Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Warsztat metodycznyWykorzystanie planów aktywności do rozwijania samodzielności u dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Kierownik szkoleniaEwa Antoszkiewicz
Adres e-mail
Termin09 - 10 grudnia 2019
Harmonogram

Sep 12, 2019 3:00 PM-7:00 PM

Oct 12, 2019 3:00 PM-7:00 PM

MiejsceSzkoła Podstawowa Specjalna nr 177, Warszawa ul. Szczęsliwicka 45/47
Liczba miejsc1/24
Liczba godzin10 godzin
Celezdobycie umiejętności tworzenia i wykorzystywania w pracy z uczniem ze SPE planu aktywności
AdresaciNauczyciele i terapeuci pracujący z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczenia100% obecności, aktywny udział w zajęciach