Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Warsztat metodycznyJak napisać dostosowanie treści i sposobu nauczania, dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, na lekcjach religii.
Kierownik szkoleniaAnna Parfenovich
Adres e-mail
Termin29 września 2022
Harmonogram

Sep 29, 2022, godz. 5:00 PM-8:00 PM

Miejsceon-line
Liczba miejsc0/20
Liczba godzin5 godzin dydaktycznych
CeleZapoznanie nauczycieli religii z zapisami w opiniach i orzeczeniach dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Przedstawienie najczęściej występujących form niepełnosprawności i zaburzeń dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
Kształcenie umiejętności nauczycieli religii tworzenia dostosowania treści i sposobu nauczania przedmiotu.
AdresaciNauczyciele religii dla wszystkich typów szkół
Warunki zaliczeniaAktywny udział w warszatatach