Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Sieć współpracy i samokształceniaSieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wspomagających.
Kierownik szkoleniaAgata Samoraj
Adres e-mail
Termin20 października 2022 - 23 czerwca 2023
Harmonogram

Oct 20, 2022-Jun 23, 2023, godz. 3:00 PM-6:00 PM

MiejsceSzkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41/WCIES/on-line/platforma Moodle
Liczba miejsc0/25
Liczba godzin30 godzin dydaktycznych
Cele1. Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli wspomagających pracujących z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli wspomagających pracujących w stołecznych placówkach oświatowych.
3. Podniesienie jakości edukacji ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. Pokazanie przykładów dobrej praktyki w zakresie pracy w klasie integracyjnej lub realizującej kształcenie włączające.
Adresacinauczyciele wspomagający
Warunki zaliczeniaobecność na co najmniej 60% spotkań