecji – zorba243e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic

4Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

marzec

luty

123
W cieniu Wezuwiusza  i nie tylko– tarantella napolitańska i belgijka244e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic

4Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

kwiecień

marzec

124
Ćwiczenia i zabawy wpierające naukę języka polskiego dzieci cudzoziemskich246e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

luty

styczeń

125
Wiosenne barwy w edukacji przyrodniczej300e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic

5Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

marzec

luty

126
Gramy, tańczymy, śpiewamy - aktywne lekcje muzyki305e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy

9Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

luty

luty

127
TIK w pracy nauczyciela świetlicy340e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

4Joanna Borkowska joanna.borkowska@wcies.edu.pl

marzec

luty

128
TIK w pracy nauczyciela świetlicy340e2Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

4Joanna Borkowska joanna.borkowska@wcies.edu.pl

maj

kwiecień

129
TIK w pracy nauczyciela świetlicy340e3Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

4Joanna Borkowska joanna.borkowska@wcies.edu.pl

czerwiec

maj

130
Współpraca doradcy zawodowego z rodzicami38e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoWarsztat metodyczny

Koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi oraz inni nauczyciele zainteresowani tematem

6Grażyna Pawłowska grazyna.pawlowska@wcies.edu.pl

listopad

Zapisz się

131
Egzamin ósmoklasisty - analiza wyników egzaminu 2022358e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKonferencja

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych

5Joanna Wenek joanna.wenek@wcies.edu.pl

styczeń

grudzień

132
Wypracowanie maturalne na poziomie rozszerzonym w formule 2023 - analiza w kontekście kryteriów oceniania.413e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki języka polskiego szkół ponadpodstawowych

5Katarzyna Szczudlińska katarzyna.szczudlinska@wcies.edu.pl

styczeń

grudzień

133
Jak przygotować ucznia do ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego w formule 2023 – propozycje rozwiązań metodycznych.414e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki języka polskiego szkół ponadpodstawowych

4Katarzyna Szczudlińska katarzyna.szczudlinska@wcies.edu.pl

listopad

październik

134
Jak przygotować ucznia do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym w formule 2023.415e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki języka polskiego szkół ponadpodstawowych

5Katarzyna Szczudlińska katarzyna.szczudlinska@wcies.edu.pl

styczeń

grudzień

135
Jak przygotować ucznia do egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym w formule 2023 – propozycje rozwiązań metodycznych.416e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki języka polskiego szkół ponadpodstawowych

5Katarzyna Szczudlińska katarzyna.szczudlinska@wcies.edu.pl

grudzień

listopad

136
Zjawiska literackie w nowej podstawie programowej.418e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki języka polskiego szkół ponadpodstawowych

4Katarzyna Szczudlińska katarzyna.szczudlinska@wcies.edu.pl

grudzień

listopad

137
Popkultura dla średniozaawansowanych. Motyw biblioteki w różnych tekstach kultury. Propozycje metodyczne.448e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki szkół ponadpodstawowych

4Małgorzata Bazan malgorzata.bazan@wcies.edu.pl

maj

maj

138
Popkultura dla średniozaawansowanych. Paratekst też jest tekstem kultury. Propozycje metodyczne.452e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki szkół ponadpodstawowych

4Małgorzata Bazan malgorzata.bazan@wcies.edu.pl

marzec

marzec

139
Popkultura dla średniozaawansowanych. Trailer filmowy. Jak analizować i wykorzystać zwiastun filmowy podczas zajęć języka polskiego? Propozycje metodyczne.453e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki szkół podstawowych i ponadpodstawowych

4Małgorzata Bazan malgorzata.bazan@wcies.edu.pl

kwiecień

kwiecień

140
Wakelet – narzędzie przydatne w pracy nauczyciela i nauczycielki przedmiotów humanistycznych. Propozycje wykorzystania narzędzia w codziennej pracy dydaktycznej.454e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki szkół podstawowych i ponadpodstawowych

3Małgorzata Bazan malgorzata.bazan@wcies.edu.pl

listopad

listopad

141
Opera - daj się uwieść! Metodyka pracy z dziełem466e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele muzyki wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy, edukatorzy artystyczni

4Monika Jazownik monika.jazownik@wcies.edu.pl

luty

luty

142
Uczę matematyki. Lubię to!515e1Szkolenia w zakresie matematyki Konferencja

Nauczyciele matematyki i inni zainteresowani

4Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

maj

kwiecień

143
Zastosowanie map myśli podczas lekcji matematyki w szkole podstawowej522e2Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych klas 4-8

4Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

styczeń

grudzień

144
Zastosowanie myślenia wizualnego podczas lekcji matematyki w szkole podstawowej523e2Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki z klas 4-8 szkół podstawowych

8Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

luty

styczeń

145
Pomiar dydaktyczny w praktyce szkolnej524e1Szkolenia w zakresie matematyki Kurs doskonalący

Nauczyciele matematyki

19Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

marzec

luty

146
Dydaktyka na rowerze275e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychKurs doskonalący

Nauczyciele geografii i inni ziteresowani nauczyciele

20Magdalena Zawiła-Niedźwiecka magdalena.zawila.niedzwiecka@wcies.edu.pl

maj

kwiecień

147
Obiekty z listy UNESCO w Polsce278e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele geografii

2Magdalena Zawiła-Niedźwiecka magdalena.zawila.niedzwiecka@wcies.edu.pl

maj

maj

148
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na przykładzie kopalni Bełchatów i Góry Kamieńsk279e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele geografii

2Magdalena Zawiła-Niedźwiecka magdalena.zawila.niedzwiecka@wcies.edu.pl

czerwiec

czerwiec

149
Dane statystyczne w geografii - wykorzystanie zasobów statystycznych GUS280e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

Nauczyciele geografii i innych przedmiotów przyrodniczych

4Magdalena Zawiła-Niedźwiecka magdalena.zawila.niedzwiecka@wcies.edu.pl

luty

luty

150
Wycieczki wirtualne na lekcjach geografii281e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

Nauczyciele geografii i inni zaiteresowani nauczyciele

3Magdalena Zawiła-Niedźwiecka magdalena.zawila.niedzwiecka@wcies.edu.pl

grudzień

grudzień

151
Przygoda z grafiką w pracy nauczyciela - podstawowa edycja zdjęć284e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele

5Magdalena Zawiła-Niedźwiecka magdalena.zawila.niedzwiecka@wcies.edu.pl

luty

luty

152
Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcji geografii285e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele geografii i innych przedmiotów przyrodniczych

5Marta Czerniak-Czyżniak marta.czerniak.czyzniak@wcies.edu.pl

marzec

marzec

153
Lekcje w terenie – Mazowiecki Park Krajobrazowy286e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele geografii

5Marta Czerniak-Czyżniak marta.czerniak.czyzniak@wcies.edu.pl

maj

maj

154
Tablica multimedialna na lekcji geografii287e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele geografii oraz zainteresowani nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

5Marta Czerniak-Czyżniak marta.czerniak.czyzniak@wcies.edu.pl

kwiecień

kwiecień

155
Przygoda z grafiką w pracy nauczyciela – tworzenie filmów i animacji288e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele

5Marta Czerniak-Czyżniak marta.czerniak.czyzniak@wcies.edu.pl

luty

luty

156
Przygoda z grafiką w pracy nauczyciela - tworzenie prostej infografiki289e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele

5Magdalena Zawiła-Niedźwiecka magdalena.zawila.niedzwiecka@wcies.edu.pl

luty

luty

157
Jak ciekawie i aktywnie nauczać geografii?328e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele geografii

5Marta Czerniak-Czyżniak marta.czerniak.czyzniak@wcies.edu.pl

styczeń

grudzień

158
Chemia, fizyka dla opornych354e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i inni zainteresowani

2Ewa Sołowiej-Mędrzak ewa.solowiej.medrzak@wcies.edu.pl

marzec

marzec

159
Między nauką a zabawą - kuchnia molekularna356e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych ze szkół podstawowych i inni zainteresowani

5Ewa Sołowiej-Mędrzak ewa.solowiej.medrzak@wcies.edu.pl

listopad

listopad

160
Między nauką a zabawą. Eksperymenty i doświadczenia na różnych etapach edukacyjnych.Woda.357e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych ze szkół podstawowych i inni zainteresowani

5Ewa Sołowiej-Mędrzak ewa.solowiej.medrzak@wcies.edu.pl

maj

maj

161
Chemiczne kółko dla olimpijczyków - analiza chemiczna cz.1475e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychZajęcia edukacyjne

uczniowie szkół średnich

6Iwona Płusa iwona.plusa@wcies.edu.pl

luty

luty

162
Chemiczne kółko dla olimpijczyków - analiza chemiczna cz.2476e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychZajęcia edukacyjne

uczniowie szkół średnich

6Iwona Płusa iwona.plusa@wcies.edu.pl

luty

luty

163
Chemiczne kółko dla olimpijczyków - analiza chemiczna cz.3477e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychZajęcia edukacyjne

uczniowie szkół średnich

6Iwona Płusa iwona.plusa@wcies.edu.pl

luty

luty

164
The Danger of a Single story - Niebezpieczeństwo prostych historii484e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języków obcych

4Małgorzata Zasuńska malgorzata.zasunska@wcies.edu.pl

listopad

Zapisz się

165
Uczenie się oparte na współpracy na lekcji języka angielskiego498e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka angielskiego wszystkich poziomów edukacyjnych

4Sylwia Szeliga sylwia.szeliga@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

166
FUNcards, czyli wesołe gry i zabawy z użyciem kart obrazkowych dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej500e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka angielskiego prowadzący zajęcia w przedszkolach i szkołach podstawowych I etapu edukacyjnego (klasy I-III)

3Sylwia Szeliga sylwia.szeliga@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

167
Metody aktywizujące i narzędzia mulimedialne sprzyjające procesowi uczenia się421e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele techniki, edukacji dla bezpieczeństwa i nauczyciele mianowani ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

8Beata Przybysz beata.przybysz@wcies.edu.pl

marzec

luty

168
II Warszawsko-Mazurska Akademia Kadr Wychowania Fizycznego472e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Kurs doskonalący

Nauczycielki i nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej

42Piotr Wróblewski piotr.wroblewski@wcies.edu.pl

czerwiec

kwiecień

169
Jak oceniać i klasyfikować uczniów na lekcjach wychowania fizycznego478e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Kurs doskonalący

Nauczycielki i nauczyciele wychowania fizycznego

16Piotr Wróblewski piotr.wroblewski@wcies.edu.pl

styczeń

grudzień

170
Opracowywanie i modyfikowanie programu wychowania fizycznego481e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Kurs doskonalący

Nauczyciele wychowania fizycznego

16Piotr Wróblewski piotr.wroblewski@wcies.edu.pl

kwiecień

marzec

171
Droga do szkoły - zdrowo, aktywnie, bezpiecznie482e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Konferencja

Nauczycielki i nauczyciele zainteresowani prowadzeniem zajęć z zakresu bezpieczeństwa uczniów

6Piotr Wróblewski piotr.wroblewski@wcies.edu.pl

kwiecień

marzec

172
Gry plenerowe dla dużych i małych483e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczycielki i nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic

6Piotr Wróblewski piotr.wroblewski@wcies.edu.pl

październik

wrzesień

173
Edukacja uczniów w Muzeum Techniki506e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Seminarium

Nauczyciele techniki, edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy

3Teresa Turkowska teresa.turkowska@wcies.edu.pl

maj

kwiecień

174
Tradycyjna technika makramy w nowej odsłonie507e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele techniki, edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy

10Teresa Turkowska teresa.turkowska@wcies.edu.pl

marzec

luty

175
Zabawy edukacyjne w projektowanie i konstruowanie modeli urządzeń technicznych508e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele techniki, edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy

5Teresa Turkowska teresa.turkowska@wcies.edu.pl

luty

styczeń

176
Origami ukryty kod inspiracji i tworzenia modeli.509e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Kurs doskonalący

Nauczyciele zainteresowani techniką origami

20Teresa Turkowska teresa.turkowska@wcies.edu.pl

marzec

marzec

177
Ewaluacja w pracy nauczyciela i awansie zawodowym –informacje zwrotne, wnioski i ich wykorzystanie.525e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele techniki, edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciele mianowani odbywający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego

5Teresa Turkowska teresa.turkowska@wcies.edu.pl

marzec

luty

178
Kompetencje kluczowe i jak je rozwijać u uczniów?526e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Konsultacja zbiorowa

Nauczyciele techniki, edukacji dla bezpieczeństwa, informatyki i nauczyciele mianowani odbywający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego

4Teresa Turkowska teresa.turkowska@wcies.edu.pl

kwiecień

marzec

179
Prawie wszystko o programach nauczania i działaniach edukacyjnych w pracy nauczyciela i awansie zawodowym527e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele techniki, edukacji dla bezpieczeństwa i nauczyciele mianowani odbywający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego

4Teresa Turkowska teresa.turkowska@wcies.edu.pl

luty

styczeń

180
Jak radzić sobie ze stresem w pracy nauczyciela i awansie zawodowym?528e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Konsultacja zbiorowa

Nauczyciele techniki, edukacji dla bezpieczeństwa, nauczyciele mianowani odbywający staż na stopień nauczyciela dyplomowanego

4Teresa Turkowska teresa.turkowska@wcies.edu.pl

czerwiec

maj

181
Badawczo-eksperymentalne aktywności uczniów w edukacji technicznej.529e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele techniki, edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy

10Teresa Turkowska teresa.turkowska@wcies.edu.pl

kwiecień

marzec

182
II moduł Praktycznej Akademii Terapeuty Pedagogicznego: jak skutecznie zorganizować i zaplanować terapię pedagogiczną273e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

terapeuci pedagogiczni o stażu pracy 0-5 lat

25Anna Zych anna.zych@wcies.edu.pl

grudzień

Zapisz się

183
Terapia miofunkcjonalna w pracy logopedycznej.367e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Logopedzi szkół, przedszkoli i poradni.

26Aneta Sokołowska aneta.sokolowska@wcies.edu.pl

grudzień

Zapisz się

184
Kompleksowe wspomaganie placówki - XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí51e1Organizacja pracy placówkiWspomaganie placówki

nauczyciele, dyrektor

16Teresa Prochowska teresa.prochowska@wcies.edu.pl

październik

wrzesień

185
Świetlica dobrze zorganizowana - sieć współpracy kierowników świetlic204e1Organizacja pracy placówkiSieć współpracy i samokształcenia

Kierownicy i liderzy świetlic szkolnych

20Joanna Borkowska joanna.borkowska@wcies.edu.pl

październik

wrzesień

186
Jak uczyć historii sztuki na plastyce? Średniowiecze397e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele plastyki II etap edukacyjny

3Katarzyna Jasińska katarzyna.jasinska@wcies.edu.pl

grudzień

grudzień

187
Jak uczyć historii sztuki na plastyce ? Barok.398e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele plastyki II etap edukacyjny

3Katarzyna Jasińska katarzyna.jasinska@wcies.edu.pl

marzec

luty

188
Teatralna Pracownia Inspiracji i Eksperymentu - Maska teatralna404e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele prowadzący grupy teatralne w placówkach, zainteresowani nauczyciele

6Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

marzec

luty

189
Teatralna Pracownia Inspiracji i Eksperymentu - Czarny Teatr405e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele prowadzący grupy teatralne w placówkach, zainteresowani nauczyciele

6Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

kwiecień

marzec

190
Teatralna Pracownia Inspiracji i Eksperymentu - Teatr Cieni406e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele prowadzący grupy teatralne w placówkach, zainteresowani nauczyciele

6Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

styczeń

grudzień

191
Teatralna Pracownia Inspiracji i Eksperymentu - Kamishibai407e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele prowadzący grupy teatralne w placówkach, zainteresowani nauczyciele

6Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

maj

kwiecień

192
Moniuszko bez nudy czyli... Moniuszko w akcji467e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejForum

nauczyciele muzyki wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy, edukatorzy artystyczni, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

5Monika Jazownik monika.jazownik@wcies.edu.pl

kwiecień

kwiecień

193
Ucz się z Mozartem!470e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

nauczyciele muzyki wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy, edukatorzy artystyczni

3Monika Jazownik monika.jazownik@wcies.edu.pl

listopad

listopad

194
To muzyczne słowo da się lubić. Propozycje metodyczne pracy z terminami muzycznymi.471e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

nauczyciele muzyki wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy, edukatorzy artystyczni

4Monika Jazownik monika.jazownik@wcies.edu.pl

styczeń

styczeń

195
ABC nauczyciela wspomagającego II - Akty prawne regulujące organizację kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.424e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wspomagający rozpoczynający pracę w klasie integracyjnej lub nauczaniu włączającym

5Agata Samoraj agata.samoraj@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

196
ABC nauczyciela wspomagającego III - Jak stworzyć i modyfikować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.425e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wspomagający rozpoczynający pracę w klasie integracyjnej lub nauczaniu włączającym

10Agata Samoraj agata.samoraj@wcies.edu.pl

listopad

Zapisz się

197
Sztuka jako źródło radości, spełnienia i narzędzie poznawania Siebie i Świata. Cz1. Myślenie, medytacja, kontemplacja.549e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele plastyki, edukacji plastycznej, zajęć artystycznych, klas 1-3, świetlicy, przedszkola, edukacji pozaszkolnej

4Katarzyna Jasińska katarzyna.jasinska@wcies.edu.pl

styczeń

grudzień

198
Sztuka jako źródło radości, spełnienia i narzędzie poznawania Siebie i Świata. Cz.2. Sztuka jako zabawa550e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele plastyki i edukacji plastycznej, inni zainteresowani

4Katarzyna Jasińska katarzyna.jasinska@wcies.edu.pl

luty

styczeń

199
Sztuka jako źródło radości, spełnienia i narzędzie poznawania Siebie i Świata. Cz.3. Wesołe i smutne - magia koloru551e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele plastyki i edukacji plastycznej, inni zainteresowani

4Katarzyna Jasińska katarzyna.jasinska@wcies.edu.pl

marzec

marzec

200
Forum Rodziców. Jak rozmawiać z dzieckiem, żeby słyszeć i być słyszanym41e1Projekty oświatoweForum

rodzice

12Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

marzec

2023-02-10

201
ABC nauczyciela wspomagającego- Dokumentacja pracy nauczyciela wspomagającego.426e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wspomagający rozpoczynający pracę w klasie integracyjnej lub nauczaniu włączającym

10Agata Samoraj agata.samoraj@wcies.edu.pl

grudzień

Zapisz się

202
Psycholog i pedagog w warunkach szkolnych533e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

psycholodzy, pedagodzy z krótkim stażem pracy (do 5 lat)

30Anna Podgórska anna.podgorska@wcies.edu.pl

grudzień

grudzień

203
Praca z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu - wybrane aspekty548e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSeminarium

Nauczyciele wspomagający, specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu

8Beata Walkiewicz beata.walkiewicz@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

204
IBSE w pracowni przyrodniczej przedszkolaka329e1zajęcia interdyscyplinarneWarsztaty

nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Aneta Kapusta aneta.kapusta@wcies.edu.pl

październik

wrzesień

205
Dotknij, poczuj, usłysz, zobacz - integracja sensoryczna w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej30e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

20Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

październik

2022-08-25

206
Ocenianie kształtujące jako filozofia nauczania i uczenia się.31e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

Rady pedagogiczne szkół podstawowych i ponadpodstawowych

20Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

październik

2022-08-25

207
Budowanie atmosfery współpracy i uczenia się na lekcji32e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

Rady pedagogiczne szkół podstawowych i ponadpodstawowych

20Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

październik

2022-08-25

208
Szkoła w dialogu - rodzice i nauczyciele razem dla dziecka w szkole podstawowej45e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

nauczyciele, dyrektor

24Teresa Prochowska teresa.prochowska@wcies.edu.pl

październik

wrzesień

209
Przedszkole w dialogu - rodzice i nauczyciele/personel razem dla dziecka.46e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

nauczyciele, dyrektor

24Teresa Prochowska teresa.prochowska@wcies.edu.pl

październik

wrzesień

210
Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych rady pedagogicznej przedszkola48e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

Rady pedagogiczne przedszkoli

20Teresa Prochowska teresa.prochowska@wcies.edu.pl

październik

wrzesień

211
Kształtowanie postaw społecznych uczniów49e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

Rady pedagogiczne szkół podstawowych i ponadpodstawowych

20Teresa Prochowska teresa.prochowska@wcies.edu.pl

październik

wrzesień

212
Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych rady pedagogicznej szkoły50e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

Rady pedagogiczne szkół podstawowych i ponadpodstawowych

20Teresa Prochowska teresa.prochowska@wcies.edu.pl

październik

wrzesień

213
Kluczowe kompetencje w dobie zachodzących zmian492e1doradztwo zawodoweWarsztaty

uczniowie szkół ponadpodstawowych

4Hanna Jusis hanna.jusis@wcies.edu.pl

marzec

luty

214
Panele eksperckie493e1doradztwo zawodoweWarsztaty

Nauczyciele biorący udział w projekcie “Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"

6Hanna Jusis hanna.jusis@wcies.edu.pl

listopad

październik

215
Warszawa programuje! Projektujemy grafikę wektorową.208e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs doskonalący

Szkolenie dla warszawskich nauczycieli informatyki w szkole podstawowej (klasy 7-8) i ponadpodstawowej (klasy 1-3 zakres podstawowy) oraz wszystkich innych nauczycieli zainteresowanych grafiką i progr

24Urszula Dzwonowska urszula.dzwonowska@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

216
Warszawa programuje! Projektujemy grafikę 3D.209e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs doskonalący

Szkolenie dla warszawskich nauczycieli informatyki starszych klas szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych oraz wszystkich innych nauczycieli zainteresowanych tworzeniem kompozycji trójwymiarowych

24Urszula Dzwonowska urszula.dzwonowska@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

217
Warszawa programuje! Tworzymy gry w języku Python210e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs doskonalący

Szkolenie dla warszawskich nauczycieli informatyki starszych klas szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych oraz wszystkich innych nauczycieli zainteresowanych programowaniem.

