Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Kurs doskonalącyUmiejętności mediacyjne dyrektora w zarządzaniu placówką
Kierownik szkoleniaBeata Łuba
Adres e-mail
Termin16 marca - 17 maja 2022
Harmonogram

Mar 16, 2022, godz. 9:00 AM-3:00 PM

Mar 23, 2022, godz. 9:00 AM-3:00 PM

Jun 4, 2022, godz. 9:00 AM-3:00 PM

May 17, 2022, godz. 9:00 AM-3:00 PM

MiejsceWCIES ul. Stara 4/ zdalnie
Liczba miejsc19/25
Liczba godzin40 godzin dydaktycznych
Celepoznanie zagadnień dot. sytuacji konfliktowych pojawiających się w środowisku szkolnym
rozwijanie kompetencji rozwiązywania konfliktów na drodze mediacji
AdresaciKadra kierownicza szkół i placówek oświatowych
Warunki zaliczenia80% obecność na zajęciach