Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącySzkolny program wspierania uzdolnionych
Kierownik szkoleniaIzabela Witczak
Adres e-mail
Termin18 lutego - 10 marca 2022
Harmonogram

Feb 18, 2022, godz. 2:00 PM-7:00 PM

Jan 3, 2022, godz. 2:00 PM-7:00 PM

Oct 3, 2022, godz. 4:30 PM-7:30 PM

MiejsceWCIES, ul. Stara 4/zdalne
Liczba miejsc0/30
Liczba godzin20 godzin dydaktycznych
CeleDostarczenie podstawowych informacji nt. pracy z uczniem zdolnym oraz przygotowanie przedstawicieli szkół aplikujących w roku szkolnym 2021/2022 o Certyfikat Prezydenta m.st. W-wy WARS i SAWA do opracowania szkolnego programu wspierania uzdolnionych.
AdresaciNauczyciele, dyrektorzy. Liderzy, członkowie szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych ze wszystkich typów szkół, aplikujących do XIII edycji Programu WARS i SAWA.
Dodatkowe informacjeW ramach 20 godz. kursu odbędą się 3 spotkania seminaryjno-warsztatowe. W związku z sytuacją pandemiczną zajęcia będą realizowane w trybie online (MSTeams) w godz. 14.00-19.00 (dwa spotkania) oraz 16.30 - 19.30 (spotkanie trzecie)
Warunki zaliczenia90 % udziału w zajęciach