Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
SeminariumProcedura "Niebieskie Karty" w oświacie
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin22 marca 2023
Harmonogram

Mar 22, 2023, godz. 9:30 AM-1:30 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc2/25
Liczba godzin5 godzin dydaktycznych
CeleDoskonalenie kompetencji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz procedury Niebieskie Karty
Przygotowanie do reagowania w przypadku podejrzenia przemocy wobec ucznia
Poznanie zasad funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych
AdresaciKadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Warunki zaliczenia100% obecność na zajęciach