Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyXIII Letni Uniwersytet Nauczycieli Polonistów
Kierownik szkoleniaHanna Wiśniewska
Adres e-mail
Termin27 - 30 czerwca 2022
Harmonogram

Jun 27, 2022, godz. 8:30 AM-3:15 PM

Jun 28, 2022, godz. 9:00 AM-4:00 PM

Jun 29, 2022, godz. 10:00 AM-4:00 PM

Jun 30, 2022, godz. 8:30 AM-3:45 PM

MiejsceWydział Polonistyki UW,Muzeum Warszawy,Teatr Powszechny, kino Muranów
Liczba miejsc0/100
Liczba godzin35 godzin dydaktycznych
Cele- doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty
- poznanie różnych koncepcji naukowych i artystycznych w zakresie tematu wiodącego szkolenia
-aktualizacja wiedzy z zakresu historii literatury, wiedzy o kulturze dawnej i współczesnej
- wymiana doświadczeń w zakresie dydaktyki i metodyki nauczania języka polskiego
Adresacinauczyciele poloniści szkół podstawowych i ponadpodstawowych
Warunki zaliczenia80% obecności