Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Logowanie