Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-

Szkolenia rad pedagogicznych, zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowychTemat Dodatkowe informacje Nr programu Obszar tematyczny Forma Dostępne terminy Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Temat rady Dodatkowe informacje Nr programu Obszar tematyczny Forma Dostępne terminy Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Ocenianie uczniów ukraińskich - teoria i praktyka szkolna6110Szkolenia interdyscyplinarneSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych pracujący w klasach regularnych, oddziałach przygotowawczych, z dziećmi/młodzieżą z Ukrainy

4Oleksandr PustovyiZamów21
Integracja uczniów z doświadczeniem migracji w środowisku szkolnym. Ważne czynniki i niezbędne kroki.6111Szkolenia interdyscyplinarneSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych pracujący w klasach regularnych, oddziałach przygotowawczych z dziećmi/młodzieżą z Ukrainy

4Oleksandr PustovyiZamów50
Sytuacja edukacyjno-społeczna uczniów z Ukrainy i jej wpływ na motywację do nauki.6112Szkolenia interdyscyplinarneSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych pracujący w klasach regularnych, oddziałach przygotowawczych, z dziećmi/młodzieżą z Ukrainy

4Oleksandr PustovyiZamów41
Asystent międzykulturowy/nauczyciel wspomagający - wsparciem w pracy dydaktycznej i wychowawczej z uczniem cudzoziemskim6141Szkolenia interdyscyplinarneSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Dyrektorzy szkół przyjmujący uczniów i uczennice z Ukrainy

nauczyciele wspomagający, nauczyciele, wychowawcy pracujący z dziećmi ukraińskimi w klasach regularnych, w oddziałach przygotowawczych

4Oleksandr PustovyiZamów11
Doradztwo zawodowe w klasach I-VI szkoły podstawowej5241Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Nauczyciele, koordynatorzy doradztwa zawodowego ze szkół podstawowych

3Grażyna PawłowskaZamów11
Narzędzia w doradztwie zawodowym5273Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Dyrektorzy, doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematyką

3Anna BorowskaZamów11
Realizacja doradztwa zawodowego w szkołach branżowych5279Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

dyrektorzy, doradcy zawodowi oraz inni nauczyciele zainteresowani tematem

3Anna Konkel-ZającZamów20
Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i rocznego planu5281Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

dyrektorzy, doradcy zawodowi i inni nauczyciele zainteresowani tematem

3Anna JaworskaZamów40
Realizacja doradztwa zawodowego w technikum5293Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

dyrektorzy, doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematem

3Katarzyna Mroczek-UngierZamów20
Ocenianie ucznia z głęboką dysleksją rozwojową5834Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSzkolenie rady pedagogicznej

2022-09-12 15:00

nauczyciele pracujący z uczniem z głęboką dysleksją rozwojową

3Zofia KomorowskaZamów10
Praca z dzieckiem z zaburzeniami komunikacji - mutyzm wybiórczy6242Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSzkolenie rady pedagogicznej

2023-05-17 15:30 zarezerwowany

2023-05-24 15:30

logopedzi, nauczyciele i inni specjaliści pracujący w Szkole podstawowej Nr 225 w Warszawie, ul. Brożka 15

6Aneta SokołowskaZamów11
Praca z dzieckiem z zaburzeniami komunikacji - mutyzm wybiórczy6340Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSzkolenie rady pedagogicznej

2023-06-13 17:00

logopedzi, nauczyciele i inni specjaliści pracujący w Przedszkolu z Oddziałami integracyjnymi Nr 310 w Warszawie, ul. J. Brożka 17

4Aneta SokołowskaZamów10
Jak wykorzystać usługę Microsoft Outlook w organizacji swojej pracy: wiadomości, kontakty, zadania, kalendarz5184Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Pracownicy poradni psychologoczno-pedagogicznych

6Piotr WróblewskiZamów21
Formularze i ankiety Forms usługi Microsoft 365 (Office 365) w pracy nauczyciela5888Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Rady pedagogiczne poradni psychologiczno-pedagogicznych

2Agnieszka GałajdaZamów21
Pierwsze kroki z Microsoft 365 (Office 365) w szkole6024Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Rady pedagogiczne szkół podstawowych i ponadpodstawowych

8Agnieszka GałajdaZamów12
OneNote oraz Class Notebook - wirtualny notes nauczyciela i zeszyt ucznia6158Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

3Agnieszka GałajdaZamów11
Laboratoria Przyszłości - wideo w edukacji6220Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele

4Zbigniew CybulskiZamów42
Laboratoria Przyszłości - druk 3D w edukacji6356Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Nauczyciele i dyrektorzy

12Zbigniew CybulskiZamów11
Róne formy oceniania w klasach I - III6317Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Grażyna DuszyńskaZamów21