Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-

Szkolenia rad pedagogicznych, zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowychTemat Dodatkowe informacje Nr programu Obszar tematyczny Forma Dostępne terminy Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Temat rady Dodatkowe informacje Nr programu Obszar tematyczny Forma Dostępne terminy Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Integracja uczniów z doświadczeniem migracji w środowisku szkolnym. Ważne czynniki i niezbędne kroki.7902Szkolenia interdyscyplinarneSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych pracujący w klasach regularnych, oddziałach przygotowawczych z dziećmi/młodzieżą z Ukrainy

4.00Oleksandr PustovyiZamów30
Sytuacja edukacyjno-społeczna uczniów z Ukrainy i jej wpływ na motywację do nauki.7903Szkolenia interdyscyplinarneSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych pracujący w klasach regularnych, oddziałach przygotowawczych, z dziećmi/młodzieżą z Ukrainy

4.00Oleksandr PustovyiZamów30
Procedura awansu zawodowego nauczyciela7560Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Nauczyciele szkół na ścieżce awansu zawodowego

4.00Małgorzata KorchowiecZamów19
Narzędzia w doradztwie zawodowym7097Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Dyrektorzy, doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematyką

3.00Anna BorowskaZamów20
Realizacja doradztwa zawodowego w technikum7228Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematem

4.00Katarzyna Mroczek-UngierZamów20
Realizacja doradztwa zawodowego w branżowych szkołach7241Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi oraz inni nauczyciele zainteresowani tematem.

4.00Anna Konkel-ZającZamów20
Doradztwo zawodowe w klasach VII-VIII7252Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

nauczyciele, dyrektorzy

4.00Aneta NowakowskaZamów22
Doradztwo zawodowe w liceum ogólnokształcącym7291Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

nauczyciele, koordynatorzy doradztwa zawodowego

3.00Monika FrąckowiakZamów20
Trudne zachowania ucznia - jak motywować do zmiany8071Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Nauczyciele i specjaliści I LO im. B.Limanowskiego

3.00Urszula KlimkowiczZamów11
Konstruowanie opinii/informacji do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych8074Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSzkolenie rady pedagogicznej

2023-11-27 18:30

Szkoła Podstawowa 264 im. Gabrieli Mistral, 02 - 104 Warszawa ul. Skorochód - Majewskiego 17

1.50Anna KędzierskaZamów10
Prowadzenie praktyk wspomaganych8128Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSzkolenie rady pedagogicznej

2024-02-22 16:00

Nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w Niepublicznej Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy "Nie z tej bajki".

3.00Maria TkaczykZamów10
Trudne zachowania ucznia - jak sobie z nimi radzić?8398Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSzkolenie rady pedagogicznej

2024-05-06 15:00 zarezerwowany

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy

3.00Agnieszka KowalczykZamów11
Eduwarszawa.pl - cyfrowe środowisko warszawskiej edukacji7736Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Nauczyciele

2.00Agnieszka GałajdaZamów119
Minecraft Education Edition - kreatywna i włączająca nauka poprzez zabawę7853Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Nauczyciele

3.00Agnieszka GałajdaZamów46
Formularze i testy Forms Microsoft 365 w pracy nauczyciela7854Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Rady pedagogiczne poradni psychologiczno-pedagogicznych

2.00Agnieszka GałajdaZamów50
Microsoft 365 - cyfrowe środowisko pracy nauczyciela i ucznia7855Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Rady pedagogiczne szkół podstawowych i ponadpodstawowych

8.00Agnieszka GałajdaZamów46
Zespoły w Teams Microsoft 365 w pracy nauczyciela8062Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznej

nauczyciele

3.00Agnieszka GałajdaZamów53
Outlook i OneDrive Microsoft 365 – narzędzia ułatwiające pracę nauczyciela8163Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

nauczyciele

3.00Agnieszka GałajdaZamów32
Go Hero Go - podstawowe funkcje i zastosowanie sportowej kamery do nagrywania filmów8315Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie zespołu zadaniowegoDo ustalenia

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację projektu Laboratoria Przyszłości

4.00Piotr WróblewskiZamów20
Przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego z geografii7137Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSzkolenie zespołu przedmiotowegoDo ustalenia

nauczycielki i nauczyciele geografii szkół ponadpodstawowych

4.00Magdalena Zawiła-NiedźwieckaZamów20
STEAM na przedmiotach przyrodniczych7763Szkolenia w zakresie przedmiotów przyrodniczychSzkolenie zespołu przedmiotowego

2023-11-14 15:00

2024-02-06 15:00

Nauczycielki i nauczyciele chemii/fizyki i inni zainteresowani

3.00Ewa Sołowiej-MędrzakZamów20