Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Konsultacja zbiorowaPrawo rodzinne i opiekuńcze - prawa i obowiązki dyrektora placówki oświatowej - konsultacja zbiorowa
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin23 listopada 2023 - 17 kwietnia 2024
Harmonogram

Nov 23, 2023, godz. 9:30 AM-1:30 PM

Feb 14, 2024, godz. 9:30 AM-1:30 PM

Mar 20, 2024, godz. 9:30 AM-1:30 PM

Apr 17, 2024, godz. 9:30 AM-1:30 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc5/25
Liczba godzin20 godzin dydaktycznych
Cele- wsparcie dyrektorów, wicedyrektorów w pełnieniu ich funkcji, kontaktach z rodzicami, zwiększenie bezpieczeństwa uczniów
- poszerzenie i aktualizacja wiedzy dot. regulacji prawnych w obszarze relacji rodzice-dzieci, władzy rodzicielskiej,
- analiza przykładów z praktyki szkolnej, w których mają zastosowanie przepisy prawa rodzinnego i opiekuńczego,
- przedstawienie obowiązków szkoły w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego
- wymiana doświadczeń, wspólne poszukiwanie rozwiązań
AdresaciKadra kierownicza placówek oświatowych
Warunki zaliczenia80% udział w zajęciach