Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyMediacje w szkole
Kierownik szkoleniaIzabela Podsiadło-Dacewicz
Adres e-mail
Termin11 grudnia 2021 - 10 kwietnia 2022
Harmonogram

Nov 12, 2021, godz. 10:00 AM-3:30 PM

Dec 12, 2021, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Aug 1, 2022, godz. 10:00 AM-3:30 PM

Sep 1, 2022, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Jan 29, 2022, godz. 10:00 AM-3:30 PM

Jan 30, 2022, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Feb 19, 2022, godz. 10:00 AM-3:30 PM

Feb 20, 2022, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Mar 19, 2022, godz. 10:00 AM-3:30 PM

Mar 20, 2022, godz. 9:00 AM-2:30 PM

Sep 4, 2022, godz. 10:00 AM-3:30 PM

Oct 4, 2022, godz. 9:00 AM-2:30 PM

MiejsceWCIES, ul. Stara 4
Liczba miejsc1/16
Liczba godzin84 godziny dydaktyczne
CeleRozwój kompetencji związanych z rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych z wykorzystaniem mediacji.
Przygotowanie osób uczestniczących do wykorzystywania procedury mediacji lub jej elementów w swojej codziennej pracy w szkole/placówce z uczennicami/uczniami, współpracowniczkami/współpracownikami i rodzicami.
Promocja mediacji jako formy rozwiązywania sytuacji konfliktowych w środowisku oświatowym, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji rówieśniczych.
AdresaciKadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych oraz kadry pomocy społecznej.
Dodatkowe informacjeW zależności od sytuacji epidemiologicznej zajęcia zaplanowane w formie stacjonarnej mogą być częściowo realizowane zdalnie.
Warunki zaliczeniaUdział w przynajmniej 90% zajęć dydaktycznych.Realizacja projektu/zadania edukacyjnego związanego z promocją mediacji w swoim środowisku pracy. Wprowadzenie mediacji do miejsc pracy uczestniczek/uczestników. Dobre praktyki - realizacja projektu, zadania edukacyjnego promującego mediacje w miejscach pracy osób uczestniczących w kursie (min. 3 godz.)