Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Warsztat metodycznyUczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcji geografii
Kierownik szkoleniaMarta Czerniak-Czyżniak
Adres e-mail
Termin10 grudnia 2021
Harmonogram

Oct 12, 2021, godz. 2:30 PM-7:00 PM

MiejsceWCIES
Liczba miejsc20/25
Liczba godzin6 godzin dydaktycznych
CelePogłębienie wiedzy w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia.
Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie pracy z uczniem o różnych potrzebach edukacyjnych.
AdresaciNauczyciele geografii i innych przedmiotów przyrodniczych
Warunki zaliczeniaObecność podczas zajęć