Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Kurs doskonalącyEdukacja w kontekście migracji. Praca z grupą wielokulturową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Otwarcie na język i kulturę - studia podyplomowe
Kierownik szkoleniaIzabela Witczak
Adres e-mail
Termin14 października 2023 - 26 maja 2024
Harmonogram

Oct 14, 2023, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Oct 15, 2023, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Oct 28, 2023, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Oct 29, 2023, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Apr 11, 2023, godz. 9:00 AM-2:30 PM

May 11, 2023, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Nov 25, 2023, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Nov 26, 2023, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Sep 12, 2023, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Oct 12, 2023, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Dec 16, 2023, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Dec 17, 2023, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Jan 13, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Jan 14, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Oct 2, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Nov 2, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Sep 3, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Oct 3, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Mar 23, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Mar 24, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Apr 13, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Apr 14, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Apr 27, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Apr 28, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

May 18, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

May 19, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

May 25, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

May 26, 2024, godz. 9:00 AM-2:30 PM

MiejsceWszechnica Polskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie, Pl. Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki)/platforma Zoom
Liczba miejsc0/25
Liczba godzin170 godzin dydaktycznych
CelePrzygotowanie nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych do pracy w środowisku różnojęzycznym i różnokulturowym. Wykształcenie i doskonalenie warsztatu pracy refleksyjnych praktyków, czerpiących przyjemność z wykonywania pracy nauczyciela przedszkolnego i pracującego z młodszymi dziećmi ze szkół podstawowych w kontekście migracji.
AdresaciNauczyciele przedszkolni i wczesnoszkolni chcący rozszerzyć swoje kompetencje o nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego
Dodatkowe informacjeStudia adresujemy do nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych chcących rozszerzyć swoje umiejętności dydaktyczne niezbędne w pracy z grupami różnojęzycznymi i różnokulturowymi. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń oraz akceptacja organizatorów, po zapoznaniu się z listem motywacyjnym uzasadniającym chęć udziału i wykorzystania ww. studiów w pracy zawodowej - link do uzasadnienia
Warunki zaliczeniaObecność na minimum 80% zajęć, aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie i prezentacja empirycznego projektu dydaktycznego.