Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-

Szkolenia rad pedagogicznych, zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowychTemat Nr programu Obszar tematyczny Forma Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Temat rady Nr programu Obszar tematyczny Forma Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Orientacja zawodowa w klasach 1-61033Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele szkół podstawowych

4Aneta NowakowskaZamów35
Doradztwo zawodowe w klasach VII-VIII1034Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz w zakresie edukacji zawodowejSzkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych

4Aneta NowakowskaZamów22
Ocenianie kształtujące w klasach 1 - 3178Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie zespołu przedmiotowego

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Małgorzata KorchowiecZamów19
Planowanie pracy z nauczycielami dzielnicy Ochoty.279Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie zespołu przedmiotowego

Liderzy edukacji wczesnoszkolnej z dzielnicy Ochota

3Ewa KosiorekZamów10
Przedmiotowy System Oceniania z historii i jego dostosowanie do aktualnego prawa oświatowego272Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSzkolenie zespołu przedmiotowego

nauczyciele historii szkół ponadgimnazjalnych

3Magdalena Frąckiewicz-WiśniochZamów30
Nowa podstawa programowa historii w szkole średniej274Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSzkolenie zespołu przedmiotowego

nauczyciele historii szkół ponadgimnazjalnych

3Magdalena Frąckiewicz-WiśniochZamów12
Jak skutecznie przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty?1177Szkolenia w zakresie przedmiotów humanistycznychSzkolenie zespołu przedmiotowego

nauczyciele języka polskiego

5Ewa Pawlic-RafałowskaZamów50
Nowa podstawa programowa w zakresie matematyki1104Szkolenia w zakresie matematyki Szkolenie rady pedagogicznej

nauczyciele matematyki z różnych szkół

3Anita ŁopacińskaZamów12
Egzamin ósmoklasisty z matematyki1130Szkolenia w zakresie matematyki Szkolenie rady pedagogicznej

Nauczyciele matematyki ze szkoły podstwowej

3Ewa JaniecZamów31
Nowa Podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych1024Szkolenia w zakresie języków obcychSzkolenie rady pedagogicznej

nauczyciele jezyków obcych szkół ponadpodstawowych

3Anna MalinowZamów93
Program wychowawczo-profilaktyczny placówki617Projekty oświatoweSzkolenie rady pedagogicznej

nauczyciele placówek edukacji pozaszkolnej

5Sylwia GrzegorzewskaZamów15