Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyUmiejętności mediacyjne dyrektora w zarządzaniu placówką
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin13 lutego - 27 marca 2019
Harmonogram

Feb 13, 2019 9:00 AM-3:00 PM

Feb 27, 2019 9:00 AM-3:00 PM

Jun 3, 2019 9:00 AM-3:00 PM

Mar 13, 2019 9:00 AM-3:00 PM

Mar 27, 2019 9:00 AM-3:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4
Liczba miejsc6/25
Liczba godzin40 godzin
Celepoznanie zagadnień dot. sytuacji konfliktowych pojawiających się w środowisku szkolnym
rozwijanie kompetencji rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji
AdresaciKadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczenia80% obecność na zajęciach