Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Warsztat metodycznyJak napisać dostosowanie treści i sposobu nauczania, dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, na lekcjach religii.
Kierownik szkoleniaAnna Parfenovich
Adres e-mail
Termin19 września 2023
Harmonogram

Sep 19, 2023, godz. 5:00 PM-9:00 PM

Miejsceon-line
Liczba miejsc2/20
Liczba godzin5 godzin dydaktycznych
CeleZapoznanie nauczycieli religii z zapisami w opiniach i orzeczeniach dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Przedstawienie najczęściej występujących form niepełnosprawności i zaburzeń dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Kształcenie umiejętności nauczycieli religii tworzenia dostosowania treści i sposobu nauczania przedmiotu.
AdresaciNauczyciele religii dla wszystkich typów szkół
Warunki zaliczeniaAktywny udział w warszatatach