Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-

Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego

Początek za: szkolenie trwa

Superwizje dla psychoterapeutów z PPP pracujących w nurcie psychoanalitycznym lub psychodynamicznym

20 września 2022 - 20 czerwca 2023
Lista rezerwowa
Początek za: szkolenie trwa

Superwizje dla psychoterapeutów z PPP pracujących w nurcie poznawczo-behawioralnym

21 września 2022 - 21 czerwca 2023
Lista rezerwowa
Początek za: szkolenie trwa

Superwizja grupowa dla Zespołu Indywidualno-Rodzinnego Poradni MOP

03 marca - 23 czerwca 2023
Liczba miejsc: 2
Początek za: szkolenie trwa

Superwizja pracy terapeutycznej Zespołu Indywidualnego Poradni MOP

10 marca - 16 czerwca 2023
Lista rezerwowa
Początek za: 1 dzień

Zajęcia rewalidacyjne wspierające rozwój ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

29 marca - 19 kwietnia 2023
Lista rezerwowa
Początek za: 8 dni

Praca z dzieckiem i rodzicem w duchu dialogu motywującego

05 kwietnia 2023
Lista rezerwowa
Początek za: 18 dni

Wyrównawcze z matmy - moje ulubione

15 kwietnia 2023
Liczba miejsc: 20
Początek za: 18 dni

Trening Pewności Siebie. Program wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej.

15 - 16 kwietnia 2023
Lista rezerwowa
Początek za: 31 dni

Konsultacje z ekspertem - Prawo rodzinne i opiekuńcze - prawa i obowiązki dyrektora placówki oświatowej

28 kwietnia - 06 czerwca 2023
Liczba miejsc: 17
Początek za: 53 dni

Dyskalkulia - praktyczne metody pracy na lekcjach matematyki i w nauczaniu indywidualnym

20 maja 2023
Liczba miejsc: 20