Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyWielokulturowość w doradztwie zawodowym dla młodzieży
Kierownik szkoleniaAneta Nowakowska
Adres e-mail
Termin05 - 25 października 2021
Harmonogram

May 10, 2021, godz. 4:00 PM-7:00 PM

Jul 10, 2021, godz. 4:00 PM-7:00 PM

Dec 10, 2021, godz. 4:00 PM-7:00 PM

Oct 19, 2021, godz. 1:00 PM-7:00 PM

Oct 25, 2021, godz. 4:00 PM-7:00 PM

Miejsceonline
Liczba miejsc8/20
Liczba godzin32 godziny dydaktyczne
CelePrzygotowanie doradców zawodowych do wspierania uczniów z odmiennych kręgów kulturowych.
AdresaciKoordynatorzy doradztwa zawodowego, doradcy zawodowi, nauczyciele prowadzący zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego, inni nauczyciele zainteresowani tematyką
Warunki zaliczeniaudział w szkoleniu