Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Kurs doskonalącyMediacje w szkole
Kierownik szkoleniaIzabela Podsiadło-Dacewicz
Adres e-mail
Termin09 grudnia 2023 - 21 kwietnia 2024
Harmonogram

Sep 12, 2023, godz. 9:00 AM-3:00 PM

Oct 12, 2023, godz. 9:00 AM-3:00 PM

Jan 13, 2024, godz. 9:00 AM-3:00 PM

Jan 14, 2024, godz. 9:00 AM-3:00 PM

Oct 2, 2024, godz. 9:00 AM-3:00 PM

Nov 2, 2024, godz. 9:00 AM-3:00 PM

Sep 3, 2024, godz. 9:00 AM-3:00 PM

Oct 3, 2024, godz. 9:00 AM-3:00 PM

Jun 4, 2024, godz. 9:00 AM-3:00 PM

Jul 4, 2024, godz. 9:00 AM-3:00 PM

Apr 20, 2024, godz. 9:00 AM-3:00 PM

Apr 21, 2024, godz. 9:00 AM-3:00 PM

MiejsceWCIES, ul. Stara 4
Liczba miejsc0/20
Liczba godzin84 godziny dydaktyczne
CeleRozwój kompetencji związanych z rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych z wykorzystaniem mediacji.
Przygotowanie osób uczestniczących do wykorzystywania procedury mediacji lub jej elementów w swojej codziennej pracy w szkole/placówce z uczennicami/uczniami, współpracowniczkami/współpracownikami i rodzicami.
Promocja mediacji jako formy rozwiązywania sytuacji konfliktowych w środowisku oświatowym, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rówieśniczych.
AdresaciKadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.
Warunki zaliczeniaUdział w przynajmniej 90% zajęć dydaktycznych. Realizacja projektu/zadania edukacyjnego związanego z promocją mediacji w swoim środowisku pracy. Wprowadzenie mediacji do miejsc pracy uczestniczek/uczestników. Dobre praktyki - realizacja projektu, zadania edukacyjnego promującego mediacje w miejscach pracy osób uczestniczących w kursie (min. 3 godz.)