Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
SeminariumWybrane zagadnienia prawa rodzinnego w praktyce szkoły/przedszkola, gr 1
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin25 lutego 2021
Harmonogram

Feb 25, 2021 9:00 AM-1:00 PM

Miejsceon-line
Liczba miejsc1/24
Liczba godzin5 godzin
Celeposzerzenie i aktualizacja wiedzy dot. regulacji prawnych w obszarze relacji rodzice-dzieci, władzy rodzicielskiej,
– wskazanie możliwości wsparcia rodziny przez instytucje i podmioty do tego uprawnione
AdresaciKadra kierownicza szkół/ przedszkoli/ placówek oświatowych
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczenia100% obecność na zajęciach