Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-

Rejestracja na szkolenie:

Odważne przywództwo w pracy doradcy zawodowego

(28 stycznia 2022)

Logowanie

Podstawowe miejsce pracy. Dane szkoły/placówki:

Rejestracja jest możliwa tylko dla pracowników/uczniów warszawskich placówek.

Wyszukaj szkołę wpisując nazwę ulicy


Wszystkie pola są wymagane.

Jeżeli nie możesz znaleźć swojej placówki, kliknij tutaj, aby wysłać pośbę o dodanie

Poniższe pola wypełnią się automatycznie po poprawnym wyborze szkoły z bazy.

Teraz możesz wpisać dane swojej szkoły.

Dane uczestnika:

Informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Zgodnie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych [RODO] informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych jest Dyrektor Arkadiusz Walczak.
 2. Dane kontaktowe: siedziba WCIES ul.Stara 4, 00-231 Warszawa; tel. 22 628-01-79, 22 628-67-64; dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: daneosobowe@wcies.edu.pl
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podstawa prawną zbierania danych osobowych jest: a6 ust.1 lit. c, e – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) [2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych [RODO].
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w ramach określonych przepisami prawa i zgodnie z wymogiem ustawowym, są zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach, adekwatnie i stosownie do celów, w których są przetwarzane. Dalsze ich przetwarzanie służy dokumentacji realizacji zadań statutowych WCIES, sprawozdawczości i nadzoru, prowadzenia działalności informacyjnej, gromadzenie materiałów dla celów dokumentacyjnych.
 5. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane do czasu realizacji celów oraz zgodnie z prawem do celów archiwalnym.
 6. Pani/Pana adres mailowy może być wykorzystany do przesyłania informacji o ofercie szkoleniowej WCIES.
 7. Pani/Pan dane osobowe mogą być udostępniane tylko uprawnionym podmiotom oraz firmie informatycznej lub współorganizatorowi form szkoleniowych, z którymi WCIES podpisał porozumienie zobowiązując do uwzględnienia przy przetwarzaniu zasad bezpieczeństwa w związku z art.32 RODO oraz z zasadami art.28 ust. 2 i 4 RODO.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Panią/Pana będzie nie możność uczestniczenia we wszystkich formach szkoleń organizowanych przez WCIES.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej.

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH

Arkadiusz Walczak, Dyrektor WCIES

 

 

 


* pola wymagane