Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyWdrażanie i realizacja tutoringu jako metody pracy z uczniem zdolnym
Kierownik szkoleniaIzabela Witczak
Adres e-mail
Termin07 - 09 grudnia 2017
Harmonogram

Jul 12, 2017 09:00-14:00

Aug 12, 2017 09:00-14:00

Sep 12, 2017 09:00-14:00

MiejsceWCIES ul.Stara 4 (Śródmieście)
Liczba godzin21 godzin
CelePrzygotowanie nauczycieli do wdrożenia w szkole tutoringu jako formy pracy z uczniami; wzbogacenie wiedzy na temat procesu tutoringu, form i metod pracy tutora; doskonalenie umiejętności w zakresie wykorzystania tutoringu w pracy z uczniami.
AdresaciNauczyciele pracujący lub zamierzający rozpocząć pracę w uczniem metodą tutoringu; przedstawiciele Warszawskiej Sieci Szkół Wspierających Uzdolnionych
Dodatkowe informacjeZaproszenie kierujemy do nauczycieli poszukujących skutecznych sposobów pomocy uczniom w zakresie ich indywidualnych potrzeb, uznających tutoring jako narzędzie pozwalające odnieść się do każdego z uczniów z osobna i przyczynić do poprawy ich osiągnięć.
Warunki zaliczenia100 %