24Urszula Dzwonowska urszula.dzwonowska@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

218
Trele pastele-techniki twórczej pracy z dzieckiem59e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej

4Elwira Jeunehomme elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl

listopad

Zapisz się

219
Poznaj, zrozum, pomóż-trudne zachowania dzieci w grupie przedszkolnej60e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoSeminarium

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

5Elwira Jeunehomme elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl

listopad

Zapisz się

220
Rola adaptacji a ułatwienie startu rodzicom i dzieciom248e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

październik

wrzesień

221
Zanim sześciolatek pójdzie do szkoły249e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

październik

wrzesień

222
Aktywność ruchowa dzieci w wieku przedszkolnym250e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

październik

październik

223
Przygotowanie dziecka do czytania i pisania251e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

październik

październik

224
Co potrafi chusteczka – pomysły na kreatywne zabawy dla dzieci252e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

listopad

październik

225
Logopedycznie wszystko gra253e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

listopad

październik

226
Ćwiczenia stosowane w terapii ręki u dzieci254e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

listopad

listopad

227
Dziecko nadpobudliwe – trudne prawdy255e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

listopad

listopad

228
Ratujemy Mikołaja - zajęcia modelowe dla uczniów klas 2136e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

nauczyciele klas 1-3

3Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

grudzień

Zapisz się

229
Rozwijanie logicznego myślenia uczniów młodszych164e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic

20Katarzyna Pilczuk-Pawłowska katarzyna.pilczuk@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

230
Mierzenie, ważenie i szacowanie w pedagogice wczesnoszkolnej165e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej

16Katarzyna Pilczuk-Pawłowska katarzyna.pilczuk@wcies.edu.pl

listopad

Zapisz się

231
„Dobry sposób na zadania tekstowe" – wykorzystanie metody kruszenia w edukacji wczesnoszkolnej168e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs e-learningowy (blended)

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

16Katarzyna Pilczuk-Pawłowska katarzyna.pilczuk@wcies.edu.pl

listopad

Zapisz się

232
Gry i zabawy interaktywne na zajęciach z języka polskiego176e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

10Grażyna Duszyńska grazyna.duszynska@wcies.edu.pl

listopad

Zapisz się

233
Gra terenowa na lekcji wychowania fizycznego195e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Grażyna Duszyńska grazyna.duszynska@wcies.edu.pl

październik

wrzesień

234
Wykorzystanie gry edukacyjnej "Scottie Go" na lekcji informatyki196e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Grażyna Duszyńska grazyna.duszynska@wcies.edu.pl

listopad

październik

235
Sposoby nauki czytania201e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

10Grażyna Duszyńska grazyna.duszynska@wcies.edu.pl

październik

wrzesień

236
Pomagamy ptakom przetrwać zimę205e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

5Joanna Borkowska joanna.borkowska@wcies.edu.pl

grudzień

Zapisz się

237
Kto im da skrzydła?212e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele klas 1-3

20Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

listopad

Zapisz się

238
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie - TIK, stosować ale jak?216e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynający pracę

4Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

listopad

Zapisz się

239
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie - organizacja lekcji WF217e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynający pracę

4Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

listopad

Zapisz się

240
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie - co można robić na edukacji informatycznej?218e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynający pracę

4Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

grudzień

Zapisz się

241
Nauczanie wczesnoszkolne w roku szkolnym 2022/23227e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKonferencja

Nauczyciele-liderzy szkolnych zespołów pedagogiki wczesnoszkolnej

3Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

październik

wrzesień

242
Zagrożona Ziemia - kryzys klimatyczny i inne globalne problemy środowiska naturalnego228e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic szkolnych

16Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

październik

październik

243
Aktywizujące metody nauczania w klasach 1 - 3233e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

16Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

grudzień

Zapisz się

244
Wypowiedzi pisemne w klasach I-III234e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

16Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

listopad

październik

245
Trening koncentracji uwagi i pamięci w pracy z dziećmi235e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic szkolnych

5Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

październik

wrzesień

246
Mały astronom236e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic szkolnych

4Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

listopad

październik

247
Tańce integracyjne240e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic szkolnych

4Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

październik

wrzesień

248
Wybrane regiony Polski w tańcu i piosence242e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic

6Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

listopad

październik

249
Muzogramy i wyliczanki245e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

grudzień

listopad

250
Vademecum nauczyciela muzyki na wesoło302e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

6Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

listopad

październik

251
Grupowe zajęcia logopedyczne podnoszące sprawność artykulacji oraz rozwój mowy i języka dzieci w młodszym wieku szkolnym.366e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

nauczyciele, wychowawcy świetlicy, specjaliści pracujący z dziećmi w młodszym wieku szkolnym

10Aneta Sokołowska aneta.sokolowska@wcies.edu.pl

listopad

Zapisz się

252
Uczniowie z Ukrainy na lekcjach historii i WOSu/HiTu71e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSeminarium

Nauczyciele wszystkich typów szkół, uczący historii i WOSu/HiTu

2Oleksandr Pustovyi oleksandr.pustovyi@wcies.edu.pl

listopad

Zapisz się

253
Konteksty – nie tylko literackie.417e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki języka polskiego szkół ponadpodstawowych

5Katarzyna Szczudlińska katarzyna.szczudlinska@wcies.edu.pl

luty

Zapisz się

254
Praca w klasie wielokulturowej na lekcjach matematyki w szkole podstawowej513e1Szkolenia w zakresie matematyki Konsultacja zbiorowa

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych

4Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

255
Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki w 2022 roku516e1Szkolenia w zakresie matematyki Konferencja

Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

3Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

256
Nauczanie matematyki z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych519e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki szkół podstwowych (klasy 4-8)

10Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

listopad

Zapisz się

257
Gry matematyczno-logiczne Andrzeja Grabowskiego w szkole podstawowej podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych521e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki w szkole podstawowej uczący w klasach 4-8

6Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

258
Gry matematyczno-logiczne Andrzeja Grabowskiego w szkole podstawowej podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych521e2Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki w szkole podstawowej uczący w klasach 4-8

6Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

listopad

Zapisz się

259
Zastosowanie map myśli podczas lekcji matematyki w szkole podstawowej522e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych klas 4-8

4Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

grudzień

Zapisz się

260
Zastosowanie myślenia wizualnego podczas lekcji matematyki w szkole podstawowej523e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki z klas 4-8 szkół podstawowych

8Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

listopad

Zapisz się

261
Nowa Matura z geografii w 2023 roku282e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

Nauczyciele geografii

4Marta Czerniak-Czyżniak marta.czerniak.czyzniak@wcies.edu.pl

październik

październik

262
Maturalne rozterki geografów283e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

Nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych

3Marta Czerniak-Czyżniak marta.czerniak.czyzniak@wcies.edu.pl

październik

październik

263
Matura 2023 z geografii - konstruowanie nowych typów zadań maturalnych290e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele geografii

5Magdalena Zawiła-Niedźwiecka magdalena.zawila.niedzwiecka@wcies.edu.pl

listopad

listopad

264
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na przedmiotach przyrodniczych355e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i inni zainteresowani

3Ewa Sołowiej-Mędrzak ewa.solowiej.medrzak@wcies.edu.pl

październik

październik

265
GIS w nauczaniu geografii349e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele geografii i innych przedmiotów przyrodniczych

4Magdalena Zawiła-Niedźwiecka magdalena.zawila.niedzwiecka@wcies.edu.pl

październik

październik

266
Rok Ignacego Łukasiewicza – realizacja interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych391e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Konsultacja zbiorowa

Nauczyciele techniki, edukacji dla bezpieczeństwa, informatyki i nauczyciele zainteresowani

3Teresa Turkowska teresa.turkowska@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

267
Nowe techniki rękodzielnicze na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych393e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele techniki, edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy

10Teresa Turkowska teresa.turkowska@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

268
Nauczyciel na starcie zawodowym420e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Konsultacja zbiorowa

nauczyciele techniki, edukacji dla bezpieczeństwa, informatyki i inni zainteresowani nauczyciele

4Beata Przybysz beata.przybysz@wcies.edu.pl

listopad

Zapisz się

269
Ultimate Frisbee473e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczycielki i nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic

6Piotr Wróblewski piotr.wroblewski@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

270
Microsoft Forms. Zdalne diagnozowanie potrzeb uczniów i ewaluowanie pracy nauczyciela480e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Kurs doskonalący

Nauczyciele zainteresowani opracowywaniem formularzy badających potrzeby uczniów i formularzy ewaluacyjnych

16Piotr Wróblewski piotr.wroblewski@wcies.edu.pl

listopad

Zapisz się

271
Wycieczki pieszo-rowerowe z uczniami – przepisy, program, regulaminy i zadania edukacyjne.505e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Konsultacja zbiorowa

Nauczyciele techniki, wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani rekreacją rowerową

3Teresa Turkowska teresa.turkowska@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

272
Forum Rodziców. Wychowanie bez kar i nagród40e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówForum

rodzice

10Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

273
Praca oddziału przygotowawczego - szanse i wyzwania110e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Dyrektorzy i dyrektorki szkół, nauczyciele, nauczycielki pedagodzy i psychologowie szkolni, asystenci międzykulturowi pracujący w oddziałach przygotowawczych dla cudzoziemców

21Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

grudzień

Zapisz się

274
Praca nauczyciela z dzieckiem ze spektrum autyzmu, przykłady dobrych praktyk- sieć samokształcenia i współpracy61e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaSieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej

20Elwira Jeunehomme elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl

październik

wrzesień

275
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wspomagających.430e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaSieć współpracy i samokształcenia

nauczyciele wspomagający

30Agata Samoraj agata.samoraj@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

276
Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów pracujących w szkołach w dzielnicy Wesoła i Rembertów530e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaSieć współpracy i samokształcenia

psycholodzy, pedagodzy pracujący w szkołach dzielnicy Wesoła i Rembertów

40Anna Podgórska anna.podgorska@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

277
Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów pracujących w szkołach531e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaSieć współpracy i samokształcenia

psycholodzy i pedagodzy szkolni

40Anna Podgórska anna.podgorska@wcies.edu.pl

listopad

Zapisz się

278
Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów pracujących w szkołach na terenie dzielnicy Białołęka532e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaSieć współpracy i samokształcenia

psycholodzy, pedagodzy pracujący w szkołach dzielnicy Białołęka

40Anna Podgórska anna.podgorska@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

279
Twórczy nauczyciel świetlicy szkolnej - sieć współpracy341e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaSieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

20Joanna Borkowska joanna.borkowska@wcies.edu.pl

listopad

Zapisz się

280
Teatr w szkole - sieć współpracy i samokształcenia w dziedzinie edukacji teatralnej409e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaSieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele i instruktorzy prowadzący w placówkach oświatowych grupy teatralne

40Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

281
Matura z języka polskiego w formule 2023.419e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaSieć współpracy i samokształcenia

nauczyciele i nauczycielki języka polskiego szkół ponadpodstawowych

20Katarzyna Szczudlińska katarzyna.szczudlinska@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

282
VII Forum nauczycieli plastyki i edukacji plastycznej394e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejForum

Nauczyciele plastyki, edukacji plastycznej, zajęć artystycznych, klas 1-3, świetlicy, przedszkola, edukacji pozaszkolnej

9Katarzyna Jasińska katarzyna.jasinska@wcies.edu.pl

listopad

Zapisz się

283
Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt.: Mikrokosmos - Moje podwórko.Spotkanie nauczycieli przygotowujących uczniów do udziału w konkursie395e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele przygotowujący uczniów do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt.: Mikrokosmos. Moje podwórko.

2Katarzyna Jasińska katarzyna.jasinska@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

284
Jak uczyć historii sztuki na plastyce? Prehistoria396e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele plastyki II etap edukacyjny

3Katarzyna Jasińska katarzyna.jasinska@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

285
Impro dla nauczycieli - improwizacja w procesie uczenia (się)399e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

zainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów

24Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

286
Teatralnie krok po kroku, czyli praktyczne narzędzia do pracy twórczej z dziećmi w wieku przedszkolnym400e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

nauczyciele przedszkoli

32Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

287
O!swój 22 - Siła osobistej historii i sojusznictwa401e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Zainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów i etapów edukacyjnych

16Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

288
O sztuce u artystów/artystek403e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele

12Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

289
Metody na "Chochlika"468e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejLekcja/zajęcia modelowe

nauczyciele muzyki wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy, edukatorzy artystyczni

3Monika Jazownik monika.jazownik@wcies.edu.pl

kwiecień

Zapisz się

290
Zabawy rytmiczne "Body percussion"469e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

nauczyciele muzyki wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy, edukatorzy artystyczni

3Monika Jazownik monika.jazownik@wcies.edu.pl

październik

Zapisz się

291
Erasmus+. Dobre praktyki - dzielenie się doświadczeniem.2e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychSeminarium

Nauczyciele języków obcych, nauczający dwujęzycznie, inni nauczyciele.

3Marcin Cieślikowski marcin.cieslikowski@pcs.com.pl

2022-06-13

2022-06-14

292
Superwizje dla psychoterapeutów z PPP pracujących w podejściu systemowym344e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSuperwizja grupowa

Osoby prowadzące psychoterapię w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w podejściu systemowym

50Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-08-14

Zapisz się

293
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 357 gr. 1578e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Agnieszka Kozakoszczak agnieszka.kozakoszczak@sppc.wcies.edu.pl

2022-09-01

Zapisz się

294
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 357 gr. 2578e2Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Agnieszka Kozakoszczak agnieszka.kozakoszczak@sppc.wcies.edu.pl

2022-09-01

Zapisz się

295
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 357 gr. 3578e3Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Agnieszka Kozakoszczak agnieszka.kozakoszczak@sppc.wcies.edu.pl

2022-09-01

Zapisz się

296
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 357 gr. 4578e4Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Agnieszka Kozakoszczak agnieszka.kozakoszczak@sppc.wcies.edu.pl

2022-09-01

Zapisz się

297
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 357 gr. 5578e5Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Agnieszka Kozakoszczak agnieszka.kozakoszczak@sppc.wcies.edu.pl

2022-09-01

Zapisz się

298
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 3578e6Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Agnieszka Kozakoszczak agnieszka.kozakoszczak@sppc.wcies.edu.pl

2022-09-01

Zapisz się

299
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 69 gr. 1578e7Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Agnieszka Kozakoszczak agnieszka.kozakoszczak@sppc.wcies.edu.pl

2022-09-01

Zapisz się

300
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 69 gr. 2578e8Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Agnieszka Kozakoszczak agnieszka.kozakoszczak@sppc.wcies.edu.pl

2022-09-01

Zapisz się

301
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 69 gr. 3578e9Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Agnieszka Kozakoszczak agnieszka.kozakoszczak@sppc.wcies.edu.pl

2022-09-01

Zapisz się

302
Kompetencje kluczowe uczniów w świetle Pozytywnej Dyscypliny570e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejWarsztat metodyczny

Rada Pedagogiczna LXIX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944

8Beata Walkiewicz beata.walkiewicz@wcies.edu.pl

2022-09-02

2022-08-30

303
Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od 1 września 2022 r.571e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Specjaliści, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni

3Małgorzata Barańska malgorzata.baranska@wcies.edu.pl

2022-09-02

2022-08-30

304
Trening Zastępowania Agresji - kurs podstawowy.446e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

psycholodzy i pedagodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele

12Agnieszka Kowalczyk agnieszka.kowalczyk@wcies.edu.pl

2022-09-02

Zapisz się

305
Diagnoza wstępna i jej wyniki w procesie tworzenia programu nauczania matematyki w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej131e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej

4Artur Smaga artur.smaga@wcies.edu.pl

2022-09-02

2022-08-25

306
Kompleksowe wspomaganie placówki - Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 430177e1DydaktycznyWspomaganie placówki

Dyrektorzy, nauczyciele

23Krystyna Marczewska krystyna.marczewska@wcies.edu.pl

2022-09-04

2022-09-01

307
Kompleksowe wspomaganie placówki - Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 440178e1DydaktycznyWspomaganie placówki

Dyrektorzy, nauczyciele

24Krystyna Marczewska krystyna.marczewska@wcies.edu.pl

2022-09-04

2022-09-01

308
Kompleksowe wspomaganie placówki - Szkoła Podstawowa nr 246 im. I Warszawskiej Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki179e1WychowawczyWspomaganie placówki

Dyrektorzy, nauczyciele

24Krystyna Marczewska krystyna.marczewska@wcies.edu.pl

2022-09-04

2022-09-01

309
Kompleksowe wspomaganie placówki - Przedszkole nr 29180e1Organizacja pracy placówkiWspomaganie placówki

Dyrektorzy, nauczyciele

25Krystyna Marczewska krystyna.marczewska@wcies.edu.pl

2022-09-04

2022-09-01

310
Kompleksowe wspomaganie placówki - Przedszkole nr 392 "Wróbelka Elemelka"181e1Organizacja pracy placówkiWspomaganie placówki

Dyrektorzy, nauczyciele

27Krystyna Marczewska krystyna.marczewska@wcies.edu.pl

2022-09-04

2022-09-01

311
Sieć współpracy i samokształcenia dla logopedów przedszkolnych360e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaSieć współpracy i samokształcenia

Logopedzi przedszkoli na terenie m.st. Warszawy

36Aneta Sokołowska aneta.sokolowska@wcies.edu.pl

2022-09-04

Zapisz się

312
Kompleksowe wspomaganie placówki - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej182e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaWspomaganie placówki

Dyrektorzy, nauczyciele

29Krystyna Marczewska krystyna.marczewska@wcies.edu.pl

2022-09-04

2022-09-01

313
Kompleksowe wspomaganie placówki - Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek"183e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaWspomaganie placówki

Dyrektorzy, nauczyciele

32Krystyna Marczewska krystyna.marczewska@wcies.edu.pl

2022-09-04

2022-09-01

314
Kompleksowe wspomaganie placówki - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 341 im. Twórców Literatury Dziecięcej Gr 2182e2Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaWspomaganie placówki

Dyrektorzy, nauczyciele

29Krystyna Marczewska krystyna.marczewska@wcies.edu.pl

2022-09-04

2022-09-01

315
Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego557e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele kontraktowi szkół ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego

5Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

2022-09-05

2022-08-25

316
Pomysły na realizację podstawy programowej. Spotkanie z liderami oraz z aktywnymi nauczycielami zespołów języków obcych.345e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychSeminarium

Liderzy zespołów języków obcych. Nauczyciele języków obcych, inni zainteresowani.

