Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-

Pracownia przyrodniczaTemat Nr programu Obszar tematyczny Forma Adresaci Opis zajęć Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba zajęć Liczba zamówionych zajęć
Temat Nr programu Obszar tematyczny Forma Adresaci Opis zajęć Liczba godzin Kierownik Zamów Liczba zajęć Liczba zamówionych zajęć
Czy oliwa zawsze na wierzch wypływa?7899fizykaWarsztaty

uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych

Doświadczalne wyznaczanie gęstości ciała stałego o regularnym i nieregularnym kształcie oraz gęstości cieczy. Posługiwanie się pojęciami masy, objętości i gęstości oraz ich jednostkami, analizowanie różnic pomiędzy gęstościami substancji w różnych stanach skupienia wynikające z budowy mikroskopowej ciał stałych i cieczy. Szacowanie niepewności pomiarowych przy pomiarach masy i objetości. Omówienie warunków pływania i tonięcia ciała zanurzonego w cieczy.3.00Ewa SikoraZamów24
Warsztaty dla dociekliwych z naukową fantazją7383zajęcia interdyscyplinarneWarsztaty

uczniowie klas 6 - 8 szkół podstawowych i średnich

Propozycja dla uczniów, którzy mają pomysły na eksperymenty i chcieliby je przeprowadzić w pracowni. Istnieje możliwość stworzenia kilku stanowisk pracy dla równolegle pracujących zespołów realizujących różne projekty.3.00Iwona PłusaZamów115
Różnorodny świat koloidów7384zajęcia interdyscyplinarneWarsztaty

uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych

Koloid to niejednorodna mieszanina składająca się z dwóch substancji. Jedna jest rozproszona w drugiej. Niekiedy rozdrobnienie substancji rozproszonej jest tak duże, że fizycznie mieszanina sprawia wrażenie jednorodnej, jak na przykład mleko. Charakterystycznym przykładem koloidów jest galaretka, w której ośrodkiem rozpraszającym jest woda, a substancją rozproszoną może być białko (galaretka wieprzowa) lub wielocukier (galaretka karagenowa lub agarowa). Uczniowie samodzielnie przygotują różne roztwory koloidalne (m.in. majonez lub pianę z aquafaby) i rozdzielą niektóre z nich.3.00Iwona PłusaZamów111
Laboratoryjne ABC7388zajęcia interdyscyplinarneWarsztaty

uczniowie klas 6 - 8 szkół podstawowych

Uczniowie w sposób praktyczny wykorzystają proste metody laboratoryjne (m.in. sączenie, pomiar objętości i masy) do: rozdzielania barwników metodą chromatografii bibułowej, wyznaczania gęstości i przygotowania roztworów o różnym stężeniu.3.00Iwona PłusaZamów111
Niezwykły świat zwykłej materii7926zajęcia interdyscyplinarneWarsztaty

uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych

Zajęcia mają na celu rozbudzić zainteresowania zjawiskami otaczającego nas świata, pokazanie interdyscyplinarności nauk przyrodniczych, kształtowanie myślenie naukowego oraz postawy badawczej ucznia przez dociekanie naukowe. Tematyka zajęć będzie różnorodna i dotyczyła m. in. zjawisk i praw rządzących hydrostatyką, elektrostatyką, magnetyzmem. W trakcie zajęć uczniowie będą posługiwali się pojęciami i językiem charakterystycznym dla fizyki oraz wykorzystywali je do opisu zjawisk oraz wskazywali przykłady w otaczającej rzeczywistości.3.00Ewa SikoraZamów33