Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
SeminariumWolontariat w szkole
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin18 grudnia 2018
Harmonogram

Dec 18, 2018 9:00 AM-1:30 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc1/20
Liczba godzin5 godzin
CelePrzygotowanie kadry zarządzającej do wdrożenia w szkole wolontariatu poprzez:
● diagnozę środowiska szkolnego jako otoczenia szkolnego wolontariatu;
● zapoznanie z otoczeniem prawnym wolontariatu szkolnego - dostępnymi regulacjami prawnymi, procedurami organizacyjnymi oraz wzorami dokumentów;
● przybliżenie standardów szkolnego wolontariatu z uwzględnieniem roli uczniów, nauczycieli, kadry zarządzającej i rodziców
● refleksję na temat roli członków szkolnej społeczności w realizacji szkolnego wolontariatu;
● refleksję nad znaczeniem wolontariatu szkolnego dla realizacji celów edukacyjnych i wychowawczych szkoły.
Adresacidyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczenia100% obecność na zajęciach