Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
ForumForum praktyka specjalisty pracującego z dziećmi w spektrum autyzmu
Kierownik szkoleniaAneta Sokołowska
Adres e-mail
Termin27 listopada 2023 - 15 kwietnia 2024
Harmonogram

Nov 27, 2023, godz. 4:15 PM-7:15 PM

Aug 1, 2024, godz. 4:15 PM-7:15 PM

May 2, 2024, godz. 4:15 PM-7:15 PM

Apr 15, 2024, godz. 4:15 PM-7:15 PM

MiejscePoradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 18, ul. Koncertowa 4, 02-787, Warszawa
Liczba miejsc0/25
Liczba godzin16 godzin dydaktycznych
Cele- Wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy członkami grupy.
- Poszukiwanie kreatywnych działań i sposobów ich realizacji w pracy terapeutycznej z dziećmi z autyzmem.
- Omawianie dobrych praktyk terapeutycznych.
- Wzbogacanie wiedzy uczestników forum.
- Holistyczne spojrzenie na dziecko z uwzględnieniem doświadczeń różnych specjalistów uczestniczących w forum.
Adresacilogopedzi, pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele pracujący z dziećmi z autyzmem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Dodatkowe informacje4 spotkania
Warunki zaliczenia80% obecności