Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Kurs doskonalącyEdukacja w kontekście migracji. Praca z klasą wielokulturową na zajęciach przedmiotowych. Uwrażliwienie językowo-kulturowe - studia podyplomowe
Kierownik szkoleniaIzabela Witczak
Adres e-mail
Termin07 października 2023 - 26 maja 2024
Harmonogram

Jul 10, 2023, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Aug 10, 2023, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Oct 21, 2023, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Oct 22, 2023, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Apr 11, 2023, godz. 9:00 AM-2:30 PM

May 11, 2023, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Nov 18, 2023, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Nov 19, 2023, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Feb 12, 2023, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Mar 12, 2023, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Dec 16, 2023, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Dec 17, 2023, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Jan 13, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Jan 14, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Mar 2, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Apr 2, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Feb 3, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Mar 3, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Mar 16, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Mar 17, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Jun 4, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Jul 4, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Apr 20, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Apr 21, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Nov 5, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Dec 5, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

May 25, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

May 26, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

MiejsceWszechnica Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, Pl. Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki)/platforma Zoom
Liczba miejsc3/25
Liczba godzin170 godzin dydaktycznych
CelePrzygotowanie nauczycieli do nauczania przedmiotowego na różnych etapach edukacyjnych w oddziałach przygotowawczych i klasach regularnych, w których uczą się cudzoziemcy i osoby z doświadczeniem migracji. Wykształcenie i doskonalenie warsztatu pracy refleksyjnych praktyków, czerpiących przyjemność z wykonywania pracy nauczyciela przedmiotowego w kontekście migracji
AdresaciNauczyciele różnych przedmiotów szkolnych, starszych klas szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, chcący rozszerzyć swoje kompetencje o nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Dodatkowe informacjeAdresatami studiów są nauczyciele chcący zdobyć umiejętności dydaktyczne niezbędne w realizacji procesu dydaktycznego w oddziałach przygotowawczych i klasach, w których uczą się cudzoziemcy i osoby z doświadczeniem migracji. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń oraz akceptacja organizatorów, po zapoznaniu się z listem motywacyjnym uzasadniającym chęć udziału i wykorzystania ww. studiów w pracy zawodowej - link do uzasadnienia - https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=wnq1f2cSi029g4qJgRbJDASBOPAVC6pJhqBTkKgiqDNUOVRJVlE2SlVZV0ZJOUNOTTZZU04wTElFUCQlQCNjPTEu
Warunki zaliczeniaObecność na minimum 80% zajęć, aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie i prezentacja empirycznego projektu dydaktycznego.