Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyRozwiązywanie konfliktów metodą negocjacji nastawionych na współpracę
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin18 lutego - 12 marca 2021
Harmonogram

Feb 18, 2021 9:00 AM-1:00 PM

Apr 3, 2021 9:00 AM-1:00 PM

Dec 3, 2021 9:00 AM-12:00 PM

Miejsceon-line
Liczba miejsc0/16
Liczba godzin12 godzin
CeleWyposażenie w wiedzę na temat różnych rodzajów konfliktów, mechanizmów ich powstawania oraz różnych strategii rozwiązywania sytuacji konfliktowych
• Ocena własnych zasobów i barier w konstruktywnym rozwiązywaniu sporów
• Przygotowanie do prowadzenia negocjacji opartych na współpracy
• Wyposażenie w umiejętność przeprowadzenia rozmowy negocjacyjnej jako metody rozwiązywania konfliktu
• Poznanie zasad prowadzenia mediacji 
• Utrwalenie stosowania prawidłowej komunikacji w rozmowach negocjacyjnych
AdresaciKadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczenia100%udział w zajęciach