Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-

Szkolenia rad pedagogicznych, zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowych



Temat Dodatkowe informacje Nr programu Obszar tematyczny Forma Dostępne terminy Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Temat rady Dodatkowe informacje Nr programu Obszar tematyczny Forma Dostępne terminy Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Opracowanie i wykorzystanie jednorocznych i trzyletnich wskazników EWD do analizy wyników maturalnych2037Szkolenia interdyscyplinarneSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych (licea i technika)

5Małgorzata IwanowskaZamów11
Praca z uczniem cudzoziemskim1667Szkolenia interdyscyplinarneSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

4Małgorzata WysokińskaZamów34
Awans zawodowy nauczycieli2210Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Nauczyciele

3Beata ZielińskaZamów75
Doradztwo zawodowe w liceum ogólnokształcącym1344Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

nauczyciele, koordynatorzy doradztwa zawodowego

3Monika FrąckowiakZamów71
TIK w doradztwie zawodowym.2031Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Nauczyciele

3Małgorzata RosakZamów11
Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i rocznego planu1321Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi i inni nauczyciele zainteresowani tematem

4Anna JaworskaZamów40
Realizacja doradztwa zawodowego w szkołach branżowych1322Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi oraz inni nauczyciele zainteresowani tematem.

4Anna Konkel-ZającZamów20
Doradztwo zawodowe w klasach VII-VIII1366Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

nauczyciele, dyrektorzy

4Aneta NowakowskaZamów31
Narzędzia w doradztwie zawodowym1345Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Koordynatorzy doradztwa zawodowego, Nauczyciele, Dyrektorzy szkół

4Anna BorowskaZamów40
Realizacja doradztwa zawodowego w technikum1323Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematem

4Katarzyna Mroczek-UngierZamów11
Ocenianie osiągnięć uczniów na lekcji języka obcego2144Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

nauczyciele języków obcych

3Krystyna Kancewicz-SokołowskaZamów52
Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne, sprawdzian wiedzy i umiejętności z języka obcego2189Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

zespoły przedmiotowe jezyków obcych

4Anna MalinowZamów23
Rola i zadania nauczyciela wspomagającego i nauczyciela przedmiotu pracujących z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.2380Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

nauczyciele i specjaliści Szkoły Podstawowej nr 119

5Agata SamorajZamów10
Dysleksja - co dalej nauczycielu?2488Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSzkolenie rady pedagogicznej

2021-01-15 09:00 zarezerwowany

Dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych

4Anna ZychZamów12
Pierwsze kroki z Microsoft 365 (Office 365 )w szkole2080Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Rady pedagogiczne szkół podstawowych i ponadpodstawowych

8Piotr WróblewskiZamów113
Pierwsze kroki z Microsoft 365 (Office365) w szkole2281Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Rady pedagogiczne szkół podstawowych i ponadpodstawowych

8Robert KlimekZamów216
Pierwsze kroki z Microsoft 365 (Office 365) w szkole2280Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Rady pedagogiczne szkół podstawowych i ponadpodstawowych

8Agnieszka GałajdaZamów122
Pierwsze kroki z Microsoft 365 (Office 365) w szkole2279Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Rady pedagogiczne szkół podstawowych i ponadpodstawowych

8Zbigniew CybulskiZamów213
Microsoft 365 w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych2462Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Pracownicy poradni psychologoczno-pedagogicznych

8Piotr WróblewskiZamów510
Usługi Office 365 dla szkół w rękach ucznia, nauczyciela i dyrektora – współpraca i nauczanie zdalne2472Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

15Ewa Sołowiej-MędrzakZamów13