Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyRozwiązywanie konfliktów metodą negocjacji nastawionych na współpracę
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin05 - 19 grudnia 2019
Harmonogram

May 12, 2019 9:00 AM-2:00 PM

Dec 19, 2019 9:00 AM-2:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc10/22
Liczba godzin12 godzin
CeleWyposażenie w wiedzę na temat różnych rodzajów konfliktów, mechanizmów ich powstawania oraz różnych strategii rozwiązywania sytuacji konfliktowych
•Ocena własnych zasobów i barier w konstruktywnym rozwiązywaniu sporów
•Przygotowanie do prowadzenia negocjacji opartych na współpracy
• Wyposażenie w umiejętność przeprowadzenia rozmowy negocjacyjnej jako metody rozwiązywania konfliktu
• Poznanie zasad prowadzenia mediacji 
• Utrwalenie stosowania prawidłowej komunikacji w rozmowach negocjacyjnych
AdresaciKadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Dodatkowe informacjeZajęcia adresowane do absolwentów kursu "Skuteczna komunikacja w zarządzaniu placówką"
Warunki zaliczenia100%udział w zajęciach