Wszystkie pola są wymagane.

Podaj login konta (adres e-mail), do którego chcesz odzyskać hasło.

A+ A A-
SeminariumWspółpraca z rodzicami uczniów biorących udział w zajęciach terapii pedagogicznej
Kierownik szkoleniaZofia Komorowska
Adres e-mail
Termin27 października 2022
Harmonogram

Oct 27, 2022, godz. 4:00 PM-8:30 PM

MiejsceTeams
Liczba miejsc0/20
Liczba godzin6 godzin dydaktycznych
Cele- przedstawienie wiedzy nt. znaczenia podjęcia współpracy z rodzicami dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
- zapoznanie nauczycieli ze sposobami porozumiewania się z rodzicami jako klientami szkoły,
- przedstawienie skutecznych strategii komunikacyjnych,
- przedstawienie skutecznych sposobów radzenia sobie ze stresem.
AdresaciNauczyciele specjaliści terapii pedagogicznej oraz nauczyciele pracujący z uczniem z ryzykiem dysleksji o krótkim stażu pracy
Warunki zaliczenia-