Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Warsztat metodycznyZastosowanie myślenia wizualnego podczas lekcji matematyki w szkole ponadpodstawowej
Kierownik szkoleniaEwa Janiec
Adres e-mail
Termin06 listopada 2021
Harmonogram

Jun 11, 2021, godz. 9:00 AM-3:30 PM

MiejsceSzkolenie online w MS Teams
Liczba miejsc9/25
Liczba godzin8 godzin dydaktycznych
CelePrzybliżenie uczestnikom pojęcia myślenia wizualnego.
Pokazanie różnych zastosowań myślenia wizualnego podczas lekcji matematyki w szkole podstawowej.
Zdobycie umiejętności wykonania prostych notatek wizualnych oraz graficznych kart pracy.
AdresaciNauczyciele matematyki szkół ponadpodstawowych
Warunki zaliczeniaUdział w min. 80% zajęć Przygotowanie jednej notatki wizualnej tematycznie związanej z podstawową programową z matematyki w szkole ponadpodstawowej