Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-

Szkolenia rad pedagogicznych, zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowychTemat Nr programu Obszar tematyczny Forma Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Temat rady Nr programu Obszar tematyczny Forma Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Tworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego oraz rocznego programu realizacji WSDZ1027Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele

4Małgorzata RosakZamów20
Zasoby i materiały do realizacji doradztwa zawodowego1028Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele

4Małgorzata RosakZamów11
Orientacja zawodowa w klasach 1-61033Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele szkół podstawowych

4Aneta NowakowskaZamów80
Doradztwo zawodowe w klasach VII-VIII1034Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

4Aneta NowakowskaZamów22
Współpraca z rodzicami1036Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele

4Aneta NowakowskaZamów80
Jak opracować IPET ( indywidualny program edukacyjno terapeutyczny ) dla dziecka w oddziale przedszkolnym..1022Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele Przedszkola 434

4Elwira JeunehommeZamów11
Organizowanie pracy z dziećmi, we wspólpracy z zespołem .1023Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele Przedszkola nr 77

8Elwira JeunehommeZamów10
Ocenianie kształtujące w klasach 1 - 3178Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie zespołu przedmiotowego

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Małgorzata KorchowiecZamów105
Planowanie pracy z nauczycielami dzielnicy Ochoty.279Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie zespołu przedmiotowego

Liderzy edukacji wczesnoszkolnej z dzielnicy Ochota

3Ewa KosiorekZamów10
Przedmiotowy System Oceniania z historii i jego dostosowanie do aktualnego prawa oświatowego272Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSzkolenie zespołu przedmiotowego

nauczyciele historii szkół ponadgimnazjalnych

3Magdalena Frąckiewicz-WiśniochZamów30
Nowa podstawa programowa historii w szkole średniej274Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSzkolenie zespołu przedmiotowego

nauczyciele historii szkół ponadgimnazjalnych

3Magdalena Frąckiewicz-WiśniochZamów12
Nowa podstawa programowa w zakresie matematyki1104Szkolenia w zakresie matematyki Szkolenie rady pedagogicznej

nauczyciele matematyki z różnych szkół

3Anita ŁopacińskaZamów12
Egzamin ósmoklasisty z matematyki1130Szkolenia w zakresie matematyki Szkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele matematyki ze szkoły podstwowej

3Ewa JaniecZamów31
Pierwsza pomoc przedmedyczna997Szkolenia w zakresie wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa, techniki i wychowania komunikacyjnego Szkolenie rady pedagogicznej

zainteresoani nauczyciele

5Beata PrzybyszZamów13
Program wychowawczo-profilaktyczny placówki617Projekty oświatoweSzkolenie rady pedagogicznej

nauczyciele placówek edukacji pozaszkolnej

5Sylwia GrzegorzewskaZamów33