Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Warsztat metodycznyDiagnoza specyficznych trudności w uczeniu się oraz deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych. Baterie I.B.E.
Kierownik szkoleniaAnna Zych
Adres e-mail
Termin22 października - 03 listopada 2021
Harmonogram

Oct 22, 2021, godz. 9:00 AM-4:00 PM

Mar 11, 2021, godz. 3:00 PM-5:30 PM

MiejscePPP nr 13 Odrowąża 23/zdalnie
Liczba miejsc6/15
Liczba godzin12 godzin dydaktycznych
Cele-zapoznanie z narzędziami diagnozy specjalistycznej,
-omówienie kryteriów diagnostycznych specyficznych trudności w uczeniu się
Adresacipedagodzy - diagności poradni psychologiczno-pedagogicznych
Dodatkowe informacjeuczestnik szkolenia powinien mieć dostęp do Baterii I.B.E (BTF, BTCZ, BTP) w Poradni, w której pracuje
Warunki zaliczeniaprzeprowadzenie diagnozy pedagogicznej Bateriami I.B.E i dokonanie opisu wyników badania dziecka