Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącySzkolny program wspierania uzdolnionych
Kierownik szkoleniaIzabela Witczak
Adres e-mail
Termin04 - 23 lutego 2021
Harmonogram

Apr 2, 2021 3:00 PM-7:00 PM

Feb 19, 2021 3:00 PM-7:00 PM

Feb 23, 2021 3:00 PM-7:00 PM

Miejsceszkolenie online
Liczba miejsc0/20
Liczba godzin20 godzin
CeleDostarczenie podstawowych informacji nt. pracy z uczniem zdolnym oraz przygotowanie przedstawicieli szkół aplikujących w roku szkolnym 2019/2020 o Certyfikat Prezydenta m.st. W-wy WARS i SAWA do opracowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych.
AdresaciNauczyciele, dyrektorzy. Liderzy, członkowie szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych ze wszystkich typów szkół, aplikujących do XII edycji Programu WARS i SAWA.
Dodatkowe informacjeW ramach 20 godz. kursu odbędą się: 3 zdalne spotkania seminaryjno-warsztatowe (MSTeams) oraz praca własna uczestników (zadanie domowe z możliwością jego konsultacji). Osoby zakwalifikowane otrzymają emailem link do zajęć w sieci.
Warunki zaliczenia90 % udziału w zajęciach