Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Szkolenie e-learningoweUczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na przedmiotach przyrodniczych.
Kierownik szkoleniaAgata Samoraj
Adres e-mail
Termin14 października 2018 - 18 maja 2019
Harmonogram

Oct 14, 2018 6:00 PM-Oct 11, 2018 6:00 PM

Nov 11, 2018 6:00 PM-Aug 12, 2018 6:00 PM

Sep 12, 2018 6:00 PM-May 1, 2019 6:00 PM

Jun 1, 2019 6:00 PM-Feb 2, 2019 6:00 PM

Mar 2, 2019 6:00 PM-Feb 3, 2019 6:00 PM

Mar 3, 2019 6:00 PM-Mar 30, 2019 6:00 PM

Mar 31, 2019 6:00 PM-Apr 27, 2019 6:00 PM

Apr 28, 2019 6:00 PM-May 18, 2019 6:00 PM

Miejsceplatforma edukacyjna WCIES
Liczba miejsc4/25
Liczba godzin65 godzin
CeleRozwijanie umiejętności pracy na platformie e-learningowej.
Wzbogacenie warsztatu nauczyciela o wiedzę i umiejętności dotyczące pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.
AdresaciNauczyciele przedmiotów przyrodniczych oraz nauczyciele wspomagający
Dodatkowe informacje
Warunki zaliczeniazaliczenie wszystkich modułów kursu