Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
SeminariumProcedura "Niebieskie Karty" w oświacie
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin23 marca 2022
Harmonogram

Mar 23, 2022, godz. 9:30 AM-1:30 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc10/25
Liczba godzin4 godziny dydaktyczne
CeleDoskonalenie kompetencji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz procedury Niebieskie Karty
Przygotowanie do reagowania w przypadku podejrzenia przemocy wobec ucznia
Poznanie zasad funkcjonowania Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych
AdresaciKadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Warunki zaliczenia100% obecność na zajęciach