Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Warsztat metodycznyWspółpraca pedagoga/psychologa szkolnego, wychowawcy klasy z instytucjami działającym na rzecz pomocy dzieciom
Kierownik szkoleniaAgnieszka Wardak
Adres e-mail
Termin24 października 2019
Harmonogram

Oct 24, 2019 3:30 PM-6:45 PM

MiejsceWCIES ul.Stara 4 (Śródmieście)
Liczba miejsc0/20
Liczba godzin4 godziny
Cele1.Wsparcie pedagogów, psychologów, wychowawców klas w nawiązywaniu i organizowaniu współpracy z kuratorami sądowymi, specjalistami policji ds. nieletnich, pracownikami socjalnymi OPS-ów, asystentami rodziny, doradcami zawodowymi, działaczami stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz dzieci.
2. Zapoznanie z formami pomocy dzieciom w trudnej sytuacji życiowej.
3. Zapoznanie z zasadami efektywnej współpracy z przedstawicielami instytucji działających na rzecz dzieci.
AdresaciPedagodzy, psycholodzy szkolni, nauczyciele, wychowawcy klas
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczeniaObecność na zajęciach- frekwencja 100%