Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
SeminariumWybrane zagadnienia prawa rodzinnego w praktyce szkoły/przedszkola
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin22 marca 2022
Harmonogram

Mar 22, 2022, godz. 9:30 AM-1:30 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc19/25
Liczba godzin5 godzin dydaktycznych
Cele- poszerzenie i aktualizacja wiedzy dot. regulacji prawnych w obszarze relacji rodzice-dzieci, władzy rodzicielskiej,
- analiza przykładów z praktyki szkolnej, w których mają zastosowanie przepisy prawa rodzinnego i opiekuńczego,
- przedstawienie obowiązków szkoły w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.
- wskazanie możliwości wsparcia rodziny przez instytucje i podmioty do tego uprawnione
AdresaciKadra kierownicza szkół/ przedszkoli/ placówek oświatowych
Warunki zaliczenia100% obecność na zajęciach