Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyVademecum dyrektora na starcie
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin09 - 18 września 2021
Harmonogram

Sep 9, 2021, godz. 12:30 PM-4:00 PM

Nov 9, 2021, godz. 9:00 AM-3:30 PM

Sep 17, 2021, godz. 9:00 AM-3:30 PM

Sep 18, 2021, godz. 9:00 AM-3:30 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc0/25
Liczba godzin30 godzin dydaktycznych
CeleAktualizacja wiedzy nt. obowiązującego prawa oświatowego i prawa w oświacie, rozwijanie kompetencji kierowania ludźmi, zarządzania placówką oświatową, podniesienie jakości pracy szkoły/ placówki
AdresaciKadra kierownicza wszystkich typów placówek oświatowych o stażu pełnienia funkcji dyrektora do 3 lat
Warunki zaliczenia80% obecność na zajęciach