Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Warsztat metodycznyZajęcia rewalidacyjne wspierające rozwój ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Kierownik szkoleniaEwa Antoszkiewicz
Adres e-mail
Termin22 marca - 14 kwietnia 2021
Harmonogram

Mar 22, 2021 3:00 PM-7:00 PM

Mar 29, 2021 3:00 PM-7:00 PM

Jul 4, 2021 3:00 PM-7:00 PM

Apr 14, 2021 3:00 PM-7:00 PM

Miejsce
Liczba miejsc0/24
Liczba godzin20 godzin
CelePoznanie organizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów ze SPE.
Doskonalenie umiejętności w zakresie pracy rewalidacyjnej z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Nabycie wiedzy i umiejętności wykorzystania istniejących narzędzi terapeutycznych w rzeczywistości szkolnej.
Adresacipedagodzy specjalni, nauczyciele rewalidacji
Dodatkowe informacjeSzkolenie będzie odbywało się na platformie e- learningowej Moodle i Teams w trybie zdalnym. Informacje nt. logowania zostaną przesłane do osób zakwalifikowanych przed rozpoczęciem szkolenia
Warunki zaliczenia100 % frekwencja, aktywne uczestnictwo w warsztatach