Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Warsztat metodycznyWdrażanie nowej podstawy programowej języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych. Integracja wewnątrzprzedmiotowa.
Kierownik szkoleniaHanna Wiśniewska
Adres e-mail
Termin27 października 2021
Harmonogram

Oct 27, 2021, godz. 3:30 PM-6:45 PM

MiejsceWCIES,ul.Stara 4
Liczba miejsc5/25
Liczba godzin4 godziny dydaktyczne
Cele- Podniesienie kompetencji nauczycieli-polonistów w zakresie strategii i metod realizacji NPP oraz przygotowania uczniów do nowej formuły egzaminu maturalnego z języka polskiego.
- Aktualizacja wiedzy na temat NPP oraz wymagań szczegółowych w zakresie wszystkich obszarów kształcenia polonistycznego.
- Wskazanie propozycji rozwiązań metodycznych w zakresie integracji wewnatrzprzedmiotowej: kształcenia literackiego i kulturowego, kształcenia językowego, tworzenia wypowiedzi i samokształcenia.
AdresaciNauczyciele języka polskiego szkół ponadpodstawowych
Warunki zaliczeniaAktywny udział w zajęciach