4Ewa Rysińska ewa.rysinska@wcies.edu.pl

2022-09-05

2022-08-25

317
Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego557e2Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele kontraktowi szkół ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego

5Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

2022-09-06

2022-08-29

318
Wideo w edukacji - szybki start na smartfonie461e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele

4Zbigniew Cybulski zbigniew.cybulski@wcies.edu.pl

2022-09-06

Zapisz się

319
Matura z biologii 2023 – wymagania i wyzwania438e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychKonferencja

Nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych

5Elżbieta Zalewska elzbieta.zalewska@wcies.edu.pl

2022-09-06

2022-08-25

320
Rodzic na 6+. Efektywne wspieranie dziecka w uczeniu się6e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-09-06

Zapisz się

321
Planowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023 z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa oświatowego299e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejWebinarium

kadra kierownicza szkół i placówek

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-09-07

Zapisz się

322
Planowanie rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego557e3Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele kontraktowi szkół ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego

5Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

2022-09-07

2022-08-29

323
Biologia w klasie wielokulturowej - ukraiński uczeń w trakcie polskich lekcji biologii w szkole ponadpodstawowej - oczekiwania, wyzwania i wymagania431e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych

4Elżbieta Zalewska elzbieta.zalewska@wcies.edu.pl

2022-09-07

2022-08-25

324
IX Sejmik Edukacji Kulturalnej - Mazurski kanon i krajobraz kulturowy47e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejSeminarium

Dyrektorzy młodzieżowych domów kultury, pozaszkolnych placówek specjalistycznych, ognisk pracy pozaszkolnej, ogniska artystycznego, ogrodów jordanowskich, pałacu młodzieży, przedstawiciele Biura Eduka

19Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-09-07

2022-08-25

325
Vademecum dyrektora na starcie307e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKurs doskonalący

Kadra kierownicza wszystkich typów placówek oświatowych o stażu pełnienia funkcji dyrektora do 3 lat

30Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-09-08

Zapisz się

326
Dokumentacja organizująca kształcenie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.423e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSeminarium

nauczyciele i specjaliści szkół ogólnodostępnych i z oddziałami integracyjnymi (wszystkich etapów edukacyjnych), pracownicy poradni psychologiczno- pedagogicznych

5Agata Samoraj agata.samoraj@wcies.edu.pl

2022-09-08

2022-08-25

327
Integracja zespołu klasowego247e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej i świetlic

5Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

2022-09-08

2022-08-26

328
Dokumentacja organizująca kształcenie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.423e2Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSeminarium

nauczyciele i specjaliści szkół ogólnodostępnych i z oddziałami integracyjnymi (wszystkich etapów edukacyjnych), pracownicy poradni psychologiczno- pedagogicznych

5Agata Samoraj agata.samoraj@wcies.edu.pl

2022-09-09

2022-09-06

329
Terapeuta pedagogiczny w zmieniającej się szkole271e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaSieć współpracy i samokształcenia

terapeuci pedagogiczni dzielnicy Warszawa Targówek

20Anna Zych anna.zych@wcies.edu.pl

2022-09-09

Zapisz się

330
Szkoła w dialogu - rodzice i nauczyciele razem dla dziecka w szkole podstawowej605e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

nauczyciele, dyrektor

24Teresa Prochowska teresa.prochowska@wcies.edu.pl

2022-09-09

2022-09-09

331
Plastyczne zabawy sensoryczne w pracy twórczej z dzieckiem55e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej

4Elwira Jeunehomme elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl

2022-09-10

2022-08-25

332
Kompetencje doradcy zawodowego564e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSeminarium

doradcy zawodowi

19Hanna Jusis hanna.jusis@wcies.edu.pl

2022-09-12

2022-08-25

333
OneNote oraz Class Notebook - wirtualny notes nauczyciela i zeszyt ucznia563e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs e-learningowy (blended)

Wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

3Agnieszka Gałajda agnieszka.galajda@wcies.edu.pl

2022-09-12

2022-08-25

334
Modyfikowanie programu nauczania z edukacji dla bezpieczeństwa351e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Konsultacja zbiorowa

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

4Beata Przybysz beata.przybysz@wcies.edu.pl

2022-09-12

2022-09-01

335
Sieć współpracy i samokształcenia dla logopedów szkolnych359e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaSieć współpracy i samokształcenia

Logopedzi szkół na terenie m.st. Warszawy

36Aneta Sokołowska aneta.sokolowska@wcies.edu.pl

2022-09-12

Zapisz się

336
Zmiany w prawie pracy441e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejWebinarium

kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-09-13

Zapisz się

337
Procedura awansu zawodowego nauczycieli od 1 września 2022 r.552e2Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWebinarium

Nauczyciele rozpoczynający pracę od 1 września 2022 roku, mentorzy

5Małgorzata Narożnik malgorzata.naroznik@wcies.edu.pl

2022-09-13

2022-08-29

338
Tworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz rocznego programu realizacji WSDZ546e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoWarsztat metodyczny

doradcy zawodowi oraz inni nauczyciele zainteresowani tematem

6Anna Konkel-Zając anna.konkel-zajac@wcies.edu.pl

2022-09-13

Zapisz się

339
Wykorzystanie testów podstawowych Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci V w praktyce klinicznej348e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

psychologowie - diagności z poradni psychologiczno-pedagogicznych

16Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-09-13

Zapisz się

340
Interwencje kryzysowe w wybranych rodzajach kryzysów w szkole - grupa 1581e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSeminarium

Pedagodzy, psycholodzy szkół dzielnicy Białołęka

8Beata Walkiewicz beata.walkiewicz@wcies.edu.pl

2022-09-13

2022-08-31

341
Laboratoria Przyszłości - wideo w edukacji459e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele

12Zbigniew Cybulski zbigniew.cybulski@wcies.edu.pl

2022-09-13

Zapisz się

342
Wideo w edukacji - szybki start na smartfonie461e2Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele

4Zbigniew Cybulski zbigniew.cybulski@wcies.edu.pl

2022-09-13

Zapisz się

343
ABC Rady Rodziców. Podstawowe informacje dot funkcjonowania Rady Rodziców.3e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele Rad Rodziców

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-09-13

Zapisz się

344
Biolodzy on-line - sieć nauczycieli biologii szkół ponadpodstawowych433e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych

16Elżbieta Zalewska elzbieta.zalewska@wcies.edu.pl

2022-09-13

Zapisz się

345
Procedura awansu zawodowego nauczycieli od 1 września 2022 r.552e5Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWebinarium

Nauczyciele pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, mentorzy rozpoczynający pracę od 1 września 2022 roku

5Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

2022-09-14

2022-09-01

346
Nauczycielski zespół wokalny368e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

nauczyciele zatrudnieni w warszawskich szkołach, przedszkolach i placówkach edukacyjnych

100Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-09-14

Zapisz się

347
Procedura awansu zawodowego nauczycieli od 1 września 2022 r.552e4Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWebinarium

Nauczyciele pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, mentorzy

5Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

2022-09-14

2022-09-01

348
Kompetencje doradcy zawodowego564e2Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSeminarium

doradcy zawodowi

19Anna Borowska anna.borowska@wcies.edu.pl

2022-09-14

2022-08-26

349
Superwizja dla terapeutów specjalistycznej Poradni OPTA587e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSuperwizja grupowa

Terapeuci specjalistycznej poradni OPTA

12Beata Walkiewicz beata.walkiewicz@wcies.edu.pl

2022-09-14

2022-09-01

350
Popkultura dla średniozaawansowanych. Batman kontra bohaterowie lektur szkolnych. Propozycje metodyczne.141e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki języka polskiego szkół ponadpodstawowych

3Małgorzata Bazan malgorzata.bazan@wcies.edu.pl

2022-09-14

Zapisz się

351
Edukacja kulturalna w Warszawie w roku szkolnym 2022/2023408e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKonferencja

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych i artystycznych wszystkich etapów edukacyjnych, zainteresowani nauczyciele i specjaliści.

4Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-09-14

Zapisz się

352
Podstawy nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego123e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele j.polskiego oraz języków obcych wszystkich etapów edukacyjnych

40Małgorzata Wysokińska malgorzata.wysokinska@wcies.edu.pl

2022-09-15

Zapisz się

353
Procedura awansu zawodowego nauczycieli od 1 września 2022 r.552e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWebinarium

Nauczyciele rozpoczynający pracę od 1 września 2022 roku, mentorzy

5Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

2022-09-15

2022-09-02

354
Warszawskie sieci dyrektorskie. Uczeń cudzoziemski w szkole224e1Organizacja pracy placówkiSieć współpracy i samokształcenia

kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

30Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-09-15

2022-08-25

355
Interwencje kryzysowe w wybranych rodzajach kryzysów w szkole - grupa 2581e2Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSeminarium

Pedagodzy, psycholodzy szkół dzielnicy Białołęka

8Beata Walkiewicz beata.walkiewicz@wcies.edu.pl

2022-09-15

2022-08-31

356
Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w przedszkolu- działania w ramach procedury62e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

5Elwira Jeunehomme elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl

2022-09-15

2022-08-28

357
Jak rozmawiać z rodzicami?200e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKonferencja

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

3Grażyna Duszyńska grazyna.duszynska@wcies.edu.pl

2022-09-15

2022-09-01

358
Warszawskie sieci dyrektorskie. Przedszkole równych szans jako koncepcja pracy przedszkola188e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Kadra kierownicza przedszkoli

30Agnieszka Borowa a.borowa@sieci.wcies.edu.pl

2022-09-15

Zapisz się

359
Warszawskie sieci dyrektorskie. Rozwiązywanie trudnych sytuacji w pracy dyrektora szkoły189e1WychowawczySieć współpracy i samokształcenia

Dyrektorzy warszawskich szkół i placówek oświatowych

30Anna Gołygowska a.golygowska@sieci.wcies.edu.pl

2022-09-15

Zapisz się

360
Warszawskie sieci dyrektorskie. Wybrane aspekty pracy dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych190e1Organizacja pracy placówkiSieć współpracy i samokształcenia

Dyrektorzy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych

30Justyna Zaremba justyna.zaremba@wcies.edu.pl

2022-09-15

Zapisz się

361
Warszawskie sieci dyrektorskie. Pozapedagogiczne obowiązki młodego stażem dyrektora szkoły (obszar administracyjno-prawny)191e1Organizacja pracy placówkiSieć współpracy i samokształcenia

Dyrektorzy przedszkoli/szkół/placówek oświatowych o stażu dyrektorskim 0-3 lat.

30Wiesława Paciorek w.paciorek@sieci.wcies.edu.pl

2022-09-15

2022-08-25

362
Sieć poza schematem - sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów placówek wychowania pozaszkolnego410e1Organizacja pracy placówkiSieć współpracy i samokształcenia

Dyrektorzy placówek wychowania pozaszkolnego

25Dorota Czerwonka dorota.czerwonka@sieci.wcies.edu.pl

2022-09-15

Zapisz się

363
Warszawskie sieci dyrektorskie. Budowanie pozytywnego wizerunku (autorytetu) dyrektorki/a, rady pedagogicznej, placówki225e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaSieć współpracy i samokształcenia

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

30Barbara Klimczak barbara.klimczak@wcies.edu.pl

2022-09-15

Zapisz się

364
Warszawskie sieci dyrektorskie. Dyrektorze zadbaj o siebie czyli profilaktyka wypalenia i nie tylko226e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaSieć współpracy i samokształcenia

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

30Dorota Czerwonka dorota.czerwonka@sieci.wcies.edu.pl

2022-09-15

Zapisz się

365
Warszawskie sieci dyrektorskie. MS Office 365 w organizacji pracy szkoły podstawowej i przedszkola192e1Nowe technologieSieć współpracy i samokształcenia

kadra kierownicza szkół podstawowych

30Joanna Bieńko j.bienko@sieci.wcies.edu.pl

2022-09-15

Zapisz się

366
II stopnień Programu Akademia Wychowawcy dla Liderek i Liderów pracy wychowawczej.565e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych - absolwentek i absolwentów I stopnia Programu Akademia Wychowawcy

120Izabela Podsiadło-Dacewicz izabela.dacewicz@wcies.edu.pl

2022-09-16

2022-08-29

367
Akademia Wychowawcy (gr. 1 - kadra pedagogiczna warszawskich szkół podstawowych z kl. I-III)566e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół podstawowych z kl. I-III.

126Izabela Podsiadło-Dacewicz izabela.dacewicz@wcies.edu.pl

2022-09-16

Zapisz się

368
Akademia Wychowawcy (gr. 2- kadra pedagogiczna warszawskich szkół podstawowych kl. IV-VIII)567e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół podstawowych z klas IV-VIII.

126Izabela Podsiadło-Dacewicz izabela.dacewicz@wcies.edu.pl

2022-09-16

2022-08-29

369
Konferencja literacko-językoznawcza we współpracy z UW572e2Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKonferencja

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych

12Joanna Wenek joanna.wenek@wcies.edu.pl

2022-09-16

2022-09-02

370
Konferencja literacko-językoznawcza we współpracy z UW572e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKonferencja

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych

12Joanna Wenek joanna.wenek@wcies.edu.pl

2022-09-16

Zapisz się

371
Akademickie Laboratorium HiT-u582e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKurs doskonalący

Nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie szkół ponadpodstawowych

34Arkadiusz Walczak arkadiusz.walczak@wcies.edu.pl

2022-09-16

2022-09-01

372
Dostosowanie programu nauczania matematyki do pracy z uczniem nie znającym lub słabo znającym język polski128e1Szkolenia w zakresie matematyki Konsultacja zbiorowa

Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

4Artur Smaga artur.smaga@wcies.edu.pl

2022-09-16

2022-08-29

373
Europejski Dzień Języków. Słowianie i słowiańszczyzna. Z cyklu: Bogactwo i różnorodność językowa i kulturowa Europy.588e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychSeminarium

Nauczyciele języków obcych, nauczający dwujęzycznie inni zainteresowani wielokulturowością.

4Ewa Rysińska ewa.rysinska@wcies.edu.pl

2022-09-17

2022-09-04

374
Rozwijanie umiejętności nauczycieli w kształtowaniu kreatywności i pracy zespołowej w klasach o zróżnicowanych potrzebach i predyspozycjach uczniów.185e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

Dyrektorzy, nauczyciele

24Krystyna Marczewska krystyna.marczewska@wcies.edu.pl

2022-09-18

2022-09-11

375
Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej nauczycieli w kreowaniu rzeczywistości edukacyjno wychowawczej w przedszkolu186e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

Dyrektorzy, nauczyciele

20Krystyna Marczewska krystyna.marczewska@wcies.edu.pl

2022-09-18

2022-09-11

376
Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej nauczycieli w kreowaniu rzeczywistości edukacyjno wychowawczej w szkole187e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

Dyrektorzy, nauczyciele

24Krystyna Marczewska krystyna.marczewska@wcies.edu.pl

2022-09-18

2022-09-11

377
Aktualne wyzwania i potrzeby szkół specjalnych i placówek w nadzorze Biura Edukacji600e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Dyrektorzy szkół specjalnych i placówek dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

10Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-09-19

Zapisz się

378
Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego375e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKonsultacja zbiorowa

zainteresowani nauczyciele ze wszystkich typów szkół pracujący z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

5Ewa Antoszkiewicz ewa.antoszkiewicz@wcies.edu.pl

2022-09-19

2022-09-05

379
Prosto z Jerozolimy. Tygiel językowy w Izraelu.603e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychSeminarium

Nauczyciele języków obcych, nauczający dwujęzycznie, inni nauczyciele.

2Ewa Rysińska ewa.rysinska@wcies.edu.pl

2022-09-19

Zapisz się

380
W gabinecie pedagoga i psychologa – dokumentacja psychologiczno-pedagogiczna w szkole331e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy i psycholodzy szkolni

8Urszula Klimkowicz urszula.klimkowicz@wcies.edu.pl

2022-09-19

2022-08-28

381
Praca z dzieckiem z zaburzeniami komunikacji -mutyzm wybiórczy.363e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Logopedzi szkół i przedszkoli

10Aneta Sokołowska aneta.sokolowska@wcies.edu.pl

2022-09-19

2022-09-04

382
Laboratoria Przyszłości - druk 3D w edukacji561e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele

12Zbigniew Cybulski zbigniew.cybulski@wcies.edu.pl

2022-09-19

Zapisz się

383
Rugby TAG i co dalej474e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej

6Piotr Wróblewski piotr.wroblewski@wcies.edu.pl

2022-09-19

Zapisz się

384
Europejski Dzień Języków. Prosto z Brukseli. Edukacja europejska zdalnie.346e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Nauczyciele: języków obcych, nauczający dwujęzycznie, zainteresowani tematyką europejską.

4Ewa Rysińska ewa.rysinska@wcies.edu.pl

2022-09-20

2022-08-31

385
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego, gr. 1658e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Anna Kucińska anna.kucinska@sppc.wcies.edu.pl

2022-09-20

Zapisz się

386
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego, gr. 2658e2Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Anna Kucińska anna.kucinska@sppc.wcies.edu.pl

2022-09-20

Zapisz się

387
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego, gr. 3658e3Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Anna Kucińska anna.kucinska@sppc.wcies.edu.pl

2022-09-20

Zapisz się

388
Jak pisać testy, sprawdziany i karty pracy przyjazne uczniom z dysleksją na lekcji języka obcego462e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języków obcych wszystkich poziomów edukacyjnych

3Sylwia Szeliga sylwia.szeliga@wcies.edu.pl

2022-09-20

Zapisz się

389
Superwizje dla psychoterapeutów z PPP pracujących w nurcie psychoanalitycznym lub psychodynamicznym343e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSuperwizja grupowa

Osoby prowadzące psychoterapię w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w nurcie psychodynamicznym lub psychoanalitycznym

50Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-09-20

Zapisz się

390
Wykorzystanie testów podstawowych Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci V w praktyce klinicznej348e2Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

psychologowie - diagności z poradni psychologiczno-pedagogicznych

16Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-09-20

Zapisz się

391
Matematyka inaczej, czyli modyfikujemy warsztat pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej156e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs e-learningowy (blended)

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

20Katarzyna Pilczuk-Pawłowska katarzyna.pilczuk@wcies.edu.pl

2022-09-20

Zapisz się

392
Praca Małego Samorządu w szkole175e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej

4Grażyna Duszyńska grazyna.duszynska@wcies.edu.pl

2022-09-20

2022-09-05

393
Jak pracować z liczną klasą na lekcjach matematyki w szkole ponadpodstawowej?520e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

8Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

2022-09-20

Zapisz się

394
ABC Rady Rodziców. Program wychowawczo-profilaktyczny4e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-09-20

Zapisz się

395
Kompleksowe wspomaganie placówki - Przedszkole nr 444576e1Organizacja pracy placówkiWspomaganie placówki

Dyrektorzy, nauczyciele

31Krystyna Marczewska krystyna.marczewska@wcies.edu.pl

2022-09-20

2022-09-09

396
Kompleksowe wspomaganie placówki - Przedszkole nr 57 "Grochowiaczek"577e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaWspomaganie placówki

Dyrektorzy, nauczyciele

34Krystyna Marczewska krystyna.marczewska@wcies.edu.pl

2022-09-20

2022-09-09

397
Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli301e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejWebinarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-09-21

Zapisz się

398
Teoria poliwagalna w terapii611e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKonsultacja zbiorowa

Specjaliści specjalistycznej poradni MOP

2Beata Walkiewicz beata.walkiewicz@wcies.edu.pl

2022-09-21

2022-09-13

399
Spotkania organizacyjne dla Uczestników projektu "Warszawa Talentów"615e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSeminarium

Koordynatorzy doradztwa zawodowego ze szkół podstawowych biorących udział w projekcie Warszawa Talentów

2Beata Grzelak beata.grzelak@wcies.edu.pl

2022-09-21

Zapisz się

400
Superwizje dla psychoterapeutów z PPP pracujących w nurcie poznawczo-behawioralnym342e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSuperwizja grupowa

psychoterapeuci z poradni psychologiczno-pedagogicznym pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym

50Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-09-21

Zapisz się

401
Teoria poliwagalna - zastosowanie w praktyce terapeutycznej612e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Psychologowie/psychoterapeuci pracujący w Poradni Specjalistycznej Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP w Warszawie

8Beata Walkiewicz beata.walkiewicz@wcies.edu.pl

2022-09-21

2022-09-13

402
Superwizja dla terapeutów specjalistycznej Poradni TOP638e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSuperwizja grupowa

Terapeuci specjalistycznej poradni TOP

16Beata Walkiewicz beata.walkiewicz@wcies.edu.pl

2022-09-21

2022-09-21

403
Jak rozmawiać z rodzicami?373e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoKonferencja

Dyrektorzy przedszkoli i nauczyciele wychowania przedszkolnego

3Małgorzata Narożnik malgorzata.naroznik@wcies.edu.pl

2022-09-21

Zapisz się

404
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie - plastyczne pomysły dla początkujących213e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynający pracę w klasach 1-3.

4Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

2022-09-21

Zapisz się

405
Spotkania organizacyjne dla Uczestników projektu "Warszawa Talentów"615e2Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSeminarium

Koordynatorzy doradztwa zawodowego ze szkół podstawowych biorących udział w projekcie Warszawa Talentów

2Beata Grzelak beata.grzelak@wcies.edu.pl

2022-09-22

Zapisz się

406
Jak przygotować uczniów do egzaminu maturalnego z geografii w 2023 roku?276e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele geografii

4Magdalena Zawiła-Niedźwiecka magdalena.zawila.niedzwiecka@wcies.edu.pl

2022-09-22

2022-09-08

407
Wypracowanie maturalne na poziomie podstawowym w formule 2023 - analiza w kontekście kryteriów oceniania.412e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki języka polskiego szkół ponadpodstawowych

5Katarzyna Szczudlińska katarzyna.szczudlinska@wcies.edu.pl

2022-09-23

Zapisz się

408
Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela religii.606e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii dla wszystkich typów szkół

5Anna Parfenovich anna.zielinska@wcies.edu.pl

2022-09-23

Zapisz się

409
OD NOWA- kreatywny terapeuta pedagogiczny599e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaSieć współpracy i samokształcenia

terapeuci pedagogiczni dzielnicy Warszawa Śródmieście

20Anna Zych anna.zych@wcies.edu.pl

2022-09-23

Zapisz się

410
O!swój 22 - Używanie języka402e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Zainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów i etapów edukacyjnych

16Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-09-23

Zapisz się

411
MOOC Camp: English for Media Literacy for Educators - Wykorzystanie mediów na lekcji języka angielskiego547e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychKurs e-learningowy

Nauczyciele języka angielskiego z Polski, Estonii, Litwy i Łotwy pracujący z Young Learners

48Małgorzata Zasuńska malgorzata.zasunska@wcies.edu.pl

2022-09-24

Zapisz się

412
MOOC Camp: English for Media Literacy for Educators - Wykorzystanie mediów na lekcji języka angielskiego547e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychKurs e-learningowy

Nauczyciele języka angielskiego z Polski, Estonii, Litwy i Łotwy pracujący z Young Learners

48Małgorzata Zasuńska malgorzata.zasunska@wcies.edu.pl

2022-09-24

Zapisz się

413
Motywacja i inspiracja. Najważniejsze narzędzia nauczyciela514e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele matematyki ze szkół podstawowych (klasy 4-8) oraz szkół ponadpodstwowych

15Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

2022-09-25

Zapisz się

414
Szkoła w dialogu - rodzice i nauczyciele razem dla dziecka w szkole podstawowej620e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

nauczyciele, dyrektor

24Teresa Prochowska teresa.prochowska@wcies.edu.pl

2022-09-25

2022-09-25

415
Motywacja w szkole – jak wzmacniać motywację uczniów do nauki184e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

Dyrektorzy, nauczyciele

24Krystyna Marczewska krystyna.marczewska@wcies.edu.pl

2022-09-25

2022-09-18

416
Czy i jak zarządzać kryzysami w szkole? Interwencje kryzysowe w różnych rodzajach kryzysów.306e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKurs doskonalący

Kadra kierownicza szkół i placówek, kierownicy świetlic szkolnych

16Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-09-26

Zapisz się

417
Dyrektor liderem – rozwijanie kompetencji przywódczych. Reagowanie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.729e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKurs doskonalący

Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych z Dzielnicy Warszawa Wola

29Irena Grabarczyk irena.grabarczyk@wcies.edu.pl

2022-09-26

2022-09-23

418
Nauczyciel wspomagający uczniów ukraińskich w polskim systemie szkolnym64e1Szkolenia interdyscyplinarneKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele wspomagający dzieci/uczniów ukraińskich w klasach regularnych i oddziałach przygotowawczych

