Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyWarszawa programuje! Processing.
Kierownik szkoleniaUrszula Dzwonowska
Adres e-mail
Termin14 marca - 11 kwietnia 2019
Harmonogram

Mar 14, 2019 3:45 PM-7:45 PM

Mar 28, 2019 3:45 PM-7:45 PM

Nov 4, 2019 3:45 PM-7:45 PM

MiejsceOEIiZK Warszawa, Raszyńska 8/10
Liczba miejsc10/20
Liczba godzin30 godzin
Cele1. Poznanie specyfiki środowiska Processing i jego edukacyjnych walorów.
2. Praktyczne poznanie podstaw programowania.
3. Zapoznanie nauczycieli z możliwościami wykorzystania multimediów do nauki programowania.
4. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z programowania i algorytmiki.
AdresaciNauczyciele informatyki klas VII i VIII szkoły podstawowej i liceum oraz zainteresowani nauczyciele innych przedmiotów.
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczeniaWarunkiem zaliczenia szkolenia jest uzyskanie przynajmniej 60% punktów z zadań obowiązkowych oraz obecność na minimum dwóch spotkaniach stacjonarnych.