Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
SeminariumWybrane zagadnienia prawa rodzinnego w praktyce szkoły/przedszkola, gr 2
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin03 marca 2021
Harmonogram

Mar 3, 2021 1:00 PM-4:30 PM

Miejsceon line
Liczba miejsc4/25
Liczba godzin5 godzin
Celeposzerzenie i aktualizacja wiedzy dot. regulacji prawnych w obszarze relacji rodzice-dzieci, władzy rodzicielskiej,
– wskazanie możliwości wsparcia rodziny przez instytucje i podmioty do tego uprawnione
AdresaciKadra kierownicza szkół/ przedszkoli/ placówek oświatowych
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczenia100% obecność na zajęciach