2Oleksandr Pustovyi oleksandr.pustovyi@wcies.edu.pl

2022-09-26

Zapisz się

419
Europejski Dzień Języków. Z krańców Europy na krańce świata.486e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychZajęcia edukacyjne

uczniowie klas I-III szkół podstawowych

1Irena Grabarczyk irena.grabarczyk@wcies.edu.pl

2022-09-26

2022-09-05

420
Europejski Dzień Języków. Herbata, czaj a może tea?487e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychZajęcia edukacyjne

uczniowie klas I-III szkół podstawowych

1Irena Grabarczyk irena.grabarczyk@wcies.edu.pl

2022-09-26

2022-09-05

421
Europejski Dzień Języków. Z krańców Europy na krańce świata.486e2Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychZajęcia edukacyjne

uczniowie klas I-III szkół podstawowych

1Irena Grabarczyk irena.grabarczyk@wcies.edu.pl

2022-09-26

2022-09-05

422
Europejski Dzień Języków. Z krańców Europy na krańce świata.486e3Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychZajęcia edukacyjne

uczniowie klas I-III szkół podstawowych

1Irena Grabarczyk irena.grabarczyk@wcies.edu.pl

2022-09-26

2022-09-05

423
Europejski Dzień Języków. Herbata, czaj a może tea?487e2Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychZajęcia edukacyjne

uczniowie klas I-III szkół podstawowych

1Irena Grabarczyk irena.grabarczyk@wcies.edu.pl

2022-09-26

2022-09-05

424
Europejski Dzień Języków. Herbata, czaj a może tea?487e3Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychZajęcia edukacyjne

uczniowie klas I-III szkół podstawowych

1Irena Grabarczyk irena.grabarczyk@wcies.edu.pl

2022-09-26

2022-09-05

425
Europejski Dzień Języków. Palcem po mapie.673e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychZajęcia edukacyjne

Nauczyciele języków obcych oraz uczniowie klas II-IV

2Dorota Jabłońska dorota.jablonska@wcies.edu.pl

2022-09-26

2022-09-26

426
Europejski Dzień Języków. Herbata, czaj a może tea?730e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychZajęcia edukacyjne

uczniowie klas I-III szkół podstawowych

1Irena Grabarczyk irena.grabarczyk@wcies.edu.pl

2022-09-26

2022-09-23

427
MOOC Camp: English for Media Literacy for Educators - Wykorzystanie mediów na lekcji języka angielskiego547e2Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychKurs e-learningowy

Nauczyciele języka angielskiego z Polski, Estonii, Litwy i Łotwy pracujący z uczniami klas 5-8 i szkół ponadpodstawowych

48Małgorzata Zasuńska malgorzata.zasunska@wcies.edu.pl

2022-09-26

Zapisz się

428
MOOC Camp: English for Media Literacy for Educators - Wykorzystanie mediów na lekcji języka angielskiego547e2Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychKurs e-learningowy

Nauczyciele języka angielskiego z Polski, Estonii, Litwy i Łotwy pracujący z uczniami klas 5-8 i szkół ponadpodstawowych

48Małgorzata Zasuńska malgorzata.zasunska@wcies.edu.pl

2022-09-26

Zapisz się

429
OneNote oraz Class Notebook - wirtualny notes nauczyciela i zeszyt ucznia563e2Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs e-learningowy (blended)

Wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

3Agnieszka Gałajda agnieszka.galajda@wcies.edu.pl

2022-09-26

2022-08-25

430
OneNote oraz Class Notebook - wirtualny notes nauczyciela i zeszyt ucznia563e2Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs e-learningowy (blended)

Wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

3Agnieszka Gałajda agnieszka.galajda@wcies.edu.pl

2022-09-26

2022-09-18

431
Kształcenie na rzecz klimatu i ekologii w trakcie terenowych lekcji biologii w szkole ponadpodstawowej - wykorzystanie Pawilonu Edukacyjnego Kamień i łęgów nadwiślańskich537e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych

4Elżbieta Zalewska elzbieta.zalewska@wcies.edu.pl

2022-09-26

2022-08-25

432
Planownaie pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa352e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Konsultacja zbiorowa

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

4Beata Przybysz beata.przybysz@wcies.edu.pl

2022-09-26

2022-09-05

433
Rejsem po lekcjach muzyki321e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

nauczyciele muzyki wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy, edukatorzy artystyczni

30Monika Jazownik monika.jazownik@wcies.edu.pl

2022-09-26

Zapisz się

434
Zatrudnianie specjalistów w szkołach i przedszkolach od 1 września 2022583e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejWebinarium

kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-09-27

Zapisz się

435
Procedura awansu zawodowego nauczycieli wg dotychczasowych zasad prawnych580e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoSeminarium

Nauczyciele na ścieżce awansu zawodowego, opiekunowie stażu

4Małgorzata Narożnik malgorzata.naroznik@wcies.edu.pl

2022-09-27

Zapisz się

436
Sieć współpracy- pedagogika wczesnoszkona388e2DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

18Renata Świderska renata.swiderska@wcies.edu.pl

2022-09-27

2022-09-13

437
ZERO DAY START - pierwsze kroki z Microsoft 365 (Office 365) w szkole460e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs e-learningowy

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

8Zbigniew Cybulski zbigniew.cybulski@wcies.edu.pl

2022-09-27

Zapisz się

438
„Jesienne inspiracje" – prace plastyczno-techniczne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej152e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic

4Katarzyna Pilczuk-Pawłowska katarzyna.pilczuk@wcies.edu.pl

2022-09-27

2022-09-13

439
ABC Rady Rodziców, cz 2. - Finanse, komunikacja, sprawozdawczość Rady Rodziców.5e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-09-27

Zapisz się

440
Sieć współpracy- pedagogika wczesnoszkona388e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

18Renata Świderska renata.swiderska@wcies.edu.pl

2022-09-27

Zapisz się

441
Praca na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Propozycje wykorzystania narzędzia w codziennej pracy dydaktycznej.142e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki szkół podstawowych i ponadpodstawowych

4Małgorzata Bazan malgorzata.bazan@wcies.edu.pl

2022-09-28

Zapisz się

442
I moduł Praktycznej Akademii Terapeuty Pedagogicznego: być terapeutą pedagogicznym, czyli….510e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

terapeuci pedagogiczni o stażu pracy 0-5 lat

25Zofia Komorowska zofia.komorowska@wcies.edu.pl

2022-09-28

2022-09-14

443
I moduł Praktycznej Akademii Terapeuty Pedagogicznego: być terapeutą pedagogicznym, czyli….272e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

terapeuci pedagogiczni o stażu pracy 0-5 lat

25Anna Zych anna.zych@wcies.edu.pl

2022-09-28

Zapisz się

444
Sfera Osobistej Mocy618e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele przedszkoli i szkół

9Beata Walkiewicz beata.walkiewicz@wcies.edu.pl

2022-09-28

2022-09-16

445
XX Warszawsko-Wigierska Akademia Nauczycieli Przyrodników628e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychKurs doskonalący

Nauczyciele geografii i innych przedmiotów przyrodniczych ze szkoły podstawowej

32Marta Czerniak-Czyżniak marta.czerniak.czyzniak@wcies.edu.pl

2022-09-28

2022-09-15

446
Nauczyciel/ka wspomagający/a, asystent/tka kulturowy/a uczniów ukraińskich67e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele wspomagający, asystenci międzykulturowi pracujący z uczniami ukraińskimi w oddziałach przygotowawczych dla cudzoziemców oraz klasach regularnych

12Oleksandr Pustovyi oleksandr.pustovyi@wcies.edu.pl

2022-09-28

Zapisz się

447
Bielańska sieć współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów pracujących w szkołach330e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaSieć współpracy i samokształcenia

Pedagodzy, psycholodzy szkolni pracujący w dzielnicy Bielany

30Urszula Klimkowicz urszula.klimkowicz@wcies.edu.pl

2022-09-28

Zapisz się

448
Wycieczka edukacyjna do warszawskiego muzeum lub galerii sztuki161e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele przedmiotów humanistycznych i artystycznych wszystkich etapów edukacyjnych.

4Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-09-28

Zapisz się

449
Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli301e2Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejWebinarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-09-29

Zapisz się

450
Jak pracować z uczniem z Ukrainy65e1Szkolenia interdyscyplinarneKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy ze wszystkich typów szkół pracujący z uczniami cudzoziemskimi, reemigrującymi.

4Oleksandr Pustovyi oleksandr.pustovyi@wcies.edu.pl

2022-09-29

Zapisz się

451
Diagnoza wstępna ucznia cudzoziemskiego124e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

nauczyciele

8Małgorzata Wysokińska malgorzata.wysokinska@wcies.edu.pl

2022-09-29

Zapisz się

452
Radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Grupa wsparcia dla doradców zawodowych545e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoKonsultacja zbiorowa

koordynatorzy doradztwa zawodowego i doradcy zawodowi

3Anna Konkel-Zając anna.konkel-zajac@wcies.edu.pl

2022-09-29

Zapisz się

453
ABC nauczyciela wspomagającego I- Rola i zadania nauczyciela wspomagającego i nauczyciela przedmiotu pracujących w klasie integracyjnej lub nauczaniu włączającym.422e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wspomagający rozpoczynający pracę w klasie integracyjnej lub nauczaniu włączającym

5Agata Samoraj agata.samoraj@wcies.edu.pl

2022-09-29

Zapisz się

454
Moc struktury, czyli dobry start – jak budować środowisko przyjazne osobie z autyzmem579e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczyciele wspomagający pracujący z uczniami ze spektrum autyzmu, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych

8Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-09-29

2022-08-09

455
Superwizja dla specjalistów poradni OPTA662e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSuperwizja grupowa

Terapeuci specjalistycznej poradni OPTA

12Beata Walkiewicz beata.walkiewicz@wcies.edu.pl

2022-09-29

2022-09-27

456
Jak napisać dostosowanie treści i sposobu nauczania, dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, na lekcjach religii.456e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii dla wszystkich typów szkół

5Anna Parfenovich anna.zielinska@wcies.edu.pl

2022-09-29

Zapisz się

457
Kreatywny nauczyciel i kreatywny uczeń na zajęciach technicznych392e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele techniki, edukacji technicznej w klasach I-III i świetlicy.

30Teresa Turkowska teresa.turkowska@wcies.edu.pl

2022-09-29

Zapisz się

458
Wycieczka edukacyjna do warszawskiego muzeum lub galerii sztuki161e2Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele przedmiotów humanistycznych i artystycznych wszystkich etapów edukacyjnych.

4Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-09-29

Zapisz się

459
Sztuka autoprezentacji - wystąpienia publiczne, wystąpienia przed kamerą562e1Projekty oświatoweWarsztat metodyczny

Nauczyciele/Dyrektorzy

5Zbigniew Cybulski zbigniew.cybulski@wcies.edu.pl

2022-09-29

Zapisz się

460
Skuteczna komunikacja w zarządzaniu placówką. Budowanie współpracy kluczem do realizacji celów zespołu.304e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKurs doskonalący

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

30Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-09-30

2022-08-29

461
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole319e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

4Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-09-30

2022-09-14

462
„Auschwitz nie spadło z nieba”- jak uczyć o Holokauście? Seminarium wyjazdowe dla nauczycieli i nauczycielek języka polskiego i historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych.411e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

nauczyciele i nauczycielki języka polskiego i historii szkół podstawowych i ponadpodstawowych

30Katarzyna Szczudlińska katarzyna.szczudlinska@wcies.edu.pl

2022-09-30

Zapisz się

463
Akademia Wychowawcy (gr. 3- kadra pedagogiczna warszawskich szkół ponadpodstawowych)568e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół ponadpodstawowych.

126Izabela Podsiadło-Dacewicz izabela.dacewicz@wcies.edu.pl

2022-09-30

2022-08-29

464
Doskonalenie umiejętności pracy z dorosłymi z wykorzystaniem elementów superwizji602e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci

40Małgorzata Barańska malgorzata.baranska@wcies.edu.pl

2022-09-30

2022-09-09

465
Europejski Dzień Języków. Muzułmańskimi śladami. Z cyklu: Bogactwo i różnorodność językowa i kulturowa Europy.347e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychSeminarium

Nauczyciele języków obcych, nauczający dwujęzycznie, inni nauczyciele.

5Ewa Rysińska ewa.rysinska@wcies.edu.pl

2022-09-30

2022-09-05

466
Tożsamość płciowa młodzieży w kontekście zdrowia psychicznego – aspekty medyczne, psychologiczne i prawne372e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWebinarium

psychologowie i pedagogowie z poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół, wychowawcy, nauczyciele

6Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-09-30

Zapisz się

467
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach - kurs I stopnia643e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

Specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych

70Beata Walkiewicz beata.walkiewicz@wcies.edu.pl

2022-09-30

2022-09-21

468
Diagnoza wstępna i jej wyniki w procesie tworzenia programu nauczania matematyki w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej131e2Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej

4Artur Smaga artur.smaga@wcies.edu.pl

2022-09-30

2022-09-12

469
Matura z biologii – analiza wyników i wskazówki do dalszej pracy437e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychKonferencja

Nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych

5Elżbieta Zalewska elzbieta.zalewska@wcies.edu.pl

2022-09-30

2022-09-07

470
Różańcowe inspiracje455e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii dla wszystkich typów szkół

5Anna Parfenovich anna.zielinska@wcies.edu.pl

2022-09-30

Zapisz się

471
Kompleksowe wspomaganie placówki - Zespół Szkół nr 11637e1DydaktycznyWspomaganie placówki

nauczyciele

28Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-09-30

2022-09-22

472
FUNcards, czyli wesołe gry i zabawy z użyciem kart obrazkowych dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej500e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka angielskiego prowadzący zajęcia w przedszkolach i szkołach podstawowych I etapu edukacyjnego (klasy I-III)

3Sylwia Szeliga sylwia.szeliga@wcies.edu.pl

2022-10-01

Zapisz się

473
Kompleksowe wspomaganie placówki - XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí51e1Organizacja pracy placówkiWspomaganie placówki

nauczyciele, dyrektor

16Teresa Prochowska teresa.prochowska@wcies.edu.pl

2022-10-01

2022-10-01

474
Kompleksowe wspomaganie placówki-Przedszkole nr 39 "Pod Topolami"593e1DydaktycznyWspomaganie placówki

nauczyciele, dyrektor

24Teresa Prochowska teresa.prochowska@wcies.edu.pl

2022-10-01

2022-09-22

475
Seminarium dramaturgiczne - laboratorium pisania scenariuszy dla dzieci i młodzieży160e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Nauczyciele prowadzący grupy teatralne w placówkach, nauczyciele piszący autorskie scenariusze teatralne dla dzieci i młodzieży

50Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-10-01

Zapisz się

476
Seminarium dramaturgiczne - laboratorium pisania scenariuszy dla dzieci i młodzieży160e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Nauczyciele prowadzący grupy teatralne w placówkach, nauczyciele piszący autorskie scenariusze teatralne dla dzieci i młodzieży

50Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-10-01

Zapisz się

477
Teatralnie krok po kroku, czyli praktyczne narzędzia do pracy twórczej z dziećmi w wieku przedszkolnym400e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

nauczyciele przedszkoli

32Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-10-01

Zapisz się

478
Kompetencje doradcy zawodowego564e3Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSeminarium

doradcy zawodowi

19Monika Frąckowiak monika.frackowiak@wcies.edu.pl

2022-10-03

Zapisz się

479
W gabinecie pedagoga i psychologa – uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi332e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy i psycholodzy szkolni

8Urszula Klimkowicz urszula.klimkowicz@wcies.edu.pl

2022-10-03

2022-09-04

480
Superwizje grupowe dla Zespołu Interwencji Kryzysowej370e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSuperwizja grupowa

Członkinie Zespołu Interwencji Kryzysowej przy Biurze Edukacji m. st. Warszawy

10Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-10-03

2022-09-18

481
Superwizje grupowe dla Zespołu Interwencji Kryzysowej370e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSuperwizja grupowa

Członkinie Zespołu Interwencji Kryzysowej przy Biurze Edukacji m. st. Warszawy

10Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-10-03

2022-09-18

482
Kids’Skills – Dam radę!619e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

Specjaliści poradni psychologiczno-pedagogicznych

30Beata Walkiewicz beata.walkiewicz@wcies.edu.pl

2022-10-03

2022-09-16

483
Praca z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu - wybrane aspekty548e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSeminarium

Nauczyciele wspomagający, specjaliści pracujący z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu

8Beata Walkiewicz beata.walkiewicz@wcies.edu.pl

2022-10-03

Zapisz się

484
Kształcenie na rzecz klimatu i ekologii w trakcie terenowych lekcji biologii w szkole podstawowej - wykorzystanie Pawilonu Edukacyjnego Kamień i łęgów nadwiślańskich538e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele biologii szkół podstawowych

4Elżbieta Zalewska elzbieta.zalewska@wcies.edu.pl

2022-10-03

2022-08-25

485
Czy i jak zarządzać kryzysami w szkole? Interwencje kryzysowe w różnych rodzajach kryzysów.306e2Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKurs doskonalący

Kadra kierownicza szkół i placówek, kierownicy świetlic szkolnych

16Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-10-04

Zapisz się

486
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turskiej658e4Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Anna Kucińska anna.kucinska@sppc.wcies.edu.pl

2022-10-04

Zapisz się

487
Procedura awansu zawodowego nauczycieli od 1 września 2022 r.552e3Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWebinarium

Nauczyciele rozpoczynający pracę od 1 września 2022 roku, mentorzy

5Małgorzata Narożnik malgorzata.naroznik@wcies.edu.pl

2022-10-04

Zapisz się

488
Procedura awansu zawodowego nauczycieli od 1 września 2022 r.552e6Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoWebinarium

Nauczyciele rozpoczynający pracę od 1 września 2022 roku, mentorzy

5Małgorzata Narożnik malgorzata.naroznik@wcies.edu.pl

2022-10-04

Zapisz się

489
Principles of teaching English to Young Learners. Planowanie lekcji języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym463e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka angielskiego prowadzący zajęcia w przedszkolach i szkołach podstawowych I etapu edukacyjnego (klasy I-III)

4Sylwia Szeliga sylwia.szeliga@wcies.edu.pl

2022-10-04

Zapisz się

490
Aspekty prawne wykonywania zawodu psychologa i psychoterapeuty371e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWebinarium

Psychologowie i psychoterapeuci z poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół, dyrektorzy placówek zatrudniających psychologów i psychoterapeutów

5Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-10-04

Zapisz się

491
Wykorzystanie testów podstawowych Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-V w praktyce klinicznej348e3Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

psychologowie - diagności z poradni psychologiczno-pedagogicznych

16Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-10-04

Zapisz się

492
Wideo w edukacji - szybki start na smartfonie461e3Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele

4Zbigniew Cybulski zbigniew.cybulski@wcies.edu.pl

2022-10-04

Zapisz się

493
Ultimate Frisbee473e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczycielki i nauczyciele wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej i świetlic

6Piotr Wróblewski piotr.wroblewski@wcies.edu.pl

2022-10-04

Zapisz się

494
Niezbędnik aktywnego rodzica. Czy niemożliwe jest możliwe - siła empatii w budowaniu porozumienia i rozwiązywaniu konfliktów w szkole.7e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

Rodzice, przedstawiciele rad rodziców.

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-10-04

Zapisz się

495
Niezbędnik aktywnego rodzica. Czy niemożliwe jest możliwe - siła empatii w budowaniu porozumienia i rozwiązywaniu konfliktów w szkole.7e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

Rodzice, przedstawiciele rad rodziców.

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-10-04

Zapisz się

496
Wyjątkowa Katecheza. Sieć współpracy i samokształcenia katechetów szkół specjalnych i pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością.575e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaSieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele religii szkół specjalnych i integracyjnych.

40Anna Parfenovich anna.zielinska@wcies.edu.pl

2022-10-04

Zapisz się

497
Zatrudnianie specjalistów w szkołach i przedszkolach od 1 września 2022 - gr 2583e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejWebinarium

kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-10-05

Zapisz się

498
Zatrudnianie specjalistów w szkołach i przedszkolach od 1 września 2022583e3Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejWebinarium

kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-10-05

Zapisz się

499
Kompetencje doradcy zawodowego564e4Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSeminarium

doradcy zawodowi

19Grażyna Pawłowska grazyna.pawlowska@wcies.edu.pl

2022-10-05

Zapisz się

500
Współpraca z rodzicami uczniów biorących udział w zajęciach terapii pedagogicznej641e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSeminarium

Nauczyciele specjaliści terapii pedagogicznej oraz nauczyciele pracujący z uczniem z ryzykiem dysleksji o krótkim stażu pracy

6Zofia Komorowska zofia.komorowska@wcies.edu.pl

2022-10-05

Zapisz się

501
Jesienne inspiracje muzyczne458e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

3Monika Jazownik monika.jazownik@wcies.edu.pl

2022-10-05

Zapisz się

502
Nauczanie wczesnoszkolne w roku szkolnym 2022/23227e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKonferencja

Nauczyciele-liderzy szkolnych zespołów pedagogiki wczesnoszkolnej

3Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

2022-10-05

2022-09-22

503
Lektury w nowej podstawie programowej i na egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2023 roku.143e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

nauczyciele i nauczycielki języka polskiego szkół ponadpodstawowych

24Małgorzata Bazan malgorzata.bazan@wcies.edu.pl

2022-10-05

Zapisz się

504
Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach specjalnych378e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaSieć współpracy i samokształcenia

nauczyciele i specjaliści pracujący w szkołach specjalnych

30Ewa Antoszkiewicz ewa.antoszkiewicz@wcies.edu.pl

2022-10-05

Zapisz się

505
Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i specjalistów pracujących w szkołach specjalnych378e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaSieć współpracy i samokształcenia

nauczyciele i specjaliści pracujący w szkołach specjalnych

30Ewa Antoszkiewicz ewa.antoszkiewicz@wcies.edu.pl

2022-10-05

Zapisz się

506
Łacina w szkole i życiu codziennym – kurs dla średnio zaawansowanych158e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Zainteresowani nauczyciele

30Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-10-05

Zapisz się

507
Łacina w szkole i życiu codziennym – kurs dla średnio zaawansowanych158e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Zainteresowani nauczyciele

30Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-10-05

Zapisz się

508
Organizacja i realizacja zajęć warsztatowych667e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci i specjaliści WCIES

16Małgorzata Barańska malgorzata.baranska@wcies.edu.pl

2022-10-06

2022-09-28

509
VIII edycja Wars i Sawa grają w szachy668e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs doskonalący

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

72Lidia Korpak lidia.korpak@wcies.edu.pl

2022-10-07

2022-10-07

510
VIII edycja Wars i Sawa grają w szachy668e2Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs doskonalący

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

72Lidia Korpak lidia.korpak@wcies.edu.pl

2022-10-07

2022-10-07

511
VIII edycja Wars i Sawa grają w szachy668e3Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs doskonalący

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

72Lidia Korpak lidia.korpak@wcies.edu.pl

2022-10-07

2022-10-07

512
Aspekty prawne wykonywania zawodu psychologa i psychoterapeuty371e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWebinarium

Psychologowie i psychoterapeuci z poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół, dyrektorzy placówek zatrudniających psychologów i psychoterapeutów

5Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-10-07

Zapisz się

513
Superwizja pracy terapeutycznej Zespołu Indywidualnego Poradni MOP663e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSuperwizja grupowa

Terapeuci Zespołu Indywidualnego Poradni MOP

15Beata Walkiewicz beata.walkiewicz@wcies.edu.pl

2022-10-07

2022-09-28

514
Budowanie atmosfery współpracy i uczenia się na lekcji622e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

Rady pedagogiczne szkół podstawowych i ponadpodstawowych

20Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-10-07

Zapisz się

515
Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym664e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 61, im. Juliana Przybosia w Warszawie

4Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-10-08

2022-09-30

516
#AkcjaInnowacja - Aktywny Powrót do Szkoły675e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Nauczyciele języków obcych, inni zainteresowani.

