Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyTrening umiejętności psychospołecznych realizowany w formule treningu interpersonalnego
Kierownik szkoleniaIzabela Podsiadło-Dacewicz
Adres e-mail
Termin18 - 21 sierpnia 2022
Harmonogram

Aug 18, 2022, godz. 9:00 AM-6:00 PM

Aug 19, 2022, godz. 9:00 AM-6:00 PM

Aug 20, 2022, godz. 9:00 AM-6:00 PM

Aug 21, 2022, godz. 9:00 AM-6:00 PM

MiejsceWCIE, ul. Stara 4
Liczba miejsc0/12
Liczba godzin40 godzin dydaktycznych
CeleRozwijanie kompetencji interpersonalnych, takich jak:
Doskonalenie umiejętności wyrażania myśli i uczuć.
Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów.
Doskonalenie umiejętności aktywnego słuchania innych, po to żeby lepiej rozumieć innych ludzi i ich potrzeby.
Doskonalenie konstruktywnych zachowań w różnych sytuacjach z ludźmi, związanych z budowaniem kontaktu i porozumieniem z innymi.
Pogłębienie rozumienia swoich relacji z grupą.
Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.
Rozwijanie postawy: szacunku i zrozumienia dla różnorodności, wrażliwości na inne osoby.
Doskonalenie umiejętności rozpoznawania swoich emocji i motywów swojego zachowania w przełożeniu na pracę nauczycielską.
Rozwijanie empatii wobec przeżywanych emocji i potrzeb innych.
Poznanie reakcji innych na swoje zachowania, aby lepiej rozumieć swój wpływ na innych ludzi.
Doskonalenie umiejętności przyjmowania i udzielania informacji zwrotnych.
Pogłębienie świadomości swoich mocnych stron.
AdresaciKadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.
Dodatkowe informacjeSzkolenie stacjonarne będzie realizowane w siedzibie WCIESu.
Warunki zaliczeniaUdział w 15-20 min. zdalnej rozmowie wprowadzającej do treningu w terminach: 12 lub 16 sierpnia w godz. 8.00-10.00 oraz 17.00-19.00. 100% frekwencja podczas treningu.