Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-

Szkolenia rad pedagogicznych, zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowychTemat Nr programu Obszar tematyczny Forma Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Temat rady Nr programu Obszar tematyczny Forma Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Moja szkoła rozpoczyna tutoring – wprowadzenie do metody440Szkolenia w ramach Warszawskiego Systemu Wspierania UzdolnionychSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 w Warszawie

3Agnieszka DobrowolskaZamów12
Poznanie modelu komunikacji Porozumienie bez Przemocy – Nonviolent Communication (NVC)1015Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoSzkolenie rady pedagogicznej

Rada pedagogiczna Przedszkola nr 148 i Przedszkola nr 344

12Elwira JeunehommeZamów20
Planowanie pracy z nauczycielami dzielnicy Ochoty.279Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie zespołu przedmiotowego

Liderzy edukacji wczesnoszkolnej z dzielnicy Ochota

3Ewa KosiorekZamów10
Przedmiotowy System Oceniania z historii i jego dostosowanie do aktualnego prawa oświatowego272Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSzkolenie zespołu przedmiotowego

nauczyciele historii szkół ponadgimnazjalnych

3Magdalena Frąckiewicz-WiśniochZamów30
Nowa podstawa programowa historii w szkole średniej274Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSzkolenie zespołu przedmiotowego

nauczyciele historii szkół ponadgimnazjalnych

3Magdalena Frąckiewicz-WiśniochZamów30
Program wychowawczo-profilaktyczny placówki617Projekty oświatoweSzkolenie rady pedagogicznej

nauczyciele placówek edukacji pozaszkolnej

5Sylwia GrzegorzewskaZamów12