Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-

Szkolenia rad pedagogicznych, zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowychTemat Nr programu Obszar tematyczny Forma Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Temat rady Nr programu Obszar tematyczny Forma Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Procedura awansu zawodowego1479Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele na ścieżce awansu zawodowego, opiekunowie stażu

3Małgorzata KorchowiecZamów110
Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i rocznego planu1321Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSzkolenie rady pedagogicznej

koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi i inni nauczyciele zainteresowani tematem

4Anna JaworskaZamów40
Doradztwo zawodowe w liceum ogólnokształcącym1344Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSzkolenie rady pedagogicznej

nauczyciele, koordynatorzy doradztwa zawodowego

4Monika FrąckowiakZamów42
Narzędzia w doradztwie zawodowym1345Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSzkolenie rady pedagogicznej

Koordynatorzy doradztwa zawodowego, Nauczyciele, Dyrektorzy szkół

4Anna BorowskaZamów31
Zastosowanie TIK w doradztwie zawodowym1369Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele, dyrektorzy

3Małgorzata RosakZamów40
Podstawa programowa języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych- propozycje rozwiązań metodycznych.1714Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele języka polskiego w LXIII LO im.Lajosa Kossutha

4Hanna WiśniewskaZamów21
Jak poprawnie skonstruować sprawdzian lub egzamin z języka obcego?1523Szkolenia w zakresie języków obcychSzkolenie zespołu przedmiotowego

Nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół

4Anna MalinowZamów41