Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs e-learningowy (asynchroniczny-synchroniczny)Laboratorium Ewaluacji. Ewaluacja w Programie WARS i SAWA
Kierownik szkoleniaIzabela Witczak
Adres e-mail
Termin19 listopada - 11 grudnia 2020
Harmonogram

Nov 19, 2020 4:00 PM-7:30 PM

Nov 20, 2020 4:00 PM-7:30 PM

Oct 12, 2020 4:00 PM-7:30 PM

Nov 12, 2020 4:00 PM-7:30 PM

Miejsceszkolenie online
Liczba miejsc8/25
Liczba godzin28 godzin
CelePrzygotowanie przedstawicieli szkół do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej 4-letniego programu wspierania uzdolnionych; zdobycie wiedzy na temat poszczególnych etapów procesu ewaluacji programu edukacyjnego.
AdresaciLiderzy, członkowie szkolnych zespołów wspierania uzdolnionych wszystkich typów szkół i edycji Programu WiS, odpowiedzialni za ewaluację szkolnego programu wspierania uzdolnionych.
Dodatkowe informacjeW ramach kursu online odbywają się: 4 zdalne spotkania seminaryjno-warsztatowe, praca własna uczestników nad projektem ewaluacji spwu, konsultacje indywidualne i zbiorowe. Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach otrzymają linki do spotkań w sieci.
Warunki zaliczenia90 % obecności i udziału w zajęciach