Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
WebinariumOcenianie uczniów-zapisy w dokumentacji szkolnej. Nadzór dyrektora szkoły nad procesem oceniania uczniów
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin24 kwietnia 2024
Harmonogram

Apr 24, 2024, godz. 9:00 AM-12:00 PM

Miejsceonlinie
Liczba miejsc17/45
Liczba godzin4.00 godziny dydaktyczne
CelePrzypomnienie najważniejszych uregulowań prawnych dotyczących oceniania szkolnego
Doskonalenie kompetencji w zakresie nadzorowania procesu oceniania uczniów
Adresacikadra kierownicza szkół
Warunki zaliczeniaudział w zajęciach