6Dorota Jabłońska dorota.jablonska@wcies.edu.pl

2022-10-09

Zapisz się

517
Oddział przygotowawczy - teoria i praktyka89e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele, nauczycielki pedagodzy i psychologowie szkolni, asystenci kulturowi pracujący z uczniami z doświadczeniem migracji

16Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-10-10

Zapisz się

518
Oddział przygotowawczy - teoria i praktyka89e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Nauczyciele, nauczycielki pedagodzy i psychologowie szkolni, asystenci kulturowi pracujący z uczniami z doświadczeniem migracji

16Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-10-10

Zapisz się

519
Uczenie się oparte na współpracy na lekcji języka angielskiego498e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka angielskiego wszystkich poziomów edukacyjnych

4Sylwia Szeliga sylwia.szeliga@wcies.edu.pl

2022-10-10

Zapisz się

520
Wielojęzyczny QR Hunt i inne pomysły na lekcję EDJ.Z cyklu: Bogactwo i różnorodność językowa i kulturowa Europy.674e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języków obcych

4Dorota Jabłońska dorota.jablonska@wcies.edu.pl

2022-10-10

Zapisz się

521
Kompleksowe wspomaganie placówki - Przedszkole nr 87634e1DydaktycznyWspomaganie placówki

nauczyciele

27Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-10-10

2022-09-25

522
Pomoc psychologiczna i interwencja w traumie wojennej677e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

członkinie Zespołu Interwencji Kryzysowej przy Biurze Edukacji m. st. Warszawy

16Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-10-10

2022-10-04

523
OneNote oraz Class Notebook - wirtualny notes nauczyciela i zeszyt ucznia563e3Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs e-learningowy (blended)

Wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

3Agnieszka Gałajda agnieszka.galajda@wcies.edu.pl

2022-10-10

2022-09-18

524
Sposoby nauki czytania201e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

10Grażyna Duszyńska grazyna.duszynska@wcies.edu.pl

2022-10-10

2022-09-26

525
Kiermasz Wydawców Szkolnych - nowy egzamin maturalny z matematyki636e1Szkolenia w zakresie matematyki Forum

Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych i inni zainteresowani

5Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

2022-10-10

2022-09-20

526
Principles of teaching English to Young Learners. Wykorzystanie piosenek i gier w nauczaniu małych dzieci464e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka angielskiego prowadzący zajęcia w przedszkolach i szkołach podstawowych I etapu edukacyjnego (klasy I-III)

4Sylwia Szeliga sylwia.szeliga@wcies.edu.pl

2022-10-11

Zapisz się

527
Szkolenie przygotowujące do wykorzystania ADOS-2 w diagnostyce klinicznej623e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs e-learningowy

psychologowie i pedagogowie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

24Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-10-11

2022-09-25

528
Laboratoria Przyszłości - wideo w edukacji459e2Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele

12Zbigniew Cybulski zbigniew.cybulski@wcies.edu.pl

2022-10-11

Zapisz się

529
Wideo w edukacji - szybki start na smartfonie461e4Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele

4Zbigniew Cybulski zbigniew.cybulski@wcies.edu.pl

2022-10-11

Zapisz się

530
Wypracowanie maturalne na poziomie podstawowym w formule 2023 - analiza w kontekście kryteriów oceniania.412e2Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki języka polskiego szkół ponadpodstawowych

5Katarzyna Szczudlińska katarzyna.szczudlinska@wcies.edu.pl

2022-10-11

Zapisz się

531
Psychoteka. Pomoc pedagogiczno - psychologiczna w szkole, przedszkolu - co każdy rodzic wiedzieć powinien.8e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-10-11

Zapisz się

532
Psychoteka. Pomoc pedagogiczno - psychologiczna w szkole, przedszkolu - co każdy rodzic wiedzieć powinien.8e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-10-11

Zapisz się

533
Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli edukacja dla bezpieczeństwa353e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

30Beata Przybysz beata.przybysz@wcies.edu.pl

2022-10-11

Zapisz się

534
Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów dzielnicy Wawer322e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaSieć współpracy i samokształcenia

Pedagodzy, psycholodzy szkolni pracujący w dzielnicy Wawer

40Agnieszka Wardak agnieszka.wardak@wcies.edu.pl

2022-10-11

Zapisz się

535
Klub Aktywnego Nauczyciela Plastyki (i nie tylko) KANAPA590e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaSieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele plastyki, edukacji plastycznej, zajęć artystycznych, klas 1-3, świetlicy, przedszkola, edukacji pozaszkolnej

35Katarzyna Jasińska katarzyna.jasinska@wcies.edu.pl

2022-10-11

Zapisz się

536
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcji języka obcego. Dysleksja- nauka pisowni i pisania465e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języków obcych wszystkich poziomów edukacyjnych

3Sylwia Szeliga sylwia.szeliga@wcies.edu.pl

2022-10-12

Zapisz się

537
„Trudne sytuacje w klasie – Co mogę zrobić?”155e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSeminarium

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic

4Katarzyna Pilczuk-Pawłowska katarzyna.pilczuk@wcies.edu.pl

2022-10-12

Zapisz się

538
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie - jak przygotować się do prowadzenia lekcji214e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynający pracę

4Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

2022-10-12

Zapisz się

539
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie - jak przygotować się do prowadzenia lekcji214e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynający pracę

4Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

2022-10-12

Zapisz się

540
„Trudne sytuacje w klasie – Co mogę zrobić?”155e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSeminarium

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic

4Katarzyna Pilczuk-Pawłowska katarzyna.pilczuk@wcies.edu.pl

2022-10-12

Zapisz się

541
Rok Ignacego Łukasiewicza – realizacja interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych391e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Konsultacja zbiorowa

Nauczyciele techniki, edukacji dla bezpieczeństwa, informatyki i nauczyciele zainteresowani

3Teresa Turkowska teresa.turkowska@wcies.edu.pl

2022-10-12

Zapisz się

542
Geograf w terenie639e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele geografii szkół podstawowych i ponadpodstawowych

30Magdalena Zawiła-Niedźwiecka magdalena.zawila.niedzwiecka@wcies.edu.pl

2022-10-12

Zapisz się

543
Teatr w szkole - sieć współpracy i samokształcenia w dziedzinie edukacji teatralnej409e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaSieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele i instruktorzy prowadzący w placówkach oświatowych grupy teatralne

40Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-10-12

Zapisz się

544
Wspomaganie pracy szkoły i placówki - wyzwania i szanse w postpandemicznej rzeczywistości.291e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejWarsztat metodyczny

kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

10Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-10-13

2022-09-19

545
Wspomaganie pracy szkoły i placówki - wyzwania i szanse w postpandemicznej rzeczywistości.291e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejWarsztat metodyczny

kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

10Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-10-13

2022-09-19

546
Notatki wizualne w pracy doradcy zawodowego541e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoWarsztat metodyczny

doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematyką

6Beata Grzelak beata.grzelak@wcies.edu.pl

2022-10-13

Zapisz się

547
Uczeń w kryzysie emocjonalnym – sygnały świadczące o problemie i formy pomocy451e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWebinarium

psycholodzy i pedagodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele

4Agnieszka Kowalczyk agnieszka.kowalczyk@wcies.edu.pl

2022-10-13

2022-10-01

548
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 98 gr. 1578e10Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Agnieszka Kozakoszczak agnieszka.kozakoszczak@sppc.wcies.edu.pl

2022-10-13

Zapisz się

549
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 98 gr. 2578e11Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Agnieszka Kozakoszczak agnieszka.kozakoszczak@sppc.wcies.edu.pl

2022-10-13

Zapisz się

550
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 98 gr. 3578e12Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Agnieszka Kozakoszczak agnieszka.kozakoszczak@sppc.wcies.edu.pl

2022-10-13

Zapisz się

551
Szkolny program wspierania uzdolnionych. WARS i SAWA w praktyce82e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs doskonalący

Nauczyciele szkół warszawskiej sieci wspierania uzdolnionych (realizatorzy WARSA i SAWY)

40Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-10-13

Zapisz się

552
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Uwolnij umysł114e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

6Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-10-13

Zapisz się

553
Szkolny program wspierania uzdolnionych. WARS i SAWA w praktyce82e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs doskonalący

Nauczyciele szkół warszawskiej sieci wspierania uzdolnionych (realizatorzy WARSA i SAWY)

40Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-10-13

Zapisz się

554
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Uwolnij umysł114e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

6Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-10-13

Zapisz się

555
Nauka czytania i pisania z wykorzystaniem elementów metody 18 struktur wyrazowych część 1. – od 1. do 9. struktury640e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

Nauczyciele specjaliści terapii pedagogicznej, nauczyciele pracujący z uczniem z ryzykiem dysleksji lub zdiagnozowaną dysleksją rozwojową

18Zofia Komorowska zofia.komorowska@wcies.edu.pl

2022-10-13

Zapisz się

556
Stop! Zatrzymaj się, popatrz, posłuchaj, poczuj- zabawy i inne aktywności wyciszające przedszkolaki607e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

5Elwira Jeunehomme elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl

2022-10-13

Zapisz się

557
Zajęcia ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej386e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Renata Świderska renata.swiderska@wcies.edu.pl

2022-10-13

Zapisz się

558
Zajęcia ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej386e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Renata Świderska renata.swiderska@wcies.edu.pl

2022-10-13

Zapisz się

559
Tańce integracyjne240e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic szkolnych

4Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

2022-10-13

2022-09-30

560
Łacina w szkole i życiu codziennym – kurs podstawowy157e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKurs doskonalący

Zainteresowani nauczyciele

45Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-10-13

Zapisz się

561
Łacina w szkole i życiu codziennym – kurs podstawowy157e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKurs doskonalący

Zainteresowani nauczyciele

45Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-10-13

Zapisz się

562
Impro dla nauczycieli - improwizacja w procesie uczenia (się)399e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

zainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów

24Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-10-13

Zapisz się

563
Zmiany w formule egzaminu maturalnego z matematyki od roku 2023129e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele matematyki ze szkół ponadpodstawowych

15Artur Smaga artur.smaga@wcies.edu.pl

2022-10-14

2022-09-26

564
Zmiany w formule egzaminu maturalnego z matematyki od roku 2023129e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele matematyki ze szkół ponadpodstawowych

15Artur Smaga artur.smaga@wcies.edu.pl

2022-10-14

2022-09-26

565
Forum Rad Rodziców37e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówForum

Przedstawiciele Rad Rodziców

10Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-10-15

Zapisz się

566
Forum Rad Rodziców37e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówForum

Przedstawiciele Rad Rodziców

10Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-10-15

Zapisz się

567
Widzę, odkrywam, rozumiem - metody aktywizujące na lekcjach matematyki193e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki w szkole podstawowej uczący w klasach 4-8

8Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

2022-10-15

Zapisz się

568
Widzę, odkrywam, rozumiem - metody aktywizujące na lekcjach matematyki193e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki w szkole podstawowej uczący w klasach 4-8

8Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

2022-10-15

Zapisz się

569
Forum Rodziców. Wychowanie bez kar i nagród40e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówForum

rodzice

10Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-10-15

Zapisz się

570
#AkcjaInnowacja - sieć nauczycieli innowatorów676e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele języków obcych, inni zainteresowani

50Dorota Jabłońska dorota.jablonska@wcies.edu.pl

2022-10-15

Zapisz się

571
Kompleksowe wspomaganie placówki-SOW Dom przy Rynku594e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaWspomaganie placówki

nauczyciele, dyrektor

20Teresa Prochowska teresa.prochowska@wcies.edu.pl

2022-10-15

2022-10-01

572
Szkoła w dialogu - rodzice i nauczyciele razem dla dziecka w SP 257597e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

nauczyciele, dyrektor

24Teresa Prochowska teresa.prochowska@wcies.edu.pl

2022-10-15

2022-10-01

573
Kształtowanie postaw społecznych uczniów - SP 375635e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

Rady pedagogiczne szkół podstawowych i ponadpodstawowych

20Teresa Prochowska teresa.prochowska@wcies.edu.pl

2022-10-15

2022-10-09

574
Ocenianie kształtujące jako filozofia nauczania i uczenia się.655e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

Rady pedagogiczne szkół podstawowych i ponadpodstawowych

20Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-10-16

Zapisz się

575
Rozwiązywanie problemów wychowawczych w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej656e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

20Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-10-16

2022-10-02

576
Zmiany w prawie oświatowym w 2022 roku-wpływ na organizację i zarządzanie placówką oświatową. Zadania dyrektora placówki oświatowej, jako administratora nieruchomości680e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Dyrektorzy szkół dzielnicy Wola

24Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-10-17

Zapisz się

577
Kompetencje doradcy zawodowego- uczestnicy projektu "Warszawa Talentów"- edycja 1591e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSeminarium

Koordynatorzy i doradcy zawodowi ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

19Anna Konkel-Zając anna.konkel-zajac@wcies.edu.pl

2022-10-17

2022-09-26

578
W gabinecie pedagoga i psychologa – wsparcie emocjonalne nastolatków w okresie dorastania333e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy i psycholodzy szkolni

8Urszula Klimkowicz urszula.klimkowicz@wcies.edu.pl

2022-10-17

2022-09-26

579
Rozwijanie kluczowych umiejętności uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych380e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych rozpoczynający pracę z uczniami z ASD, pedagodzy specjalni

15Ewa Antoszkiewicz ewa.antoszkiewicz@wcies.edu.pl

2022-10-17

Zapisz się

580
W gabinecie pedagoga i psychologa – wsparcie emocjonalne nastolatków w okresie dorastania333e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy i psycholodzy szkolni

8Urszula Klimkowicz urszula.klimkowicz@wcies.edu.pl

2022-10-17

2022-09-26

581
Warszawa programuje! Projektujemy grafikę 3D.209e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs doskonalący

Szkolenie dla warszawskich nauczycieli informatyki starszych klas szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych oraz wszystkich innych nauczycieli zainteresowanych tworzeniem kompozycji trójwymiarowych

24Urszula Dzwonowska urszula.dzwonowska@wcies.edu.pl

2022-10-17

Zapisz się

582
Aplikacje Office 365 wspomagające pracę z uczniami cudzoziemskimi645e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

3Agnieszka Gałajda agnieszka.galajda@wcies.edu.pl

2022-10-17

2022-09-22

583
Dotknij, poczuj, usłysz, zobacz - integracja sensoryczna w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej629e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

20Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-10-17

2022-09-20

584
Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli w LO 69630e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

Nauczyciele szkół podstawowych klas 4-8 oraz szkół ponadpodstawowych

20Teresa Prochowska teresa.prochowska@wcies.edu.pl

2022-10-17

2022-09-20

585
Janusz Korczak jako twórca niezwykłych instytucji: Domu Sierot, Naszego Domu, "Małego Przeglądu"93e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych, zainteresowani wdrażaniem do pracy wychowawczej wartości pedagogiki Korczakowskiej.

3Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-10-18

Zapisz się

586
Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne – istota i zasady pisania wniosków111e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy wszystkich typów szkół, przedszkoli, zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie działań projektowych w ramach WIE.

7Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-10-18

Zapisz się

587
Janusz Korczak jako twórca niezwykłych instytucji: Domu Sierot, Naszego Domu, "Małego Przeglądu"93e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych, zainteresowani wdrażaniem do pracy wychowawczej wartości pedagogiki Korczakowskiej.

3Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-10-18

Zapisz się

588
Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne – istota i zasady pisania wniosków, gr 1111e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy wszystkich typów szkół, przedszkoli, zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie działań projektowych w ramach WIE.

7Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-10-18

Zapisz się

589
Nowa podstawa programowa z edukacji dla bezpieczeństwa350e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Konferencja

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

4Beata Przybysz beata.przybysz@wcies.edu.pl

2022-10-18

2022-09-27

590
Principles of teaching English to Young Learners. Odkrywanie świata na lekcji języka angielskiego w nauczaniu małych dzieci609e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka angielskiego prowadzący zajęcia w przedszkolach i szkołach podstawowych I etapu edukacyjnego (klasy I-III).

4Sylwia Szeliga sylwia.szeliga@wcies.edu.pl

2022-10-18

Zapisz się

591
Wykorzystanie testów podstawowych Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-V w praktyce klinicznej348e4Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

psychologowie - diagności z poradni psychologiczno-pedagogicznych

16Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-10-18

Zapisz się

592
Laboratoria Przyszłości - druk 3D w edukacji561e2Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele

12Zbigniew Cybulski zbigniew.cybulski@wcies.edu.pl

2022-10-18

Zapisz się

593
Gotowość 6 latków do uczenia się matematyki-diagnozowanie kompetencji matematycznych56e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkiolnej

5Elwira Jeunehomme elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl

2022-10-18

Zapisz się

594
Gotowość 6 latków do uczenia się matematyki-diagnozowanie kompetencji matematycznych56e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkiolnej

5Elwira Jeunehomme elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl

2022-10-18

Zapisz się

595
Wychowanie w kinie646e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKurs doskonalący

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek oświaty pozaszkolnej

30Małgorzata Bazan malgorzata.bazan@wcies.edu.pl

2022-10-18

Zapisz się

596
Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki w 2022 roku516e1Szkolenia w zakresie matematyki Konferencja

Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

3Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

2022-10-18

Zapisz się

597
Psychoteka. Taniec z nieznajomym - dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w domu.9e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

Rodzice, przedstawiciele rad rodziców.

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-10-18

Zapisz się

598
Psychoteka. Taniec z nieznajomym - dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w domu.9e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

Rodzice, przedstawiciele rad rodziców.

