Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
SeminariumWsparcie młodzieży z trudnościami z tożsamością płciową w kontekście rozwoju psychoseksualnego i zdrowia psychicznego_gr.2
Kierownik szkoleniaElżbieta Tołwińska-Królikowska
Adres e-mail
Termin09 kwietnia 2021
Harmonogram

Sep 4, 2021 9:00 AM-2:00 PM

Miejsceplatforma ZOOM
Liczba miejsc0/20
Liczba godzin6 godzin
Cele• Przedstawienie bieżącej sytuacji psychospołecznej młodzieży nieheteroseksualnej i transpłciowej
• Omówienie zmian w klasyfikacjach diagnostycznych DSM i ICD
• Zaprezentowanie modeli pracy terapeutycznej i leczenia młodzieży doświadczającej dysforii płciowej
•Omówienie sposobów wsparcia ucznia, jego rodziny i nauczycieli oraz optymalnych scenariuszy reagowania na trudność
• Przekazanie podstawowych zagadnień prawnych
AdresaciPedagodzy i psycholodzy szkolni
Dodatkowe informacjeSeminarium odbędzie się na platformie ZOOM. Link do spotkania zostanie przesłany zakwalifikowanym osobom w przeddzień.
Warunki zaliczeniaUdział w całości seminarium