Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-

Specjalistyczne Punkty KonsultacyjneZagrożenie niedostosowaniem społecznymSpecjalista Placówka Zagadnienie Zgłoś się
Specjalista Placówka Zagadnienie Zgłoś się
Mariola TomczakMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 SOSPraca z uczniami niezmotywowanymi do zmian: zagrożonymi uzależnieniem, uzależnionymi, w konflikcie z prawemZgłoś się
Mariola TomczakMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 SOSOrganizowanie, udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznymZgłoś się
Mariola TomczakMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 SOSOpracowanie IPET dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym Zgłoś się
Mariola TomczakMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 SOSKryzysy psychiczne, autoagresja uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym Zgłoś się
Mariola TomczakMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 SOSTranspłciowoć, dysforia płciowaZgłoś się
Urszula GrodzkaMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 SOSPraca z uczniami niezmotywowanymi do zmian: zagrożonymi uzależnieniem, uzależnionymi, w konflikcie z prawemZgłoś się
Urszula GrodzkaMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 SOSDialog Motywacyjny w pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, będącymi w oporze oraz ich rodzicami/opiekunami prawnymi Zgłoś się
Urszula GrodzkaMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 SOSPraca z uczniem z dysregulacją emocji i trudnościami interpersonalnymiZgłoś się
Mariola TomczakMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 SOSPraca z uczniem z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami osobowości z pograniczaZgłoś się
Michał KraśnickiMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 SOSDziałania profilaktyczne ryzykownych zachowań młodzieżyZgłoś się
Michał KraśnickiMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 SOSDiagnoza sytuacji wychowawczej w klasie z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym Zgłoś się
Michał KraśnickiMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 SOSWsparcie uczniów z zaburzeniami odżywiania, objawami depresjiZgłoś się
Katarzyna GrabowskaMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4Praca z uczniem zagrożonym niedostosowaniem w kryzysie emocjonalnym, z depresją, lękiemZgłoś się
Katarzyna GrabowskaMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach w pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym Zgłoś się
Katarzyna GrabowskaMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4Praca wychowawcza i dydaktyczna z uczniami z zaburzeniami integracji sensorycznej Zgłoś się
Katarzyna GrabowskaMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4Indywidualizowanie potrzeb uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w klasie integracyjnejZgłoś się
Katarzyna GrabowskaMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4Współpraca z rodzicem/opiekunem uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznymZgłoś się
Estera SobierajMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4Wykorzystywanie metod arteterapii w pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym oraz w społeczności klasy.Zgłoś się
Estera SobierajMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4Sztuki plastyczne, wizualne, aplikacje, gry planszowe w pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznymZgłoś się
Estera SobierajMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) w pracy z uczniami wykazującymi zachowania autodestrukcyjne i zachowania suicydalneZgłoś się
Estera SobierajMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4Metody pracy z uczniem z depresją, uczniem lękowym, nieśmiałym, z doświadczeniem traumyZgłoś się
Estera SobierajMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4Praca z uczniem z dysfunkcjami natury psychoseksualnejZgłoś się
Estera SobierajMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnychZgłoś się
Estera SobierajMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4Wykorzystywanie zasad Gamingu (Grywalności) w pracy grupowejZgłoś się
Justyna ZiółkowskaMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7Młodzież z trudnościami edukacyjnymi, emocjonalnymi, wychowawczymiZgłoś się
Justyna ZiółkowskaMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7Edukacja psychoseksualna uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym Zgłoś się
Justyna ZiółkowskaMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7Profilaktyka zażywania środków psychoaktywnychZgłoś się
Angelika LipkeMłodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6Formy i metody pracy z młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym Zgłoś się
Ewelina Roślik-GwaraSpecjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"Problemy wynikające z używania przez młodzież substancji psychoaktywnychZgłoś się
Ewelina Roślik-GwaraSpecjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"Problemy w zakresie postępowania w sprawach nieletnichZgłoś się
Dorota BurzyńskaSpecjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"Doradztwo zawodowe dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznymZgłoś się