Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Kurs doskonalącyTutoring jako metoda pracy z uczniem zdolnym – stopień 2
Kierownik szkoleniaIzabela Witczak
Adres e-mail
Termin03 marca - 22 kwietnia 2023
Harmonogram

Mar 3, 2023, godz. 12:00 PM-6:30 PM

Apr 3, 2023, godz. 9:00 AM-3:30 PM

Mar 25, 2023, godz. 9:00 AM-3:30 PM

Mar 26, 2023, godz. 9:00 AM-3:30 PM

Apr 21, 2023, godz. 12:00 PM-6:30 PM

Apr 22, 2023, godz. 9:00 AM-3:30 PM

MiejsceWCIES, ul. Stara 4
Liczba miejsc7/26
Liczba godzin48 godzin dydaktycznych
CeleWsparcie tutorów w ich praktyce zawodowej i jej doskonaleniu.
Wzbogacenie wiedzy na temat procesu tutoringu, form i metod pracy tutora.
Doskonalenie umiejętności nauczycieli prowadzących tutoring szkolny lub przygotowujących się do wdrożenia tutoringu w zakresie pracy metodą tutoringu.
Podniesienie jakości pracy tutorów.
AdresaciNauczyciele pracujący lub zamierzający rozpocząć pracę z uczniem metodą tutoringu, przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
Dodatkowe informacjeZajęcia dedykowane są osobom posiadającym podstawową wiedzę nt. tutoringu oraz prowadzącym tutoring szkolny (sprawującym opiekę tutorską nad uczennicami/uczniami). Adresujemy je do uczestników organizowanych przez WCIES w ostatnich latach szkoleń bazowych (tzw. I stopień, min. 21 godz.), które dostarczały wiedzy i kompetencji w obszarze pracy z uczniami metodą tutoringu. Wypełniając zgłoszenie, aplikujący proszeni są o podanie informacji potwierdzających ww. wymagania.
Warunki zaliczenia90% obecności; aktywny udział w szkoleniu