Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-

Szkolenia rad pedagogicznych, zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowychTemat Nr programu Obszar tematyczny Forma Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Temat rady Nr programu Obszar tematyczny Forma Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Praca z uczniem cudzoziemskim1667Szkolenia interdyscyplinarneSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

4Małgorzata WysokińskaZamów30
Procedura awansu zawodowego1479Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele na ścieżce awansu zawodowego, opiekunowie stażu

3Małgorzata KorchowiecZamów38
Awans zawodowy nauczycieli po 1 września 2019 roku1616Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoSzkolenie rady pedagogicznej

nauczyciele na ścieżce awansu zawodowego, opiekunowie stażu

3Beata ZielińskaZamów23
Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i rocznego planu1321Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSzkolenie rady pedagogicznej

koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi i inni nauczyciele zainteresowani tematem

4Anna JaworskaZamów40
Doradztwo zawodowe w liceum ogólnokształcącym1344Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSzkolenie rady pedagogicznej

nauczyciele, koordynatorzy doradztwa zawodowego

4Monika FrąckowiakZamów42
Narzędzia w doradztwie zawodowym1345Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSzkolenie rady pedagogicznej

Koordynatorzy doradztwa zawodowego, Nauczyciele, Dyrektorzy szkół

4Anna BorowskaZamów31
Doradztwo zawodowe w klasach VII-VIII1366Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSzkolenie rady pedagogicznej

nauczyciele, dyrektorzy

4Aneta NowakowskaZamów22
Zastosowanie TIK w doradztwie zawodowym1369Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele, dyrektorzy

3Małgorzata RosakZamów40
Organizacja pracy w oddziale integracyjnym.1518Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSzkolenie zespołu zadaniowego

nauczyciele i specjaliści rozpoczynający pracę w oddziale integracyjnym

4Agata SamorajZamów21
Dziecięca matematyka według koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej1680Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoSzkolenie rady pedagogicznej

nauczyciele wychowania przedszkolnego

4Alicja RedaZamów84
Jak poprawnie skonstruować sprawdzian lub egzamin z języka obcego?1523Szkolenia w zakresie języków obcychSzkolenie zespołu przedmiotowego

Nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół

4Anna MalinowZamów50