Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-

Szkolenia rad pedagogicznych, zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowychTemat Dodatkowe informacje Nr programu Obszar tematyczny Forma Dostępne terminy Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Temat rady Dodatkowe informacje Nr programu Obszar tematyczny Forma Dostępne terminy Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Moralność w pracy w szkole: wrażliwość ucznia - wrażliwość nauczyciela.3616Szkolenia interdyscyplinarneSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Nauczyciele

2Andrzej WołosewiczZamów55
Ocenianie kształtujące od podstaw3897Szkolenia interdyscyplinarneSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

nauczyciele, dyrektorzy

6Ewa BorgoszZamów13
Jak uczy się mózg - neurobiologiczne podstawy uczenia się4007Szkolenia interdyscyplinarneSzkolenie rady pedagogicznej

2021-12-06 15:00

nauczyciele, dyrektorzy

4Ewa BorgoszZamów40
Procedura awansu zawodowego nauczyciela4159Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Nauczyciele na ścieżce awansu zawodowego

3Małgorzata KorchowiecZamów12
Narzędzia w doradztwie zawodowym3273Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Koordynatorzy doradztwa zawodowego, Nauczyciele, Dyrektorzy szkół

3Anna BorowskaZamów11
Realizacja doradztwa zawodowego w branżowych szkołach I stopnia3287Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi oraz inni nauczyciele zainteresowani tematem

4Anna Konkel-ZającZamów20
Realizacja doradztwa zawodowego w technikum3367Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematem

4Katarzyna Mroczek-UngierZamów20
Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i rocznego planu3546Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi i inni nauczyciele zainteresowani tematem

4Anna JaworskaZamów20
Doradztwo zawodowe w klasach I-VI szkoły podstawowej3554Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Nauczyciele, koordynatorzy doradztwa zawodowego ze szkół podstawowych

3Grażyna PawłowskaZamów11
Doradztwo zawodowe w klasach VII-VIII3633Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

nauczyciele

3Aneta NowakowskaZamów31
Doradztwo zawodowe w liceum ogólnokształcącym3660Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

nauczyciele, koordynatorzy doradztwa zawodowego

3Monika FrąckowiakZamów11
Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe z języków obcych3854Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychSzkolenie rady pedagogicznej

2021-08-29 11:14 zarezerwowany

zespoły przedmiotowe jezyków obcych wszystkich poziomów edukacyjnych

3Anna MalinowZamów41
Egzamin maturalny z języka obcego w roku 2022/234088Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychSzkolenie zespołu przedmiotowego

2022-01-23 20:07

nauczyciele języków obcych szkół ponadpodstawowych

4Anna MalinowZamów50
Dokumentacja organizująca kształcenie ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie ształcenia specjalnego.4340Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSzkolenie rady pedagogicznej

2022-06-02 12:38

nauczyciele i specjaliści Szkoły Podstawowej nr 210

5Agata SamorajZamów10
Microsoft 365 w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych3370Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Pracownicy poradni psychologoczno-pedagogicznych

8Piotr WróblewskiZamów21
Pierwsze kroki z Microsoft 356 (Office 365) w szkole3833Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

4Zbigniew CybulskiZamów25
Formularze i ankiety Forms usługi Microsoft 365 (Office 365) w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej.4052Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Rady pedagogiczne poradni psychologiczno-pedagogicznych

2Agnieszka GałajdaZamów12
Pierwsze kroki z Microsoft 365 (Office 365) w szkole4086Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Rady pedagogiczne szkół podstawowych i ponadpodstawowych

8Agnieszka GałajdaZamów41
Warsztat pracy nauczyciela pedagogiki wczesnoszkolnej3030Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie zespołu przedmiotowegoDo ustalenia

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Małgorzata KorchowiecZamów15
Generatory w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej3041Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie zespołu przedmiotowegoDo ustalenia

Nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej

4Małgorzata KorchowiecZamów12
Ocenianie wypowiedzi pisemnych3042Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie zespołu przedmiotowegoDo ustalenia

Nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej

3Małgorzata KorchowiecZamów22
Gry i zabawy w edukacji polonistycznej3043Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie zespołu przedmiotowegoDo ustalenia

Nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej

4Małgorzata KorchowiecZamów12
Gry i zabawy przyrodnicze3045Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie zespołu przedmiotowegoDo ustalenia

Nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej

4Małgorzata KorchowiecZamów13
Gry i zabawy w edukacji wczesnoszkolnej3046Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie zespołu przedmiotowegoDo ustalenia

Nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej

4Małgorzata KorchowiecZamów11
Nauczyciel świetlicy w trosce o bezpieczeństwo ucznia i jego rozwój psychofizyczny4323Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie zespołu przedmiotowegoDo ustalenia

Nauczyciele świetlicy szkolnej

4Joanna BorkowskaZamów11
Nowa formuła egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2024.4351Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSzkolenie zespołu przedmiotowego

2022-05-30 14:30

Nauczyciele języka polskiego ZSSiL nr 2

4Hanna WiśniewskaZamów10
Ocenianie osiągnięć uczniów na lekcji języka obcego3731Szkolenia w zakresie języków obcychSzkolenie zespołu przedmiotowegoDo ustalenia

nauczyciele języków obcych

3Krystyna Kancewicz-SokołowskaZamów11
Jak przygotować kartę pracy dla ucznia - nauczanie zdalne.3734Szkolenia w zakresie języków obcychSzkolenie zespołu przedmiotowego

0000-00-00 00:00

nauczyciele języków obcych

3Krystyna Kancewicz-SokołowskaZamów20