Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Sieć współpracy i samokształceniaKreatywny nauczyciel i kreatywny uczeń na zajęciach technicznych.
Kierownik szkoleniaTeresa Turkowska
Adres e-mail
Termin30 września 2021 - 12 maja 2022
Harmonogram

Sep 30, 2021-Dec 5, 2022, godz. 4:30 PM-7:00 PM

MiejsceOnline
Liczba miejsc0/15
Liczba godzin36 godzin dydaktycznych
CelePodnoszenie kompetencji uczestników sieci w zakresie rozwijania postawy kreatywności uczniów i wykorzystania twórczego potencjału. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, zespołowe wypracowanie rozwiązań, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami podczas spotkań osobistych i korzystania z narzędzi multimedialnych. Doskonalenie umiejętności planowania i realizowania technicznych działań uczniów.
AdresaciNauczyciele techniki, edukacji technicznej w klasach I-III i świetlicy.
Dodatkowe informacjeLink do spotkania zostanie przesłany 29 września.
Warunki zaliczenia80-100% obecności - zaświadczenie, 50-79% - poświadczenie udziału w sieci. Wykonanie zadań.