Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyInterwencja kryzysowa w pracy z dzieckiem i klasą.
Kierownik szkoleniaIzabela Podsiadło-Dacewicz
Adres e-mail
Termin27 czerwca - 01 lipca 2022
Harmonogram

Jun 27, 2022, godz. 9:00 AM-6:00 PM

Jun 28, 2022, godz. 9:00 AM-6:00 PM

Jun 29, 2022, godz. 9:00 AM-6:00 PM

Jun 30, 2022, godz. 9:00 AM-6:00 PM

Jan 7, 2022, godz. 9:00 AM-6:00 PM

MiejsceWCIES, ul. Stara 4
Liczba miejsc0/25
Liczba godzin60 godzin dydaktycznych
CelePoszerzenie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności przydatnych w pracy dzieckiem i klasą w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych w zakresie interwencji kryzysowej oraz podstawowej pomocy psychologicznej.
Zakres tematyczny kursu obejmuje następujące zagadnienia:
1. Wprowadzenie do interwencji kryzysowej.
2. Osoba z zaburzeniami afektu, lękowymi, tendencjami do zaburzeń osobowości w podstawowej pomocy psychologicznej.
3. Suicydologia i przeciwdziałanie zamachom samobójczym.
4. Psychotraumatologia i praca z traumą.
5. Wybrane zagadnienia psychoseksulności a interwencja kryzysowa.
6. Współpraca interdyscyplinarna w interwencji kryzysowej.
7. Komunikacja w interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej.
8. Odporność na stres.
9. Przeciwdziałanie przemocy domowej i agresji rówieśniczej.
10. Procedura "Niebieskiej Karty".
AdresaciKadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych.
Dodatkowe informacjeKurs kończy się uzyskaniem certyfikatu interwenta kryzysowego/interwentki kryzysowej. Preferowanym warunkiem związanym z uczestnictwem w kursie jest praca w placówce oświatowej z dziećmi lub młodzieżą.
Warunki zaliczenia100% frekwencja.