Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
Konsultacja zbiorowaDiagnoza przedszkolna – predyktory prawidłowego nabywania umiejętności czytania i pisania
Kierownik szkoleniaAnna Zych
Adres e-mail
Termin12 października 2023
Harmonogram

Dec 10, 2023, godz. 9:00 AM-12:00 PM

Miejscezdalnie
Liczba miejsc0/12
Liczba godzin4 godziny dydaktyczne
Cele- zapoznanie z prawnymi zapisami dotyczącymi wczesnego rozpoznawania trudności w uczeniu się i zaburzeń językowych
- usystematyzowanie wiedzy dotyczącej uwarunkowań gotowości szkolnej
- przedstawienie sposobów diagnozy uczestniczącej, dostępnej dla nauczycieli edukacji przedszkolnej
Adresacinauczyciele edukacji przedszkolnej, pedagodzy specjalni, terapeuci pedagogiczni.
Warunki zaliczenia100% obecność