Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-

Szanowni Państwo,

w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego uprzejmie informujemy, że wszystkie szkolenia stacjonarne zostają zawieszone do odwołania lub są przekształcane na formę zdalną.

Zapisani uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach.

Szkolenia zdalne znajdują się w zakładce Szkolenia zdalne oraz w zakładkach innych typów szkoleń.


Kurs doskonalącyMediacje w szkole
Kierownik szkoleniaIzabela Podsiadło-Dacewicz
Adres e-mail
Termin31 stycznia - 30 maja 2020
Harmonogram

Jan 31, 2020 2:00 PM-6:00 PM

Jan 2, 2020 9:00 AM-5:00 PM

Jun 3, 2020 2:00 PM-6:00 PM

Jul 3, 2020 9:00 AM-5:00 PM

Mar 27, 2020 2:00 PM-6:00 PM

Mar 28, 2020 9:00 AM-5:00 PM

Apr 24, 2020 2:00 PM-6:00 PM

Apr 25, 2020 9:00 AM-5:00 PM

May 15, 2020 2:00 PM-6:00 PM

May 16, 2020 9:00 AM-5:00 PM

May 29, 2020 2:00 PM-6:00 PM

May 30, 2020 9:00 AM-5:00 PM

MiejsceWCIES, ul. Stara 4
Liczba miejsc0/20
Liczba godzin84 godziny
CeleRozwój kompetencji związanych z rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych z wykorzystaniem mediacji.
Przygotowanie osób uczestniczących do wykorzystywania procedury mediacji lub jej elementów w swojej codziennej pracy w szkole/placówce z uczennicami/uczniami, współpracowniczkami/współpracownikami i rodzicami.
Promocja mediacji jako formy rozwiązywania sytuacji konfliktowych w środowisku oświatowym, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rówieśniczych.
AdresaciKadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczeniaUdział w przynajmniej 90% zajęć dydaktycznych. Realizacja projektu/zadania edukacyjnego związanego z promocją mediacji w swoim środowisku pracy. Wprowadzenie mediacji do miejsc pracy uczestniczek/uczestników. Dobre praktyki - realizacja projektu, zadania edukacyjnego promującego mediacje w miejscach pracy osób uczestniczących w kursie (min. 3 godz.)