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-10-18

Zapisz się

599
Matura z języka polskiego w formule 2023.419e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaSieć współpracy i samokształcenia

nauczyciele i nauczycielki języka polskiego szkół ponadpodstawowych

20Katarzyna Szczudlińska katarzyna.szczudlinska@wcies.edu.pl

2022-10-18

Zapisz się

600
Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej nauczycieli w kreowaniu rzeczywistości edukacyjno-wychowawczej w Przedszkolu nr 159186e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

Dyrektorzy, nauczyciele

20Krystyna Marczewska krystyna.marczewska@wcies.edu.pl

2022-10-18

2022-09-20

601
Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej nauczycieli w kreowaniu rzeczywistości edukacyjno-wychowawczej w Przedszkolu nr 441617e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

Dyrektorzy, nauczyciele

20Krystyna Marczewska krystyna.marczewska@wcies.edu.pl

2022-10-18

2022-09-20

602
Kontrola zarządcza w szkole315e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

kadra kierownicza szkół

4Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-10-19

Zapisz się

603
Wsparcie i ocenianie uczniów ukraińskich. Warszawska praktyka i teoria69e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Dyrektorzy szkół przyjmujący uczniów i uczennice z Ukrainy

nauczyciele wspomagający, nauczyciele, wychowawcy pracujący z dziećmi ukraińskimi w klasach regularnych, w oddziałach przygotowawczych

2Oleksandr Pustovyi oleksandr.pustovyi@wcies.edu.pl

2022-10-19

2022-10-10

604
Efektywne nauczanie i uczenie się - badania naukowe a praktyka113e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele wszystkich typów szkół zainteresowani efektywnymi metodami nauczania, które mają mocne oparcie w badaniach naukowych

12Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-10-19

Zapisz się

605
Kompetencje doradcy zawodowego - doradcy zawodowi ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych592e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSeminarium

Koordynatorzy i doradcy zawodowi ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych

19Marta Kowalczyk marta.kowalczyk@wcies.edu.pl

2022-10-19

Zapisz się

606
Rozwijanie kluczowych umiejętności uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych380e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele szkół ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych rozpoczynający pracę z uczniami z ASD, pedagodzy specjalni

15Ewa Antoszkiewicz ewa.antoszkiewicz@wcies.edu.pl

2022-10-19

Zapisz się

607
Z mikroskopem za pan brat.544e1biologiaWarsztaty

Nauczyciele biologii

4Iwona Płusa iwona.plusa@wcies.edu.pl

2022-10-19

2022-10-03

608
Z mikroskopem za pan brat.544e2biologiaWarsztaty

Nauczyciele biologii

4Iwona Płusa iwona.plusa@wcies.edu.pl

2022-10-19

2022-10-03

609
Diagnoza specyficznych trudności w uczeniu się oraz deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych. Baterie IBE598e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

pedagodzy - diagności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych

12Anna Zych anna.zych@wcies.edu.pl

2022-10-19

2022-10-05

610
Formularze i ankiety Forms (Microsoft Office 365) w pracy nauczyciela678e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

2Agnieszka Gałajda agnieszka.galajda@wcies.edu.pl

2022-10-19

2022-10-04

611
„Play with colours” – zabawy z elementami języka angielskiego626e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

4Elwira Jeunehomme elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl

2022-10-19

Zapisz się

612
Aktywność ruchowa dzieci w wieku przedszkolnym250e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

2022-10-19

2022-10-12

613
Muzogramy i wyliczanki245e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

2022-10-19

2022-10-05

614
Jesienne inspiracje muzyczne458e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

3Monika Jazownik monika.jazownik@wcies.edu.pl

2022-10-19

Zapisz się

615
Polski punkt widzenia - malarskość filmu.144e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych

3Małgorzata Bazan malgorzata.bazan@wcies.edu.pl

2022-10-19

Zapisz się

616
Polski punkt widzenia - malarskość filmu.144e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki języka polskiego szkół podstawowych i ponadpodstawowych

3Małgorzata Bazan malgorzata.bazan@wcies.edu.pl

2022-10-19

Zapisz się

617
Analiza wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki w 2022 roku625e1Szkolenia w zakresie matematyki Konferencja

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych

3Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

2022-10-19

Zapisz się

618
Nowa Matura z geografii w 2023 roku282e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

Nauczyciele geografii

4Marta Czerniak-Czyżniak marta.czerniak.czyzniak@wcies.edu.pl

2022-10-19

2022-10-03

619
Kompleksowe wspomaganie placówki - Instytut Głuchoniemych653e1WychowawczyWspomaganie placówki

nauczyciele

34Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-10-19

2022-09-25

620
Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów szkolnych dzielnicy Targówek324e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaSieć współpracy i samokształcenia

Pedagodzy, psycholodzy szkolni pracujący w dzielnicy Targówek

35Agnieszka Wardak agnieszka.wardak@wcies.edu.pl

2022-10-19

Zapisz się

621
O!swój 22 - Siła osobistej historii i sojusznictwa401e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Zainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów i etapów edukacyjnych

16Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-10-19

Zapisz się

622
Wojewódzki Konkurs Plastyczny pt.: Mikrokosmos - Moje podwórko.Spotkanie nauczycieli przygotowujących uczniów do udziału w konkursie395e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele przygotowujący uczniów do udziału w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt.: Mikrokosmos. Moje podwórko.

2Katarzyna Jasińska katarzyna.jasinska@wcies.edu.pl

2022-10-19

Zapisz się

623
Szkolenie z zakresu zmian w Karcie Nauczyciela od 1 września 2022 r. w obszarach: awansu zawodowego i oceny pracy nauczyciela. DYREKTORZY DZIELNICY WŁOCHY691e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Dyrektorzy szkół Dzielnicy Warszawa Włochy

4Małgorzata Marszałek malgorzata.marszalek@wcies.edu.pl

2022-10-20

Zapisz się

624
Superwizja pracy terapeutycznej Zespołu Gestalt Poradni MOP671e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSuperwizja grupowa

Terapeuci Zespołu Gestalt Poradni MOP

15Beata Walkiewicz beata.walkiewicz@wcies.edu.pl

2022-10-20

2022-09-30

625
Rola adaptacji a ułatwienie startu rodzicom i dzieciom248e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

2022-10-20

2022-10-13

626
Wykorzystanie technik arteterapii wzmacniających proces dydaktyczny w klasach 1-3385e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Renata Świderska renata.swiderska@wcies.edu.pl

2022-10-20

Zapisz się

627
Wykorzystanie technik arteterapii wzmacniających proces dydaktyczny w klasach 1-3385e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Renata Świderska renata.swiderska@wcies.edu.pl

2022-10-20

Zapisz się

628
Praca nauczyciela z dzieckiem ze spektrum autyzmu, przykłady dobrych praktyk- sieć samokształcenia i współpracy61e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaSieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej

20Elwira Jeunehomme elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl

2022-10-20

2022-10-06

629
Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wspomagających.430e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaSieć współpracy i samokształcenia

nauczyciele wspomagający

30Agata Samoraj agata.samoraj@wcies.edu.pl

2022-10-20

Zapisz się

630
Kompleksowe wspomaganie placówki-Przedszkole nr 306 "Mali optymiści"661e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaWspomaganie placówki

nauczyciele, dyrektor

20Teresa Prochowska teresa.prochowska@wcies.edu.pl

2022-10-20

2022-09-30

631
Jak uczyć historii sztuki na plastyce? Prehistoria396e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele plastyki II etap edukacyjny

3Katarzyna Jasińska katarzyna.jasinska@wcies.edu.pl

2022-10-20

Zapisz się

632
Ocena pracy nauczyciela od 1 września 2022 r.689e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci

3Małgorzata Barańska malgorzata.baranska@wcies.edu.pl

2022-10-21

2022-10-13

633
Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od 1 września 2022r.672e1Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoSeminarium

Pracownicy Biura Edukacji i naczelnicy WOW z dzielnic

3Małgorzata Barańska malgorzata.baranska@wcies.edu.pl

2022-10-21

2022-09-30

634
Tożsamość płciowa młodzieży w kontekście zdrowia psychicznego – aspekty medyczne, psychologiczne i prawne372e2Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWebinarium

psychologowie i pedagogowie z poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół, wychowawcy, nauczyciele

6Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-10-21

Zapisz się

635
Superwizja grupowa dla Zespołu Indywidualno-Rodzinnego Poradni MOP670e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSuperwizja grupowa

Specjaliści specjalistycznej poradni MOP

12Beata Walkiewicz beata.walkiewicz@wcies.edu.pl

2022-10-21

2022-09-30

636
Pozytywna Dyscyplina684e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoSeminarium

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

10Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

2022-10-21

2022-10-11

637
Nowa formuła matury z matematyki od roku 2023130e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki ze szkół ponadpodstawowych

4Artur Smaga artur.smaga@wcies.edu.pl

2022-10-21

2022-10-03

638
Nowa formuła matury z matematyki od roku 2023130e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki ze szkół ponadpodstawowych

4Artur Smaga artur.smaga@wcies.edu.pl

2022-10-21

2022-10-03

639
GIS w nauczaniu geografii349e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele geografii i innych przedmiotów przyrodniczych

4Magdalena Zawiła-Niedźwiecka magdalena.zawila.niedzwiecka@wcies.edu.pl

2022-10-21

2022-10-07

640
#Kreator sportu616e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Konferencja

Nauczyciele wychowania fizycznego

15Piotr Wróblewski piotr.wroblewski@wcies.edu.pl

2022-10-21

Zapisz się

641
Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych rady pedagogicznej P 295 "Kraina Bajek"644e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

Rady pedagogiczne przedszkoli

20Teresa Prochowska teresa.prochowska@wcies.edu.pl

2022-10-21

2022-10-14

642
Praca z uczniem ukraińskim. Jak doświadczenie migracyjne wpływa na zachowania i edukację ucznia w polskiej szkole - wyzwania edukacyjne, organizacyjne, kulturowe149e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, nauczycielki pedagodzy i psychologowie szkolni ze wszystkich typów szkół pracujący z uczniami cudzoziemskimi, reemigrującymi.

8Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-10-22

Zapisz się

643
Praca z uczniem ukraińskim. Jak doświadczenie migracyjne wpływa na zachowania i edukację ucznia w polskiej szkole - wyzwania edukacyjne, organizacyjne, kulturowe149e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, nauczycielki pedagodzy i psychologowie szkolni ze wszystkich typów szkół pracujący z uczniami cudzoziemskimi, reemigrującymi.

8Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-10-22

Zapisz się

644
Pierwsza pomoc emocjonalna i uodparnianie dzieci i młodzieży na stres.624e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

kadra pedagogiczna warszawskich szkól i placówek oświatowych

16Izabela Podsiadło-Dacewicz izabela.dacewicz@wcies.edu.pl

2022-10-22

2022-09-30

645
Gry matematyczno-logiczne Andrzeja Grabowskiego w szkole podstawowej podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych521e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki w szkole podstawowej uczący w klasach 4-8

6Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

2022-10-22

Zapisz się

646
Teatralna Pracownia Inspiracji i eksperymentu - Lalka motanka162e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele prowadzący grupy teatralne w placówkach, zainteresowani nauczyciele

6Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-10-22

Zapisz się

647
Teatralna Pracownia Inspiracji i eksperymentu - Lalka motanka162e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele prowadzący grupy teatralne w placówkach, zainteresowani nauczyciele

6Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-10-22

Zapisz się

648
Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej652e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

Nauczyciele przedszkoli

20Krystyna Marczewska krystyna.marczewska@wcies.edu.pl

2022-10-23

2022-09-30

649
Rozwijanie umiejętności nauczycieli w kształtowaniu kreatywności i pracy zespołowej w klasach o zróżnicowanych potrzebach i predyspozycjach uczniów.650e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

Dyrektorzy, nauczyciele

24Krystyna Marczewska krystyna.marczewska@wcies.edu.pl

2022-10-23

2022-09-25

650
Rozwiązywanie problemów wychowawczych w szkole podstawowej i szkole średniej, SP 218, gr.1657e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

Nauczyciele szkół podstawowych klas 4-8 oraz szkół ponadpodstawowych

20Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-10-23

Zapisz się

651
Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne – istota i zasady pisania wniosków, gr 2111e2Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy wszystkich typów szkół, przedszkoli, zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie działań projektowych w ramach WIE.

7Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-10-24

Zapisz się

652
OneNote oraz Class Notebook - wirtualny notes nauczyciela i zeszyt ucznia563e4Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

3Agnieszka Gałajda agnieszka.galajda@wcies.edu.pl

2022-10-24

2022-09-30

653
Zagrożona Ziemia - kryzys klimatyczny i inne globalne problemy środowiska naturalnego228e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic szkolnych

16Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

2022-10-24

2022-10-10

654
Psychoteka. Taniec z nieznajomym – dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w domu. Cz. 210e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, nauczyciele

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-10-24

Zapisz się

655
Psychoteka. Taniec z nieznajomym – dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w domu. Cz. 210e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, nauczyciele

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-10-24

Zapisz się

656
Lider czy menedżer? - rola dyrektora w kierowaniu ludźmi - Akademia Zarządzania292e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejWarsztat metodyczny

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-10-25

Zapisz się

657
Lider czy menedżer? - rola dyrektora w kierowaniu ludźmi - Akademia Zarządzania292e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejWarsztat metodyczny

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-10-25

Zapisz się

658
Szkolenie wyjazdowe - Instytucje prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa karnego w pracy dyrektora szkoły. Zagadnienia praktyczne669e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

kadra kierownicza liceów ogólnokształcących

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-10-25

Zapisz się

659
Różnice i podobieństwa systemów edukacji Ukrainy i Polski - ich wpływ na edukację w polskiej szkole68e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Dyrektorzy szkół przyjmujący uczniów i uczennice z Ukrainy

nauczyciele, wychowawcy pracujący z dziećmi ukraińskimi zarówno w klasach regularnych jak i w oddziałach przygotowawczych

2Oleksandr Pustovyi oleksandr.pustovyi@wcies.edu.pl

2022-10-25

2022-10-10

660
Nowa podstawa programowa z edukacji dla bezpieczeństwa350e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Konferencja

nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa

4Beata Przybysz beata.przybysz@wcies.edu.pl

2022-10-25

2022-10-04

661
Instytucje prawa rodzinnego i opiekuńczego w praktyce pedagoga i psychologa595e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWebinarium

pedagogowie, psychologowie z poradni p-p i szkół, wychowawcy

4Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-10-25

Zapisz się

662
ZERO DAY START - pierwsze kroki z Microsoft 365 (Office 365) w szkole460e2Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs e-learningowy

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

8Zbigniew Cybulski zbigniew.cybulski@wcies.edu.pl

2022-10-25

Zapisz się

663
Gra terenowa na lekcji wychowania fizycznego195e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Grażyna Duszyńska grazyna.duszynska@wcies.edu.pl

2022-10-25

2022-10-04

664
Rozwijanie logicznego myślenia uczniów młodszych164e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic

20Katarzyna Pilczuk-Pawłowska katarzyna.pilczuk@wcies.edu.pl

2022-10-25

Zapisz się

665
Konteksty – nie tylko literackie.417e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki języka polskiego szkół ponadpodstawowych

5Katarzyna Szczudlińska katarzyna.szczudlinska@wcies.edu.pl

2022-10-25

Zapisz się

666
Szkolenie wyjazdowe - Instytucje prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa karnego w pracy dyrektora szkoły. Zagadnienia praktyczne669e2Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

kadra kierownicza szkół zawodowych

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-10-26

Zapisz się

667
Dyrektor liderem – rozwijanie kompetencji przywódczych. Reagowanie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.679e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKurs doskonalący

Dyrektorzy szkół podstawowych z Dzielnicy Warszawa Wola

29Małgorzata Marszałek malgorzata.marszalek@wcies.edu.pl

2022-10-26

Zapisz się

668
Jestem mama, tatą, opiekunem ucznia z Ukrainy. Jak poradzimy sobie w polskiej szkole? (w j. ukraińskim Я мама/тато/опікун учня з України. Як впораємося у польській школі?)70e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Rodzice i opiekunowie uczniów z Ukrainy przebywających w Warszawie

2Oleksandr Pustovyi oleksandr.pustovyi@wcies.edu.pl

2022-10-26

Zapisz się

669
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcji języka obcego. Dysleksja - nauka czytania ze zrozumieniem i gramatyki497e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języków obcych wszystkich poziomów edukacyjnych.

3Sylwia Szeliga sylwia.szeliga@wcies.edu.pl

2022-10-26

Zapisz się

670
Projekt europejski w szkole. Korzyści i wyzwania.698e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele języków obcych, inni nauczyciele.

12Ewa Rysińska ewa.rysinska@wcies.edu.pl

2022-10-26

2022-10-25

671
Warunki i sposób realizacji podstawy programowej z zakresu edukacji wczesnoszkolnej w szkole specjalnej632e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pracujący w szkołach specjalnych z uczniami realizującymi podstawę programową kształcenia ogólnego

15Ewa Antoszkiewicz ewa.antoszkiewicz@wcies.edu.pl

2022-10-26

Zapisz się

672
ABC nauczyciela wspomagającego II - Akty prawne regulujące organizację kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.424e2Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wspomagający rozpoczynający pracę w klasie integracyjnej lub nauczaniu włączającym

5Agata Samoraj agata.samoraj@wcies.edu.pl

2022-10-26

Zapisz się

673
Zanim sześciolatek pójdzie do szkoły249e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

2022-10-26

2022-10-19

674
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie - jak wprowadzać litery?215e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynający pracę

4Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

2022-10-26

Zapisz się

675
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie - jak wprowadzać litery?215e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynający pracę

4Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

2022-10-26

Zapisz się

676
Popkultura dla średniozaawansowanych. Ciało w reklamie. Propozycje metodyczne.442e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki języka polskiego szkół ponadpodstawowych

4Małgorzata Bazan malgorzata.bazan@wcies.edu.pl

2022-10-26

Zapisz się

677
Popkultura dla średniozaawansowanych. Ciało w reklamie. Propozycje metodyczne.442e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki języka polskiego szkół ponadpodstawowych

4Małgorzata Bazan malgorzata.bazan@wcies.edu.pl

2022-10-26

Zapisz się

678
Sieć współpracy i samokształcenia pedagogów i psychologów dzielnicy Praga Południe323e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaSieć współpracy i samokształcenia

Pedagodzy, psycholodzy szkolni pracujący w dzielnicy Praga Południe

40Agnieszka Wardak agnieszka.wardak@wcies.edu.pl

2022-10-26

Zapisz się

679
Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów pracujących w szkołach w dzielnicy Wesoła i Rembertów530e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaSieć współpracy i samokształcenia

psycholodzy, pedagodzy pracujący w szkołach dzielnicy Wesoła i Rembertów

40Anna Podgórska anna.podgorska@wcies.edu.pl

2022-10-26

Zapisz się

680
Start-up jump - warsztaty693e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoZajęcia edukacyjne

uczniowie szkół ponadpodstawowych

4Beata Grzelak beata.grzelak@wcies.edu.pl

2022-10-27

2022-10-19

681
Radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Grupa wsparcia dla doradców zawodowych545e2Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoKonsultacja zbiorowa

koordynatorzy doradztwa zawodowego i doradcy zawodowi

3Anna Konkel-Zając anna.konkel-zajac@wcies.edu.pl

2022-10-27

Zapisz się

682
Nauczyciel z uczniem w drodze do sukcesu edukacyjnego - aktywizacja uczniów na lekcjach biologii439e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

4Elżbieta Zalewska elzbieta.zalewska@wcies.edu.pl

2022-10-27

2022-09-07

683
ABC nauczyciela wspomagającego II - Akty prawne regulujące organizację kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.424e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wspomagający rozpoczynający pracę w klasie integracyjnej lub nauczaniu włączającym

5Agata Samoraj agata.samoraj@wcies.edu.pl

2022-10-27

Zapisz się

684
Współpraca z rodzicami uczniów biorących udział w zajęciach terapii pedagogicznej641e2Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSeminarium

Nauczyciele specjaliści terapii pedagogicznej oraz nauczyciele pracujący z uczniem z ryzykiem dysleksji o krótkim stażu pracy

6Zofia Komorowska zofia.komorowska@wcies.edu.pl

2022-10-27

Zapisz się

685
Spotkania w kręgu z zabawami budującymi dobre relacje w grupie608e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej o krótkim stażu pracy

5Elwira Jeunehomme elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl

2022-10-27

Zapisz się

686
Przygotowanie dziecka do czytania i pisania251e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

2022-10-27

2022-10-20

687
Trening koncentracji uwagi i pamięci w pracy z dziećmi235e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic szkolnych

5Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

2022-10-27

2022-10-13

688
Jakie tajemnice kryje moja dzielnica?631e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele zainteresowani konkursem "Jakie tajemnice kryje moja dzielnica?"

3Grażyna Duszyńska grazyna.duszynska@wcies.edu.pl

2022-10-27

Zapisz się

689
Maturalne rozterki geografów283e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

Nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych

3Marta Czerniak-Czyżniak marta.czerniak.czyzniak@wcies.edu.pl

2022-10-27

2022-10-03

690
Pomysły na Wszystkich Świętych687e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii dla wszystkich typów szkół

5Anna Parfenovich anna.zielinska@wcies.edu.pl

2022-10-27

Zapisz się

691
O sztuce u artystów/artystek403e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

Zainteresowani nauczyciele

12Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-10-27

Zapisz się

692
Sztuka autoprezentacji - wystąpienia publiczne, wystąpienia przed kamerą562e2Projekty oświatoweWarsztat metodyczny

Nauczyciele/Dyrektorzy

5Zbigniew Cybulski zbigniew.cybulski@wcies.edu.pl

2022-10-27

Zapisz się

693
Dyrektor liderem – rozwijanie kompetencji przywódczych. Reagowanie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.679e2Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejKurs doskonalący

Wicedyrektorzy szkół podstawowych z Dzielnicy Warszawa Wola

29Małgorzata Marszałek malgorzata.marszalek@wcies.edu.pl

2022-10-28

Zapisz się

694
Dialog Motywujący692e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci

16Małgorzata Barańska malgorzata.baranska@wcies.edu.pl

2022-10-28

2022-10-18

695
Mały astronom236e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic szkolnych

4Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

2022-10-28

2022-10-14

696
Egzamin maturalny z fizyki od roku szkolnego 2022/2023648e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

Nauczyciele fizyki i inni zainteresowani

3Ewa Sołowiej-Mędrzak ewa.solowiej.medrzak@wcies.edu.pl

2022-10-28

2022-10-07

697
Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów pracujących w szkołach na terenie dzielnicy Białołęka532e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaSieć współpracy i samokształcenia

psycholodzy, pedagodzy pracujący w szkołach dzielnicy Białołęka

40Anna Podgórska anna.podgorska@wcies.edu.pl

2022-10-28

Zapisz się

698
Kompleksowe wspomaganie placówki - OSWG596e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaWspomaganie placówki

Dyrektorzy, nauczyciele OSWG

24Krystyna Marczewska krystyna.marczewska@wcies.edu.pl

2022-10-28

2022-09-15

699
Współpraca pedagoga/psychologa szkolnego, wychowawcy klasy z instytucjami działającym na rzecz pomocy dzieciom326e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs e-learningowy

Pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy klas

20Agnieszka Wardak agnieszka.wardak@wcies.edu.pl

2022-10-29

2022-10-15

700
Współpraca pedagoga/psychologa szkolnego, wychowawcy klasy z instytucjami działającym na rzecz pomocy dzieciom325e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs e-learningowy

Pedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy klas

20Agnieszka Wardak agnieszka.wardak@wcies.edu.pl

2022-10-29

Zapisz się

701
Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na przedmiotach przyrodniczych355e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i inni zainteresowani

3Ewa Sołowiej-Mędrzak ewa.solowiej.medrzak@wcies.edu.pl

2022-10-29

2022-10-08

702
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 293 gr. 1578e13Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Małgorzata Winiarek-Kołucka malgorzata.winiarek@sppc.wcies.edu.pl

