Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-

Szanowni Państwo,

w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego uprzejmie informujemy, że wszystkie szkolenia stacjonarne zostają zawieszone do odwołania lub są przekształcane na formę zdalną.

Zapisani uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach.

Szkolenia zdalne znajdują się w zakładce Szkolenia zdalne oraz w zakładkach innych typów szkoleń.


Kurs doskonalącyTrening umiejętności psychospołecznych realizowany w formule treningu interpersonalnego.
Kierownik szkoleniaIzabela Podsiadło-Dacewicz
Adres e-mail
Termin20 - 23 sierpnia 2020
Harmonogram

Aug 20, 2020 9:00 AM-6:00 PM

Aug 21, 2020 9:00 AM-6:00 PM

Aug 22, 2020 9:00 AM-6:00 PM

Aug 23, 2020 9:00 AM-6:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc0/16
Liczba godzin40 godzin
CeleRozwijanie kompetencji interpersonalnych, takich jak:
Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli i uczuć.
Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
Doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania innych, po to żeby lepiej rozumieć innych ludzi i ich potrzeby.
Doskonalenie konstruktywnych zachowań w różnych sytuacjach z ludźmi, związanych z budowaniem kontaktu i porozumieniem z innymi.
Pogłębienie rozumienia swoich relacji z grupą.
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.
Rozwijanie postawy: szacunku i zrozumienia dla różnorodności, wrażliwości na inne osoby.
Doskonalenie umiejętności rozpoznawania swoich emocji i motywów swojego zachowania w przełożeniu na pracę nauczycielską.
Rozwijanie empatii wobec przeżywanych emocji i potrzeb innych.
Poznanie reakcji innych na swoje zachowania, aby lepiej rozumieć swój wpływ na innych ludzi.
Doskonalenie umiejętności przyjmowania i udzielania informacji zwrotnych.
Pogłębienie świadomości swoich mocnych stron.
AdresaciKadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.
Dodatkowe informacjeSzkolenie będzie realizowane stacjonarnie w siedzibie WCIESu. Rozmowy rekrutacyjne będą prowadzone 17-18 sierpnia na Zoomie lub tel. w godz. 13.00-16.00. Osoby zakwalifikowane do udziału w treningu otrzymają maila z linkiem do rozmowy rekrutacyjnej.
Warunki zaliczeniaUdział w rozmowie rekrutacyjnej.100% frekwencja.Wskazane jest, aby osoby uczestniczące w treningu nie zażywały środków zmieniających świadomość.