Wszystkie pola są wymagane.

A+ A A-
Warsztat metodycznyUczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym w klasie ogólnodostępnej
Kierownik szkoleniaAgnieszka Wardak
Adres e-mail
Termin16 stycznia 2020
Harmonogram

Jan 16, 2020 3:15 PM-6:30 PM

MiejsceWCIES ul.Stara 4 (Śródmieście)
Liczba miejsc0/20
Liczba godzin4 godziny
Cele1. Wsparcie pedagogów, psychologów szkolnych, wychowawców klas, nauczycieli w pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym w klasie ogólnodostępnej szkoły podstawowej.
2.Przekazanie informacji o przeprowadzeniu ścieżki diagnostycznej dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym w kierunku wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Przedstawienie propozycji opracowania dokumentacji szkolnej dla ucznia z orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym (IPET).
4. Wskazanie sposobów realizacji zaleceń w pracy z uczniem i rodzicami, interwencja (wgląd w sytuację rodziny w sytuacji zagrożenia dobra dziecka).
AdresaciPedagodzy szkolni, psycholodzy szkolni, wychowawcy klas
Dodatkowe informacjeSzkolenie nie obejmuje zagadnień dotyczących pracy z uczniem z zespołem Aspergera.
Warunki zaliczeniaObecność na zajęciach- frekwencja 100%