Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Konsultacja zbiorowaWczesne rozpoznawanie zaburzeń uczenia się czytania i pisania u uczniów klas 0-3
Kierownik szkoleniaAnna Zych
Adres e-mail
Termin17 maja 2022
Harmonogram

May 17, 2022, godz. 3:00 PM-7:00 PM

Miejscezdalnie
Liczba miejsc0/15
Liczba godzin6 godzin dydaktycznych
Cele- Kształtowanie kompetencji nauczycieli w zakresie wczesnego rozpoznawania specyficznych trudności w uczeniu się
Adresacinauczyciele edukacji przedszkolnej, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy współorganizujący,
Warunki zaliczenia100% obecność na zajęciach, wykonanie zadania on-line