Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
KonferencjaObecny! Obecna! Uważność w edukacji. Jak wzmacniać odporność psychiczną dzieci i kadry pedagogicznej?
Kierownik szkoleniaJoanna Szeluga
Adres e-mail
Termin21 maja 2024
Harmonogram

May 21, 2024, godz. 9:30 AM-7:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc28/100
Liczba godzin11.00 godzin dydaktycznych
CelePoszerzenie wiedzy na temat tego, czym jest podejście uważności i współczucia i jaki ma wpływ na redukcję stresu i budowanie odporności psychicznej.
Kształcenie umiejętności prowadzenia ćwiczeń i praktyk z zakresu uważności i współczucia.
Zapoznanie osób uczestniczących z modelem budowania poczucia własnej wartości u dzieci.
Adresacikadra pedagogiczna i psychologiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych
Warunki zaliczenia80% frekwencja