Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-

Szkolenia rad pedagogicznych, zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowychTemat Nr programu Obszar tematyczny Forma Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Temat rady Nr programu Obszar tematyczny Forma Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Opracowanie i wykorzystanie jednorocznych i trzyletnich wskazników EWD do analizy wyników maturalnych2037Szkolenia interdyscyplinarneSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych (licea i technika)

5Małgorzata IwanowskaZamów11
Praca z uczniem cudzoziemskim1667Szkolenia interdyscyplinarneSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

4Małgorzata WysokińskaZamów43
Awans zawodowy nauczycieli2210Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele

3Beata ZielińskaZamów14
Doradztwo zawodowe w liceum ogólnokształcącym1344Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznej

nauczyciele, koordynatorzy doradztwa zawodowego

3Monika FrąckowiakZamów71
TIK w doradztwie zawodowym.2031Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele

3Małgorzata RosakZamów20
Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i rocznego planu1321Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznej

koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi i inni nauczyciele zainteresowani tematem

4Anna JaworskaZamów40
Realizacja doradztwa zawodowego w szkołach branżowych1322Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznej

koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi oraz inni nauczyciele zainteresowani tematem.

4Anna Konkel-ZającZamów20
Doradztwo zawodowe w klasach VII-VIII1366Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznej

nauczyciele, dyrektorzy

4Aneta NowakowskaZamów31
Narzędzia w doradztwie zawodowym1345Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznej

Koordynatorzy doradztwa zawodowego, Nauczyciele, Dyrektorzy szkół

4Anna BorowskaZamów40
Realizacja doradztwa zawodowego w technikum1323Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznej

koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematem

4Katarzyna Mroczek-UngierZamów11
Ocenianie osiągnięć uczniów na lekcji języka obcego2144Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychSzkolenie rady pedagogicznej

nauczyciele języków obcych

3Krystyna Kancewicz-SokołowskaZamów11
Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne, sprawdzian wiedzy i umiejętności z języka obcego2189Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychSzkolenie rady pedagogicznej

zespoły przedmiotowe jezyków obcych

4Anna MalinowZamów32
Rola i zadania nauczyciela wspomagającego i nauczyciela przedmiotu pracujących z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.2380Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSzkolenie rady pedagogicznej

nauczyciele i specjaliści Szkoły Podstawowej nr 119

5Agata SamorajZamów10
Wdrażanie nowej podstawy programowej języka polskiego w szkole ponadpodstawowej - propozycje rozwiązań metodycznych.2411Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSzkolenie zespołu przedmiotowego

Nauczyciele języka polskiego XXVIII LO im.Jana Kochanowskiego

4Hanna WiśniewskaZamów10