Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-

Szanowni Państwo,

w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego uprzejmie informujemy, że wszystkie szkolenia stacjonarne zostają zawieszone do odwołania lub są przekształcane na formę zdalną.

Zapisani uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach.

Szkolenia zdalne znajdują się w zakładce Szkolenia zdalne oraz w zakładkach innych typów szkoleń.


Szkolenia rad pedagogicznych, zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowychTemat Nr programu Obszar tematyczny Forma Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Temat rady Nr programu Obszar tematyczny Forma Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Praca z uczniem cudzoziemskim1667Szkolenia interdyscyplinarneSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych

4Małgorzata WysokińskaZamów26
Procedura awansu zawodowego1479Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele na ścieżce awansu zawodowego, opiekunowie stażu

3Małgorzata KorchowiecZamów212
Awans zawodowy nauczycieli po 1 września 2019 roku1616Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoSzkolenie rady pedagogicznej

nauczyciele na ścieżce awansu zawodowego, opiekunowie stażu

3Beata ZielińskaZamów97
Szkolenie zdalne. Konstruowanie sprawozdania przez nauczyciela kontraktowego1918Szkolenia w zakresie rozwoju i awansu zawodowegoSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele kontraktowi ubiegający o stopień nauczyciela mianowanego.

4Małgorzata KorchowiecZamów11
Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i rocznego planu1321Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSzkolenie rady pedagogicznej

koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi i inni nauczyciele zainteresowani tematem

4Anna JaworskaZamów40
Doradztwo zawodowe w liceum ogólnokształcącym1344Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSzkolenie rady pedagogicznej

nauczyciele, koordynatorzy doradztwa zawodowego

4Monika FrąckowiakZamów42
Narzędzia w doradztwie zawodowym1345Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSzkolenie rady pedagogicznej

Koordynatorzy doradztwa zawodowego, Nauczyciele, Dyrektorzy szkół

4Anna BorowskaZamów22
Zastosowanie TIK w doradztwie zawodowym1369Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele, dyrektorzy

3Małgorzata RosakZamów40
Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- część II1847Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSzkolenie rady pedagogicznej

nauczyciele i specjaliści Szkoły Podstawowej nr 118

5Agata SamorajZamów10
Rozwijanie logicznego myślenia dzieci1540Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoSzkolenie rady pedagogicznej

Zespoły rad pedagogicznych przedszkoli

4Małgorzata NarożnikZamów614
Dziecięca matematyka według koncepcji E. Gruszczyk-Kolczyńskiej1680Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoSzkolenie rady pedagogicznej

nauczyciele wychowania przedszkolnego

4Alicja RedaZamów416
Doświadczanie świata poprzez wrażenia zmysłowe -zabawy symulujace zmysły.1857Szkolenia w zakresie wychowania przedszkolnegoSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele Przedszkola nr 77

4Elwira JeunehommeZamów10
Podstawa programowa języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych- propozycje rozwiązań metodycznych.1714Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele języka polskiego w LXIII LO im.Lajosa Kossutha

4Hanna WiśniewskaZamów21
Jak poprawnie skonstruować sprawdzian lub egzamin z języka obcego?1523Szkolenia w zakresie języków obcychSzkolenie zespołu przedmiotowego

Nauczyciele języków obcych wszystkich typów szkół

4Anna MalinowZamów41