Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Sieć współpracy i samokształceniaSieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wspomagających
Kierownik szkoleniaAgata Samoraj
Adres e-mail
Termin11 października 2023 - 22 maja 2024
Harmonogram

Nov 10, 2023-May 22, 2024, godz. 4:00 PM-7:00 PM

MiejsceWCIES ul.Stara 4, aplikacja Teams, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 ul. Drewniana 8
Liczba miejsc0/20
Liczba godzin24 godziny dydaktyczne
Cele1. Podniesienie kompetencji metodycznych nauczycieli wspomagających pracujących z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Wymiana doświadczeń zawodowych nauczycieli wspomagających pracujących w stołecznych placówkach oświatowych.
3. Podniesienie jakości edukacji ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
4. Pokazanie przykładów dobrej praktyki w zakresie pracy w klasie integracyjnej lub realizującej kształcenie włączające.
Adresacinauczyciele wspomagający
Dodatkowe informacjePierwsze spotkanie Sieci odbędzie 11.10.23 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 przy ul. Drewnianej 8 o godz: 16.00
Warunki zaliczeniaobecność na co najmniej 50% spotkań