Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-

Szkolenia rad pedagogicznych, zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowych



Temat Dodatkowe informacje Nr programu Obszar tematyczny Forma Dostępne terminy Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Temat rady Dodatkowe informacje Nr programu Obszar tematyczny Forma Dostępne terminy Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Doradztwo zawodowe w klasach I-VI szkoły podstawowej5241Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Nauczyciele, koordynatorzy doradztwa zawodowego ze szkół podstawowych

3Grażyna PawłowskaZamów11
Narzędzia w doradztwie zawodowym5273Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Dyrektorzy, doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematyką

3Anna BorowskaZamów11
Realizacja doradztwa zawodowego w szkołach branżowych5279Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

dyrektorzy, doradcy zawodowi oraz inni nauczyciele zainteresowani tematem

3Anna Konkel-ZającZamów20
Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i rocznego planu5281Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

dyrektorzy, doradcy zawodowi i inni nauczyciele zainteresowani tematem

3Anna JaworskaZamów40
Realizacja doradztwa zawodowego w technikum5293Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

dyrektorzy, doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematem

3Katarzyna Mroczek-UngierZamów20
Ocenianie ucznia z głęboką dysleksją rozwojową5834Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSzkolenie rady pedagogicznej

2022-09-12 15:00

nauczyciele pracujący z uczniem z głęboką dysleksją rozwojową

3Zofia KomorowskaZamów10
Jak wykorzystać usługę Microsoft Outlook w organizacji swojej pracy: wiadomości, kontakty, zadania, kalendarz5184Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Pracownicy poradni psychologoczno-pedagogicznych

6Piotr WróblewskiZamów21
Formularze i ankiety Forms usługi Microsoft 365 (Office 365) w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej5888Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Rady pedagogiczne poradni psychologiczno-pedagogicznych

2Agnieszka GałajdaZamów30