Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-

Szkolenia rad pedagogicznych, zespołów przedmiotowych, zespołów zadaniowychTemat Dodatkowe informacje Nr programu Obszar tematyczny Forma Dostępne terminy Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Temat rady Dodatkowe informacje Nr programu Obszar tematyczny Forma Dostępne terminy Adresaci Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba rad Liczba zamówionych rad
Moralność w pracy w szkole: wrażliwość ucznia - wrażliwość nauczyciela.3616Szkolenia interdyscyplinarneSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Nauczyciele

2Andrzej WołosewiczZamów55
Ocenianie kształtujące od podstaw3897Szkolenia interdyscyplinarneSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

nauczyciele, dyrektorzy

6Ewa BorgoszZamów22
Jak uczy się mózg - neurobiologiczne podstawy uczenia się4007Szkolenia interdyscyplinarneSzkolenie rady pedagogicznej

2021-12-06 15:00

nauczyciele, dyrektorzy

4Ewa BorgoszZamów40
Narzędzia w doradztwie zawodowym3273Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Koordynatorzy doradztwa zawodowego, Nauczyciele, Dyrektorzy szkół

3Anna BorowskaZamów11
Realizacja doradztwa zawodowego w branżowych szkołach I stopnia3287Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi oraz inni nauczyciele zainteresowani tematem

4Anna Konkel-ZającZamów20
Realizacja doradztwa zawodowego w technikum3367Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi, inni nauczyciele zainteresowani tematem

4Katarzyna Mroczek-UngierZamów20
Tworzenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego i rocznego planu3546Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

koordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi i inni nauczyciele zainteresowani tematem

4Anna JaworskaZamów20
Doradztwo zawodowe w klasach I-VI szkoły podstawowej3554Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Nauczyciele, koordynatorzy doradztwa zawodowego ze szkół podstawowych

3Grażyna PawłowskaZamów11
Doradztwo zawodowe w klasach VII-VIII3633Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

nauczyciele

3Aneta NowakowskaZamów31
Doradztwo zawodowe w liceum ogólnokształcącym3660Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa ZawodowegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

nauczyciele, koordynatorzy doradztwa zawodowego

3Monika FrąckowiakZamów11
Egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe z języków obcych3854Szkolenia Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego oraz w zakresie języków obcychSzkolenie rady pedagogicznej

2021-08-29 11:14 zarezerwowany

zespoły przedmiotowe jezyków obcych wszystkich poziomów edukacyjnych

3Anna MalinowZamów41
Jak zorganizować naukę niepełnosprawnego ucznia w stopniu umiarkowanym w szkole ogólnodostępnej?3918Szkolenia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnegoSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

nauczyciele Szkoły Podstawowej

3Ewa AntoszkiewiczZamów11
Microsoft 365 w pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych3370Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Pracownicy poradni psychologoczno-pedagogicznych

8Piotr WróblewskiZamów21
Pierwsze kroki z Microsoft 356 (Office 365) w szkole3833Szkolenia w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnejSzkolenie rady pedagogicznejDo ustalenia

Wszyscy zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

4Zbigniew CybulskiZamów42
Warsztat pracy nauczyciela pedagogiki wczesnoszkolnej3030Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie zespołu przedmiotowegoDo ustalenia

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

4Małgorzata KorchowiecZamów15
Generatory w pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej3041Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie zespołu przedmiotowegoDo ustalenia

Nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej

4Małgorzata KorchowiecZamów21
Ocenianie wypowiedzi pisemnych3042Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie zespołu przedmiotowegoDo ustalenia

Nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej

3Małgorzata KorchowiecZamów30
Gry i zabawy w edukacji polonistycznej3043Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie zespołu przedmiotowegoDo ustalenia

Nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej

4Małgorzata KorchowiecZamów21
Poprawianie i ocenianie dyktand3044Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie zespołu przedmiotowegoDo ustalenia

Nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej

4Małgorzata KorchowiecZamów30
Gry i zabawy w edukacji wczesnoszkolnej3046Szkolenia w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i pedagogiki opiekuńczo-wychowawczejSzkolenie zespołu przedmiotowegoDo ustalenia

Nauczyciele pedagogiki wczesnoszkolnej

4Małgorzata KorchowiecZamów30
Ocenianie osiągnięć uczniów na lekcji języka obcego3731Szkolenia w zakresie języków obcychSzkolenie zespołu przedmiotowegoDo ustalenia

nauczyciele języków obcych

3Krystyna Kancewicz-SokołowskaZamów11
Jak przygotować kartę pracy dla ucznia - nauczanie zdalne.3734Szkolenia w zakresie języków obcychSzkolenie zespołu przedmiotowego

0000-00-00 00:00

nauczyciele języków obcych

3Krystyna Kancewicz-SokołowskaZamów20