Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Konsultacja eksperckaRadzenie sobie w trudnych sytuacjach. Grupa wsparcia dla doradców zawodowych
Kierownik szkoleniaAnna Jaworska
Adres e-mail
Termin30 września 2021
Harmonogram

Sep 30, 2021, godz. 2:30 PM-5:30 PM

Miejsceonline
Liczba miejsc0/12
Liczba godzin4 godziny dydaktyczne
CeleDefiniowanie i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w kontakcie z uczniem podczas konsultacji indywidualnych i grupowych oraz w kontakcie z rodzicami
Adresacikoordynatorzy doradztwa zawodowego i doradcy zawodowi
Warunki zaliczeniaudział w spotkaniu