2022-10-30

Zapisz się

703
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 293 gr. 2578e14Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Małgorzata Winiarek-Kołucka malgorzata.winiarek@sppc.wcies.edu.pl

2022-10-30

Zapisz się

704
Warszawskie Mistrzostwa Start-up Jump - szkoły podstawowe488e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoZajęcia edukacyjne

zakwalifikowani uczniowie z 7-8 klas szkół podstawowych, opiekunowie zespołów

24Beata Grzelak beata.grzelak@wcies.edu.pl

2022-10-31

2022-10-10

705
A new pet - nowe zwierzątko.703e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychLekcja/zajęcia modelowe

nauczyciele języków obcych

3Dorota Jabłońska dorota.jablonska@wcies.edu.pl

2022-11-02

Zapisz się

706
Vademecum nauczyciela muzyki na wesoło302e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

6Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

2022-11-02

2022-10-20

707
Indywidualizacja pracy w licznej klasie na lekcjach matematyki w szkole podstawowej697e1Szkolenia w zakresie matematyki Lekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele matematyki

3Dorota Swędzikowska dorota.swedzikowska@wcies.edu.pl

2022-11-02

Zapisz się

708
Spotkanie organizacyjne dla Koordynatorów Punktu Informacji i Kariery w projekcie "Sięgnij po więcej"54e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSeminarium

koordynatorzy doradztwa zawodowego realizujący projekt "Sięgnij po więcej"

3Katarzyna Mroczek-Ungier katarzyna.mroczek-ungier@wcies.edu.pl

2022-11-03

wrzesień

709
The Danger of a Single story - Niebezpieczeństwo prostych historii484e2Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języków obcych

4Małgorzata Zasuńska malgorzata.zasunska@wcies.edu.pl

2022-11-03

2022-10-06

710
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3. Berlińskiego Pułku Piechoty gr. 1578e20Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Aleksandra Ośko aleksandra.osko@sppc.wcies.edu.pl

2022-11-03

2022-10-26

711
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3. Berlińskiego Pułku Piechoty gr. 2578e21Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Aleksandra Ośko aleksandra.osko@sppc.wcies.edu.pl

2022-11-03

2022-10-26

712
Praca doradcza z obrazem. Karty wyboru PROFESKI694e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoWarsztat metodyczny

koordynatorzy PIK w projekcie "Warszawa talentów"

4Beata Grzelak beata.grzelak@wcies.edu.pl

2022-11-03

Zapisz się

713
The Danger of a Single Story - Niebezpieczeństwo prostych historii484e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języków obcych

4Małgorzata Zasuńska malgorzata.zasunska@wcies.edu.pl

2022-11-03

Zapisz się

714
Nauka czytania i pisania z wykorzystaniem elementów metody 18 struktur wyrazowych część 2. – od 10. do 18. struktury642e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

Nauczyciele specjaliści terapii pedagogicznej, nauczyciele pracujący z uczniem z ryzykiem dysleksji lub zdiagnozowaną dysleksją rozwojową

18Zofia Komorowska zofia.komorowska@wcies.edu.pl

2022-11-03

Zapisz się

715
Co potrafi chusteczka – pomysły na kreatywne zabawy dla dzieci252e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

2022-11-03

2022-10-27

716
Wypowiedzi pisemne w klasach I-III234e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

16Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

2022-11-03

2022-10-21

717
Wycieczki pieszo-rowerowe z uczniami – przepisy, program, regulaminy i zadania edukacyjne.505e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Konsultacja zbiorowa

Nauczyciele techniki, wychowania fizycznego, edukacji wczesnoszkolnej i zainteresowani rekreacją rowerową

3Teresa Turkowska teresa.turkowska@wcies.edu.pl

2022-11-03

Zapisz się

718
Rejsem po lekcjach muzyki321e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

nauczyciele muzyki wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy, edukatorzy artystyczni

30Monika Jazownik monika.jazownik@wcies.edu.pl

2022-11-03

Zapisz się

719
Metody na "Chochlika"468e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejLekcja/zajęcia modelowe

nauczyciele muzyki wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy, edukatorzy artystyczni

3Monika Jazownik monika.jazownik@wcies.edu.pl

2022-11-03

Zapisz się

720
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole319e2Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

4Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-11-04

Zapisz się

721
Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym - stopień 184e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs doskonalący

Nauczyciele pracujący lub zamierzający rozpocząć pracę z uczniem metodą tutoringu, przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

48Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-11-04

Zapisz się

722
Tutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym - stopień 184e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs doskonalący

Nauczyciele pracujący lub zamierzający rozpocząć pracę z uczniem metodą tutoringu, przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.

48Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-11-04

Zapisz się

723
Kto im da skrzydła?212e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs doskonalący

Nauczyciele klas 1-3

20Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

2022-11-04

Zapisz się

724
Szkoła w dialogu - rodzice i nauczyciele razem dla dziecka w szkole podstawowej700e1Kompleksowy rozwój szkółWspomaganie placówki

nauczyciele, dyrektor

24Teresa Prochowska teresa.prochowska@wcies.edu.pl

2022-11-04

2022-10-26

725
Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole ogólnodostępnej dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym327e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, wychowawcy klas, zainteresowani nauczyciele

8Agnieszka Wardak agnieszka.wardak@wcies.edu.pl

2022-11-05

Zapisz się

726
Nowe techniki rękodzielnicze na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych393e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Warsztat metodyczny

Nauczyciele techniki, edukacji wczesnoszkolnej i świetlicy

10Teresa Turkowska teresa.turkowska@wcies.edu.pl

2022-11-05

Zapisz się

727
Problematyczne używanie Internetu i inne zagrożenia on line. Profilaktyka i wsparcie dzieci i młodzieży.685e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

10Izabela Podsiadło-Dacewicz izabela.dacewicz@wcies.edu.pl

2022-11-06

2022-10-14

728
Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne – istota i zasady pisania wniosków, gr 3111e3Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy wszystkich typów szkół, przedszkoli, zainteresowani ubieganiem się o dofinansowanie działań projektowych w ramach WIE.

7Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-11-07

Zapisz się

729
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju gr. 1578e15Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Aleksandra Ośko aleksandra.osko@sppc.wcies.edu.pl

2022-11-07

2022-10-26

730
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju gr. 2578e16Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Aleksandra Ośko aleksandra.osko@sppc.wcies.edu.pl

2022-11-07

2022-10-26

731
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju gr. 3578e17Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Aleksandra Ośko aleksandra.osko@sppc.wcies.edu.pl

2022-11-07

2022-10-26

732
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 157 im. Adama Mickiewicza gr. 1578e18Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Aleksandra Ośko aleksandra.osko@sppc.wcies.edu.pl

2022-11-07

2022-10-26

733
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 157 im. Adama Mickiewicza gr. 2578e19Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Aleksandra Ośko aleksandra.osko@sppc.wcies.edu.pl

2022-11-07

2022-10-26

734
Rola doradcy zawodowego w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną584e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoWarsztat metodyczny

Koordynatorzy doradztwa zawodowego w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych

14Beata Grzelak beata.grzelak@wcies.edu.pl

2022-11-07

Zapisz się

735
Wielokulturowość w doradztwie zawodowym dla młodzieży654e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoKurs doskonalący

Doradcy zawodowi i inni nauczyciele zainteresowani tematyką

32Hanna Jusis hanna.jusis@wcies.edu.pl

2022-11-07

2022-10-25

736
Praca doradcza z obrazem. Karty wyboru PROFESKI694e2Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoWarsztat metodyczny

koordynatorzy PIK w projekcie "Warszawa talentów"

4Beata Grzelak beata.grzelak@wcies.edu.pl

2022-11-07

Zapisz się

737
Materiały autentyczne na lekcji języka obcego686e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języków obcych wszystkich poziomów edukacyjnych

3Sylwia Szeliga sylwia.szeliga@wcies.edu.pl

2022-11-07

Zapisz się

738
Formularze i ankiety Forms (Microsoft Office 365) w pracy nauczyciela678e2Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

2Agnieszka Gałajda agnieszka.galajda@wcies.edu.pl

2022-11-07

2022-10-26

739
Gry i zabawy interaktywne na zajęciach z języka polskiego176e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

10Grażyna Duszyńska grazyna.duszynska@wcies.edu.pl

2022-11-07

Zapisz się

740
Jak zarządzać własną efektywnością w pracy? - Akademia Zarządzania293e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejWarsztat metodyczny

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-11-08

Zapisz się

741
Jak zarządzać własną efektywnością w pracy? - Akademia Zarządzania293e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejWarsztat metodyczny

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-11-08

Zapisz się

742
Uczeń wielojęzyczny - jak wspierać jego integrację, rozwój i potencjał językowy147e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, pedagodzy szkolni i przedszkolni z wszystkich typów szkół pracujący z dziećmi dla których polski jest jednym z języków rodzimych lub językiem obcym

12Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-11-08

Zapisz się

743
Spotkanie z rodzicami - Talenty Gallupa706e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSeminarium

Rodzice uczniów, którzy biorą udział w diagnozie testem talentów Gallupa

2Aneta Nowakowska aneta.nowakowska@wcies.edu.pl

2022-11-08

2022-11-04

744
Uczeń wielojęzyczny - jak wspierać jego integrację, rozwój i potencjał językowy147e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Nauczyciele, pedagodzy szkolni i przedszkolni z wszystkich typów szkół pracujący z dziećmi dla których polski jest jednym z języków rodzimych lub językiem obcym

12Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-11-08

Zapisz się

745
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 191 im. im. Józefa Ignacego Kraszewskiego gr. 1578e22Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Aleksandra Ośko aleksandra.osko@sppc.wcies.edu.pl

2022-11-08

2022-10-04

746
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 191 im. im. Józefa Ignacego Kraszewskiego gr. 2578e23Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Aleksandra Ośko aleksandra.osko@sppc.wcies.edu.pl

2022-11-08

2022-10-04

747
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 191 im. im. Józefa Ignacego Kraszewskiego gr. 3578e24Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Aleksandra Ośko aleksandra.osko@sppc.wcies.edu.pl

2022-11-08

2022-10-04

748
Wykorzystanie testów podstawowych Skali Inteligencji Wechslera dla Dzieci WISC-V w praktyce klinicznej348e5Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs doskonalący

psychologowie - diagności z poradni psychologiczno-pedagogicznych

16Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-11-08

Zapisz się

749
Laboratoria Przyszłości - wideo w edukacji459e3Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele

12Zbigniew Cybulski zbigniew.cybulski@wcies.edu.pl

2022-11-08

Zapisz się

750
Wideo w edukacji - szybki start na smartfonie461e5Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele

4Zbigniew Cybulski zbigniew.cybulski@wcies.edu.pl

2022-11-08

Zapisz się

751
„Dobry sposób na zadania tekstowe" – wykorzystanie metody kruszenia w edukacji wczesnoszkolnej168e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs e-learningowy (blended)

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

16Katarzyna Pilczuk-Pawłowska katarzyna.pilczuk@wcies.edu.pl

2022-11-08

Zapisz się

752
Test historyczno-literacki w szkolnej praktyce polonistycznej705e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKurs doskonalący

nauczyciele i nauczycielki języka polskiego

16Joanna Karpińska joanna.karpinska@wcies.edu.pl

2022-11-08

Zapisz się

753
Psychoteka. Co dla mojego dziecka jest najważniejsze? Integracja sensomotoryczna w praktyce - w domu, w przedszkolu, w szkole.11e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców, nauczyciele

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-11-08

Zapisz się

754
Psychoteka. Co dla mojego dziecka jest najważniejsze? Integracja sensomotoryczna w praktyce - w domu, w przedszkolu, w szkole.11e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców, nauczyciele

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-11-08

Zapisz się

755
Młodzi w duchu. Sieć współpracy i samokształcenia dla katechetów rozpoczynających nauczanie religii.573e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele religii wszystkich typów szkół do 5 lat stażu pracy.

40Anna Parfenovich anna.zielinska@wcies.edu.pl

2022-11-08

Zapisz się

756
Start-up jump - Przedsiębiorcze środy699e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoZajęcia edukacyjne

uczniowie szkół ponadpodstawowych

2Beata Grzelak beata.grzelak@wcies.edu.pl

2022-11-09

Zapisz się

757
Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcji języka obcego. Dysleksja - kreatywne ćwiczenia dla całej klasy610e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języków obcych wszystkich poziomów edukacyjnych.

3Sylwia Szeliga sylwia.szeliga@wcies.edu.pl

2022-11-09

Zapisz się

758
SuperKatecheciWarszawy574e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaSieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele religii dla wszystkich typów szkół z Warszawy

40Anna Parfenovich anna.zielinska@wcies.edu.pl

2022-11-09

Zapisz się

759
Aplikacje Office 365 wspomagające pracę z uczniami cudzoziemskimi645e2Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

3Agnieszka Gałajda agnieszka.galajda@wcies.edu.pl

2022-11-09

2022-09-29

760
Logopedycznie wszystko gra253e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

2022-11-09

2022-11-02

761
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie - organizacja lekcji WF217e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynający pracę

4Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

2022-11-09

Zapisz się

762
Twórczy nauczyciel świetlicy szkolnej - sieć współpracy341e1Rozwój osobisty i zawodowy nauczycielaSieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

20Joanna Borkowska joanna.borkowska@wcies.edu.pl

2022-11-09

Zapisz się

763
Praca doradcza z obrazem. Karty wyboru PROFESKI694e3Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoWarsztat metodyczny

koordynatorzy PIK w projekcie "Warszawa talentów"

4Beata Grzelak beata.grzelak@wcies.edu.pl

2022-11-10

Zapisz się

764
Nauczyciel w kryzysie emocjonalnym – sygnały świadczące o problemie i formy pomocy450e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWebinarium

psycholodzy i pedagodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele

3Agnieszka Kowalczyk agnieszka.kowalczyk@wcies.edu.pl

2022-11-14

2022-11-01

765
Nauczyciel w kryzysie emocjonalnym – sygnały świadczące o problemie i formy pomocy450e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWebinarium

psycholodzy i pedagodzy szkolni, zainteresowani nauczyciele

3Agnieszka Kowalczyk agnieszka.kowalczyk@wcies.edu.pl

2022-11-14

2022-11-01

766
Trening Pewności Siebie. Program wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej.713e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadry pomocy psychologiczno -pedagogicznej ze szkół i placówek oświatowych.

20Izabela Podsiadło-Dacewicz izabela.dacewicz@wcies.edu.pl

2022-11-14

Zapisz się

767
Wielokulturowość w doradztwie zawodowym dla młodzieży710e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoKurs doskonalący

Doradcy zawodowi i inni nauczyciele zainteresowani tematyką

16Hanna Jusis hanna.jusis@wcies.edu.pl

2022-11-14

2022-11-07

768
W gabinecie pedagoga i psychologa – udzielanie pomocy dziecku krzywdzonemu334e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy i psycholodzy szkolni

8Urszula Klimkowicz urszula.klimkowicz@wcies.edu.pl

2022-11-14

2022-10-24

769
Specjalne potrzeby edukacyjne – diagnozowanie i udzielanie wsparcia. Metodyka projektowania działań379e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

15Ewa Antoszkiewicz ewa.antoszkiewicz@wcies.edu.pl

2022-11-14

Zapisz się

770
Specjalne potrzeby edukacyjne – diagnozowanie i udzielanie wsparcia. Metodyka projektowania działań379e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pracujący z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

15Ewa Antoszkiewicz ewa.antoszkiewicz@wcies.edu.pl

2022-11-14

Zapisz się

771
W gabinecie pedagoga i psychologa – udzielanie pomocy dziecku krzywdzonemu334e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

Pedagodzy i psycholodzy szkolni

8Urszula Klimkowicz urszula.klimkowicz@wcies.edu.pl

2022-11-14

2022-10-24

772
Krótko i na temat. Filmy krótkometrażowe jako narzędzie edukacyjne.702e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychKurs doskonalący

nauczyciele i nauczycielki szkoł podstawowych

32Małgorzata Bazan malgorzata.bazan@wcies.edu.pl

2022-11-14

Zapisz się

773
Lektury w podstawie programowej dla szkół podstawowych – propozycje rozwiązań metodycznych707e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

5Joanna Wenek joanna.wenek@wcies.edu.pl

2022-11-14

Zapisz się

774
Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. W-wy Szkoła z pomysłem – zajęcia instruktażowo - informacyjne74e1Szkolenia interdyscyplinarneKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele, dyrektorzy ze wszystkich typów szkół aplikujący o Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m. st. W-wy Szkoły z pomysłem.

4Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-11-15

Zapisz się

775
Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. W-wy Szkoła z pomysłem – zajęcia instruktażowo - informacyjne74e1Szkolenia interdyscyplinarneKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele, dyrektorzy ze wszystkich typów szkół aplikujący o Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m. st. W-wy Szkoły z pomysłem.

4Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-11-15

Zapisz się

776
Aspekty prawne wykonywania zawodu psychologa i psychoterapeuty371e3Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWebinarium

Psychologowie i psychoterapeuci z poradni psychologiczno-pedagogicznych i szkół, dyrektorzy placówek zatrudniających psychologów i psychoterapeutów

5Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-11-15

2022-10-28

777
Wykorzystanie gry edukacyjnej "Scottie Go" na lekcji informatyki196e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Grażyna Duszyńska grazyna.duszynska@wcies.edu.pl

2022-11-15

2022-10-30

778
Wykorzystanie oprogramowania matematycznego oraz kalkulatorów graficznych do ilustrowania rozwiązań zadań maturalnych134e1Szkolenia w zakresie matematyki Lekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

2Artur Smaga artur.smaga@wcies.edu.pl

2022-11-15

2022-10-28

779
Wykorzystanie oprogramowania matematycznego oraz kalkulatorów graficznych do ilustrowania rozwiązań zadań maturalnych134e1Szkolenia w zakresie matematyki Lekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych

2Artur Smaga artur.smaga@wcies.edu.pl

2022-11-15

2022-10-28

780
Psychoteka. Oswoić ADHD - moje dziecko w szkole i w domu.12e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

Rodzice, przedstawiciele rad rodziców, nauczyciele

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-11-15

Zapisz się

781
Psychoteka. Oswoić ADHD - moje dziecko w szkole i w domu.12e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

Rodzice, przedstawiciele rad rodziców, nauczyciele

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-11-15

Zapisz się

782
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych309e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejWebinarium

kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-11-16

Zapisz się

783
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych309e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejWebinarium

kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-11-16

Zapisz się

784
Jesienna Szkoła dla dyrektorów – Dyrektorzy szkół dzielnicy Ochota711e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

dyrektorzy szkół dzielnicy Ochota

16Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-11-16

Zapisz się

785
Jak wprowadzać do szkoły asystentów kulturowych i jak dalej z nimi współpracować?109e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Nauczyciele, nauczycielki pedagodzy i psychologowie szkolni, dyrektorzy i dyrektorki szkół

4Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-11-16

2022-10-20

786
Jak wprowadzać do szkoły asystentów kulturowych i jak dalej z nimi współpracować?109e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Nauczyciele, nauczycielki pedagodzy i psychologowie szkolni, dyrektorzy i dyrektorki szkół

4Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-11-16

2022-10-20

787
Rola doradcy zawodowego we wspieraniu uczniów zdolnych585e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoWarsztat metodyczny

doradcy zawodowi

6Beata Grzelak beata.grzelak@wcies.edu.pl

2022-11-16

Zapisz się

788
Wyciszające zabawy muzyczno - ruchowe z elementami tańca Montessori, zajęcia dla grupy 4- i 5-latków627e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

4Elwira Jeunehomme elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl

2022-11-16

Zapisz się

789
Ćwiczenia stosowane w terapii ręki u dzieci254e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

2022-11-16

2022-11-02

790
Nauczanie matematyki z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych519e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki szkół podstwowych (klasy 4-8)

10Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

2022-11-16

Zapisz się

791
Zabawy rytmiczne "Body percussion"469e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejWarsztat metodyczny

nauczyciele muzyki wszystkich etapów edukacyjnych, wychowawcy, edukatorzy artystyczni

3Monika Jazownik monika.jazownik@wcies.edu.pl

2022-11-16

Zapisz się

792
Materiały dydaktyczne w pracy z uczniem cudzoziemskim127e1Szkolenia interdyscyplinarneKonsultacja zbiorowa

nauczyciele języka polskiego jako obcego

12Małgorzata Wysokińska malgorzata.wysokinska@wcies.edu.pl

2022-11-17

Zapisz się

793
Materiały dydaktyczne w pracy z uczniem cudzoziemskim127e1Szkolenia interdyscyplinarneKonsultacja zbiorowa

nauczyciele języka polskiego jako obcego

12Małgorzata Wysokińska malgorzata.wysokinska@wcies.edu.pl

2022-11-17

Zapisz się

794
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 202578e25Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Katarzyna Troniewicz-Nobis katarzyna.nobis@wcies.edu.pl

2022-11-17

2022-10-07

795
Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w Programie WARS i SAWA92e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs e-learningowy (blended)

Liderzy, członkowie szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych wszystkich typów szkół i edycji Programu WiS, odpowiedzialni za ewaluację szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

28Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-11-17

Zapisz się

796
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Rozwiń zdolności115e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

6Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-11-17

Zapisz się

797
Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w Programie WARS i SAWA92e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychKurs e-learningowy (blended)

Liderzy, członkowie szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych wszystkich typów szkół i edycji Programu WiS, odpowiedzialni za ewaluację szkolnego programu wspierania uzdolnionych.

28Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-11-17

Zapisz się

798
Laboratorium twórczego myślenia - ćwiczenia kreatywności. Rozwiń zdolności115e1Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychWarsztat metodyczny

Nauczyciele, dyrektorzy, psycholodzy i pedagodzy zainteresowani rozwojem osobistym w zakresie myślenia twórczego, poszukiwaniem inspiracji do innowacyjnych działań.

6Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-11-17

Zapisz się

799
Stosowanie i interpretacja Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży IDS-2 w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej722e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoKurs e-learningowy

psychologowie z warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych

16Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-11-17

Zapisz się

800
Warszawa programuje! Tworzymy gry w języku Python210e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs doskonalący

Szkolenie dla warszawskich nauczycieli informatyki starszych klas szkoły podstawowej, szkół ponadpodstawowych oraz wszystkich innych nauczycieli zainteresowanych programowaniem.

24Urszula Dzwonowska urszula.dzwonowska@wcies.edu.pl

2022-11-17

Zapisz się

801
OneNote oraz Class Notebook - wirtualny notes nauczyciela i zeszyt ucznia563e5Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

3Agnieszka Gałajda agnieszka.galajda@wcies.edu.pl

2022-11-17

2022-10-26

802
Jak współpracować z rodzicami?- propozycje dla nauczycieli o krótkim stażu pracy zawodowej63e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej o stażu 0-5 lat.

5Elwira Jeunehomme elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl

2022-11-17

Zapisz się

803
Jak współpracować z rodzicami?- propozycje dla nauczycieli o krótkim stażu pracy zawodowej63e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej o stażu 0-5 lat.

5Elwira Jeunehomme elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl

2022-11-17

Zapisz się

804
Dziecko nadpobudliwe – trudne prawdy255e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

2022-11-17

2022-11-03

805
Techniki plastyczne pobudzające kreatywność w edukacji wczesnoszkolnej387e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Renata Świderska renata.swiderska@wcies.edu.pl

2022-11-17

Zapisz się

806
Techniki plastyczne pobudzające kreatywność w edukacji wczesnoszkolnej387e2Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Renata Świderska renata.swiderska@wcies.edu.pl

2022-11-17

Zapisz się

807
Wykorzystanie technik arteterapii wzmacniających proces dydaktyczny w klasach 1-3385e2Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Renata Świderska renata.swiderska@wcies.edu.pl

2022-11-17

Zapisz się

808
Uczeń cudzoziemski na lekcjach geografii660e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele geografii

3Marta Czerniak-Czyżniak marta.czerniak.czyzniak@wcies.edu.pl

2022-11-17

2022-10-24

809
Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcji religii w szkole ogólnodostępnej.688e1Szkolenia w zakresie religii, etyki i filozofiiWarsztat metodyczny

Nauczyciele religii dla wszystkich typów szkół

5Anna Parfenovich anna.zielinska@wcies.edu.pl

2022-11-17

Zapisz się

810
Sieć współpracy i samokształcenia dla pedagogów i psychologów pracujących w szkołach531e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaSieć współpracy i samokształcenia

psycholodzy i pedagodzy szkolni

40Anna Podgórska anna.podgorska@wcies.edu.pl

2022-11-17

Zapisz się

811
Język polski jako narzędzie komunikacji716e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci WCIES

16Małgorzata Barańska malgorzata.baranska@wcies.edu.pl

2022-11-18

2022-11-09

812
Warszawa programuje! Grafika wektorowa dla informatyków208e1Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs doskonalący

Szkolenie dla warszawskich nauczycieli informatyki w szkole podstawowej (klasy 7-8) i ponadpodstawowej (klasy 1-3 zakres podstawowy) oraz wszystkich innych nauczycieli zainteresowanych grafiką i progr

24Urszula Dzwonowska urszula.dzwonowska@wcies.edu.pl

2022-11-18

Zapisz się

813
Jak integrować wielokulturową grupę dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym709e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWebinarium

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej

3Elwira Jeunehomme elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl

2022-11-18

Zapisz się

814
Lektury w podstawie programowej dla szkół podstawowych – propozycje rozwiązań metodycznych707e2Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

5Joanna Wenek joanna.wenek@wcies.edu.pl

2022-11-18

Zapisz się

815
Między nauką a zabawą - kuchnia molekularna356e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych ze szkół podstawowych i inni zainteresowani

5Ewa Sołowiej-Mędrzak ewa.solowiej.medrzak@wcies.edu.pl

2022-11-19

2022-10-29

816
Trele pastele-techniki twórczej pracy z dzieckiem59e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej

4Elwira Jeunehomme elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl

2022-11-19

Zapisz się

817
Wybrane regiony Polski w tańcu i piosence242e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlic

6Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

2022-11-19

2022-11-05

818
Matematyka bez prądu - pomysły na aktywizację uczniów194e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych klas IV-VIII

4Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

2022-11-19

Zapisz się

819
Matematyka bez prądu - pomysły na aktywizację uczniów194e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych klas IV-VIII

4Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

2022-11-19

Zapisz się

820
Matematyka bez prądu - pomysły na aktywizację uczniów194e2Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych klas IV-VIII

4Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

2022-11-19

Zapisz się

821
Sieć nauczycieli realizujących projekty współpracy międzynarodowej.717e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Dyrektorzy, nauczyciele

50Ewa Rysińska ewa.rysinska@wcies.edu.pl

2022-11-19

Zapisz się

822
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 339 gr. 1578e26Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Agnieszka Kozakoszczak agnieszka.kozakoszczak@sppc.wcies.edu.pl

2022-11-21

2022-11-21

823
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 339 gr. 2578e27Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Agnieszka Kozakoszczak agnieszka.kozakoszczak@sppc.wcies.edu.pl

2022-11-21

2022-11-21

824
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 339 gr. 3578e28Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Agnieszka Kozakoszczak agnieszka.kozakoszczak@sppc.wcies.edu.pl

2022-11-21

2022-11-21

825
Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Jak przeciwdziałać wykluczeniu i przemocy w szkole? - Szkoła Podstawowa nr 339 gr. 4578e29Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna ze szkół podstawowych w dzielnicach Bemowo, Bielany, Rembertów Mokotów.

24Agnieszka Kozakoszczak agnieszka.kozakoszczak@sppc.wcies.edu.pl

2022-11-21

2022-11-21

826
Laboratoria Przyszłości - druk 3D w edukacji561e3Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejWarsztat metodyczny

Nauczyciele

12Zbigniew Cybulski zbigniew.cybulski@wcies.edu.pl

2022-11-21

Zapisz się

827
Grupowe zajęcia logopedyczne podnoszące sprawność artykulacji oraz rozwój mowy i języka dzieci w młodszym wieku szkolnym.366e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

nauczyciele, wychowawcy świetlicy, specjaliści pracujący z dziećmi w młodszym wieku szkolnym

10Aneta Sokołowska aneta.sokolowska@wcies.edu.pl

2022-11-21

Zapisz się

828
Zajęcia ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej386e2Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Renata Świderska renata.swiderska@wcies.edu.pl

2022-11-21

Zapisz się

829
Praca w klasie wielokulturowej na lekcjach matematyki w szkole podstawowej513e1Szkolenia w zakresie matematyki Konsultacja zbiorowa

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych

4Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

2022-11-21

Zapisz się

830
Krótko i na temat. Jak wykorzystać film do rozmowy z dziećmi. Relacje.715e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówWarsztat metodyczny

Rodzice uczniów i uczennic szkół podstawowych.

3Małgorzata Bazan malgorzata.bazan@wcies.edu.pl

2022-11-21

Zapisz się

831
Sieć współpracy i samokształcenia terapeutów pedagogicznych dzielnicy Warszawa - Ursus683e1Pomoc pedagogiczno-psychologicznaSieć współpracy i samokształcenia

terapeuci pedagogiczni dzielnicy Warszawa Ursus

20Anna Zych anna.zych@wcies.edu.pl

2022-11-21

Zapisz się

832
Jak zarządzać zespołem pracowników? - Akademia Zarządzania294e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejWarsztat metodyczny

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-11-22

Zapisz się

833
Jak zarządzać zespołem pracowników? - Akademia Zarządzania294e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejWarsztat metodyczny

Kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-11-22

Zapisz się

834
Dom Sierot od środka. Inspiracje Korczakowskie we współczesnych placówkach edukacyjnych98e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych, zainteresowani wdrażaniem do pracy wychowawczej wartości pedagogiki Korczakowskiej.

3Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-11-22

Zapisz się

835
Start-up jump - warsztaty719e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoZajęcia edukacyjne

uczniowie szkół ponadpodstawowych

4Beata Grzelak beata.grzelak@wcies.edu.pl

2022-11-22

2022-11-10

836
Dom Sierot od środka. Inspiracje Korczakowskie we współczesnych placówkach edukacyjnych98e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

Nauczyciele, wychowawcy wszystkich typów szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych, zainteresowani wdrażaniem do pracy wychowawczej wartości pedagogiki Korczakowskiej.

3Izabela Witczak izabela.witczak@wcies.edu.pl

2022-11-22

Zapisz się

837
ZERO DAY START - pierwsze kroki z Microsoft 365 (Office 365) w szkole460e3Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs e-learningowy

Wszyscy zainteresowani nauczyciele

8Zbigniew Cybulski zbigniew.cybulski@wcies.edu.pl

2022-11-22

2022-08-25

838
Współpraca doradcy zawodowego z rodzicami38e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoWarsztat metodyczny

Koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi oraz inni nauczyciele zainteresowani tematem

6Grażyna Pawłowska grazyna.pawlowska@wcies.edu.pl

2022-11-22

Zapisz się

839
Jak uczyć dzieci mierzenia długości, wagi, pojemności?57e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej

5Elwira Jeunehomme elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl

2022-11-22

Zapisz się

840
Jak uczyć dzieci mierzenia długości, wagi, pojemności?57e1Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej

5Elwira Jeunehomme elwira.jeunehomme@wcies.edu.pl

2022-11-22

Zapisz się

841
Mierzenie, ważenie i szacowanie w pedagogice wczesnoszkolnej165e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej

16Katarzyna Pilczuk-Pawłowska katarzyna.pilczuk@wcies.edu.pl

2022-11-22

Zapisz się

842
Uczniowie z Ukrainy na lekcjach historii i WOSu/HiTu71e1Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSeminarium

Nauczyciele wszystkich typów szkół, uczący historii i WOSu/HiTu

2Oleksandr Pustovyi oleksandr.pustovyi@wcies.edu.pl

2022-11-22

Zapisz się

843
Zastosowanie myślenia wizualnego podczas lekcji matematyki w szkole podstawowej523e1Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki z klas 4-8 szkół podstawowych

8Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

2022-11-22

Zapisz się

844
Psychoteka. Konflikt? Świetnie, poradzimy sobie.13e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, nauczyciele, przedstawiciele Rad Rodziców

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-11-22

Zapisz się

845
Psychoteka. Konflikt? Świetnie, poradzimy sobie.13e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, nauczyciele, przedstawiciele Rad Rodziców

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-11-22

Zapisz się

846
Etyka zawodu nauczyciela a budowanie wizerunku, autorytetu dyrektora, rady pedagogicznej, placówki320e1Szkolenia dla kierowniczej kadry oświatowejSeminarium

kadra kierownicza szkół i placówek oświatowych

5Beata Łuba beata.luba@wcies.edu.pl

2022-11-23

Zapisz się

847
Domena publiczna – jak legalnie korzystać z zasobów internetu? Propozycje metodyczne.457e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki szkół podstawowych i ponadpodstawowych

4Małgorzata Bazan malgorzata.bazan@wcies.edu.pl

2022-11-23

Zapisz się

848
Domena publiczna – jak legalnie korzystać z zasobów internetu? Propozycje metodyczne.457e1Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczycielki szkół podstawowych i ponadpodstawowych

4Małgorzata Bazan malgorzata.bazan@wcies.edu.pl

2022-11-23

Zapisz się

849
Przygotowanie dziecka do czytania i pisania251e2Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoWarsztat metodyczny

Nauczyciele pedagogiki przedszkolnej

5Sławomira Załęska slawomira.zaleska@wcies.edu.pl

2022-11-23

2022-11-09

850
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej na starcie - TIK, stosować ale jak?216e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejWarsztat metodyczny

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej rozpoczynający pracę

4Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

2022-11-23

Zapisz się

851
Lektury w podstawie programowej dla szkół podstawowych – propozycje rozwiązań metodycznych707e3Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychWarsztat metodyczny

Nauczyciele języka polskiego szkół podstawowych

5Joanna Wenek joanna.wenek@wcies.edu.pl

2022-11-23

Zapisz się

852
Microsoft Forms. Zdalne diagnozowanie potrzeb uczniów i ewaluowanie pracy nauczyciela480e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Kurs doskonalący

Nauczyciele zainteresowani opracowywaniem formularzy badających potrzeby uczniów i formularzy ewaluacyjnych

16Piotr Wróblewski piotr.wroblewski@wcies.edu.pl

2022-11-23

Zapisz się

853
Spotkanie z rodzicami - Talenty Gallupa706e2Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSeminarium

Rodzice uczniów, którzy biorą udział w diagnozie testem talentów Gallupa

2Aneta Nowakowska aneta.nowakowska@wcies.edu.pl

2022-11-24

2022-11-17

854
Projekty europejskie w praktyce.718e1Szkolenia interdyscyplinarneKonferencja

Nauczyciele języków obcych, dyrektorzy, inni nauczyciele realizujący projekty współpracy międzynarodowej.

5Ewa Rysińska ewa.rysinska@wcies.edu.pl

2022-11-24

2022-11-09

855
Radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Grupa wsparcia dla doradców zawodowych545e3Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoKonsultacja zbiorowa

koordynatorzy doradztwa zawodowego i doradcy zawodowi

3Anna Konkel-Zając anna.konkel-zajac@wcies.edu.pl

2022-11-24

Zapisz się

856
Nauczyciel z uczniem w drodze do sukcesu edukacyjnego - przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego na lekcjach biologii440e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych

4Elżbieta Zalewska elzbieta.zalewska@wcies.edu.pl

2022-11-24

2022-09-07

857
ABC nauczyciela wspomagającego III - Jak stworzyć i modyfikować wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.425e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele wspomagający rozpoczynający pracę w klasie integracyjnej lub nauczaniu włączającym

10Agata Samoraj agata.samoraj@wcies.edu.pl

2022-11-24

Zapisz się

858
Jakie tajemnice kryje moja dzielnica?631e2Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKonsultacja zbiorowa

Nauczyciele zainteresowani konkursem "Jakie tajemnice kryje moja dzielnica?"

3Grażyna Duszyńska grazyna.duszynska@wcies.edu.pl

2022-11-24

Zapisz się

859
Matura 2023 z geografii - konstruowanie nowych typów zadań maturalnych290e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele geografii

5Magdalena Zawiła-Niedźwiecka magdalena.zawila.niedzwiecka@wcies.edu.pl

2022-11-24

2022-11-10

860
Nauczyciel na starcie zawodowym420e1Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Konsultacja zbiorowa

nauczyciele techniki, edukacji dla bezpieczeństwa, informatyki i inni zainteresowani nauczyciele

4Beata Przybysz beata.przybysz@wcies.edu.pl

2022-11-24

Zapisz się

861
Kompleksowe wspomaganie placówki-Przedszkole nr 336695e1DydaktycznyWspomaganie placówki

nauczyciele, dyrektor

20Teresa Prochowska teresa.prochowska@wcies.edu.pl

2022-11-24

2022-10-21

862
Sztuka autoprezentacji - wystąpienia publiczne, wystąpienia przed kamerą562e3Projekty oświatoweWarsztat metodyczny

Nauczyciele/Dyrektorzy

5Zbigniew Cybulski zbigniew.cybulski@wcies.edu.pl

2022-11-24

Zapisz się

863
Droga do Szoah - kultura i pedagogika pamięci w edukacji o Holokauście.690e1Szkolenia interdyscyplinarneSeminarium

nauczyciele i nauczycielki języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, HiT, wychowawcy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

26Katarzyna Szczudlińska katarzyna.szczudlinska@wcies.edu.pl

2022-11-25

Zapisz się

864
Egzamin maturalny z chemii od roku szkolnego 2022/2023647e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSeminarium

Nauczyciele chemii i inni zainteresowani

3Ewa Sołowiej-Mędrzak ewa.solowiej.medrzak@wcies.edu.pl

2022-11-25

2022-11-04

865
Jak nauczyć dziecko ze spektrum autyzmu: przegrywania, czekania, dialogu i dzielenia się728e1Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWarsztat metodyczny

nauczyciele i nauczyciele wspomagający pracujący z uczniem ze spektrum autyzmu

8Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-11-25

Zapisz się

866
Matematyka na lekcjach biologii539e1Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychWarsztat metodyczny

Nauczyciele biologii szkół ponadpodstawowych

5Elżbieta Zalewska elzbieta.zalewska@wcies.edu.pl

2022-11-25

Zapisz się

867
O!swój 22 - Spotkanie z innym613e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Zainteresowani nauczyciele wszystkich przedmiotów i etapów edukacyjnych

16Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-11-25

Zapisz się

868
Certyfikowany Praktyk i Trener AHA™ - fotografie, które inspirują.681e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

24Izabela Podsiadło-Dacewicz izabela.dacewicz@wcies.edu.pl

2022-11-26

2022-11-09

869
Rola emocji w życiu i pracy nauczyciela682e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

20Izabela Podsiadło-Dacewicz izabela.dacewicz@wcies.edu.pl

2022-11-26

2022-11-09

870
Problematyczne używanie Internetu i inne zagrożenia on line. Profilaktyka i wsparcie dzieci i młodzieży.685e2Szkolenia interdyscyplinarneWarsztat metodyczny

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

10Izabela Podsiadło-Dacewicz izabela.dacewicz@wcies.edu.pl

2022-11-26

2022-11-09

871
Spotkania z Leonem - profilaktyka agresji dla dzieci w wieku 5-9 lat.714e1Szkolenia interdyscyplinarneKurs doskonalący

Kadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.

20Izabela Podsiadło-Dacewicz izabela.dacewicz@wcies.edu.pl

2022-11-26

2022-11-09

872
Gry matematyczno-logiczne Andrzeja Grabowskiego w szkole podstawowej podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych521e2Szkolenia w zakresie matematyki Warsztat metodyczny

Nauczyciele matematyki w szkole podstawowej uczący w klasach 4-8

6Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

2022-11-26

Zapisz się

873
Sieć współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów pracujących w szkołach dzielnicy Ursus, Włochy, Bemowo701e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

psycholodzy, pedagodzy szkolni

30Agnieszka Kowalczyk agnieszka.kowalczyk@wcies.edu.pl

2022-11-26

Zapisz się

874
Pokazy spektaklu "My, ludzie pandemiczni"586e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejSeminarium

zainteresowani nauczyciele

1Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-11-26

Zapisz się

875
VII Forum nauczycieli plastyki i edukacji plastycznej394e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejForum

Nauczyciele plastyki, edukacji plastycznej, zajęć artystycznych, klas 1-3, świetlicy, przedszkola, edukacji pozaszkolnej

9Katarzyna Jasińska katarzyna.jasinska@wcies.edu.pl

2022-11-26

Zapisz się

876
Pokazy spektaklu "My, ludzie pandemiczni"586e2Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejSeminarium

zainteresowani nauczyciele

1Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-11-27

Zapisz się

877
Typy aktywności zawodowej. Mapy kompetencji724e1Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoKurs doskonalący

koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi i inni zainteresowani nauczyciele

16Marta Kowalczyk marta.kowalczyk@wcies.edu.pl

2022-11-28

2022-11-15

878
Aplikacje Office 365 wspomagające pracę z uczniami cudzoziemskimi645e3Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych.

3Agnieszka Gałajda agnieszka.galajda@wcies.edu.pl

2022-11-28

Zapisz się

879
Aktywizujące metody nauczania w klasach 1 - 3233e1Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejKurs e-learningowy (blended)

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

16Małgorzata Korchowiec malgorzata.korchowiec@wcies.edu.pl

2022-11-28

Zapisz się

880
Przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z matematyki696e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele matematyki szkół podstawowych

15Ewa Janiec ewa.janiec@wcies.edu.pl

2022-11-28

Zapisz się

881
SKRZYDŁA - edukacja plastyczna w klasach 1-3708e1DydaktycznySieć współpracy i samokształcenia

Nauczyciele klas 1-3 oraz wychowawcy świetlic szkolnych

15Bożena Dybowska bozena.dybowska@wcies.edu.pl

2022-11-28

Zapisz się

882
Europejskie obiekty UNESCO w Erasmusie +. Z cyklu: Bogactwo i różnorodność językowa i kulturowa Europy.736e1Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychLekcja/zajęcia modelowe

Nauczyciele: języków obcych, nauczający dwujęzycznie, zainteresowani tematyką różnorodności kulturowej.

3Ewa Rysińska ewa.rysinska@wcies.edu.pl

2022-11-29

Zapisz się

883
Instytucje prawa rodzinnego i opiekuńczego w praktyce pedagoga i psychologa595e2Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoWebinarium

pedagogowie, psychologowie z poradni p-p i szkół, wychowawcy

4Elżbieta Tołwińska-Królikowska elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl

2022-11-29

Zapisz się

884
Niezbędnik aktywnego rodzica. Warszawa Lokalnie. Rada rodziców w placówce oświatowej.Finansowe i poza finansowe możliwości wsparcia działań rad rodziców.14e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-11-29

Zapisz się

885
Niezbędnik aktywnego rodzica. Warszawa Lokalnie. Rada rodziców w placówce oświatowej.Finansowe i poza finansowe możliwości wsparcia działań rad rodziców.14e1Szkolenia dla rodziców i przedstawicieli rad rodzicówSeminarium

rodzice, przedstawiciele rad rodziców

3Ewa Borgosz ewa.borgosz@wcies.edu.pl

2022-11-29

Zapisz się

886
Realizacja autorskiego spektaklu teatralnego na bazie doświadczeń i pomysłów uczestników159e1Szkolenie w zakresie edukacji kulturalnejKurs doskonalący

Nauczyciele prowadzący grupy teatralne, zainteresowani nauczyciele

104Beata Zuziak beata.zuziak@wcies.edu.pl

2022-11-29

Zapisz się

887