Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Warsztat metodycznyUodparnianie dzieci doświadczających uchodźctwa na traumę (2 edycja)
Kierownik szkoleniaIzabela Podsiadło-Dacewicz
Adres e-mail
Termin27 marca 2022
Harmonogram

Mar 27, 2022, godz. 9:00 AM-3:00 PM

Miejsceszkolenie zdalne
Liczba miejsc0/25
Liczba godzin8 godzin dydaktycznych
Cele- Dostarczenie wiedzy na temat tego jak współdziałają AUN i układ sensomotoryczny.
- Nauka dostrzegania/obserwowania stanu własnego układu nerwowego, własnych wzorców napięcia, ucisku, rozluźnienia i stabilizacji.
- Rozwijanie umiejętności uczenia się, które pomagają w regulacji/samoregulacji.
- Poznanie czynności, które sprawiają, że dzieci czują się bardziej bezpieczne i odporne.
- Poznanie reakcji przetrwania (walka(/ucieczka/zamrożenie), możliwości regulacji i uzupełniania reakcji niepełnych.
Adresacikadra pedagogiczna warszawskich szkół i placówek oświatowych
Dodatkowe informacjeZajęcia będą odbywać się w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.
Warunki zaliczenia100% frekwencja