Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Superwizja grupowaSuperwizje dla psychoterapeutów z PPP pracujących w podejściu systemowym
Kierownik szkoleniaElżbieta Tołwińska-Królikowska
Adres e-mail
Termin16 września - 09 grudnia 2021
Harmonogram

Sep 16, 2021, godz. 9:00 AM-12:45 PM

Oct 21, 2021, godz. 9:00 AM-12:45 PM

Nov 18, 2021, godz. 9:00 AM-12:45 PM

Sep 12, 2021, godz. 9:00 AM-12:45 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc0/12
Liczba godzin20 godzin dydaktycznych
Cele1. Doskonalenie umiejętności prowadzenia psychoterapii i działań interwencyjnych w placówkach oświatowych poprzez rozwijanie umiejętności identyfikowania i rozumienia problemów dzieci, młodzieży i rodzin oraz stosowania adekwatnych form pomocy.
2. Zapewnienie psychoterapeutom higieny psychicznej.
AdresaciOsoby prowadzące psychoterapię w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w podejściu systemowym
Warunki zaliczeniaObecność podczas min. 3 spotkań